Listaus perustuu teknologian kehitystä aktiivisesti seuraavien early adapterien, eli varhaisten omaksujien kyselyvastauksiin ja Ericsson ConsumerLabin tutkimuksiin. Kysely toteutettiin lokakuussa 2016 ja siihen osallistui yhteensä 7138 henkilöä eri puolilta maailmaa.

Trendejä yhdistää Ericssonin mukaan yksi keskeinen tekijä: maailmamme muuttuu jatkuvasti graafisemmaksi.

Internet on muuttunut vuosien saatossa tekstiperäisestä informaatiolähteestä videoperäiseksi ja jopa 70 prosenttia internetin informaatiosta on Ericssonin mukaan nykyään liikkuvaa kuvaa. Videoita katsellaan nykypäivänä joka paikassa ja useissa palveluissa käyttäjät luovat jo itse omia lähetyksiään.

Ihmisten lisäksi myös autonomiset autot, robotit ja asioiden internetin sovellukset havainnoivat ympäristöään usein graafisesti.

Virtuaalitodellisuus (VR) on tällä hetkellä eniten kasvava videoliikenteen muoto. Tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuusyritys Cisco arvioi virtuaalitodellisuusbisneksen kasvavan 61 kertaiseksi vuosien 2015 ja 2020 välillä.

Kyselyn mukaan 40 prosenttia vastaajista haluaisi tietokoneensa käyttöliittymän olevan VR/AR-pohjainen. VR ja AR (lisätty todellisuus) ovatkin Windows 10 keskeisiä päivitysominaisuuksia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Virtuaalitodellisuusteknologioiden yleistyminen jokapäiväisessä käytössä edellyttää kuitenkin liikuteltavuuden parantumista.  Johtoja pidetään vanhanaikaisina, mutta samaan aikaan lähes kolme neljäsosaa vastaajista kokee langattomien laitteiden lataamisen ärsyttäväksi.  Zotac Vr Go -selkärepputietokone on ensimmäisiä mobiileja VR-ratkaisuja, vaikka myyntihitiksi siitä tuskin on.

Vuoden 2017 trendit

  1. Tekoäly

Tekoälyn avulla meille suositellaan muun muassa uusia elokuvia tai tv-sarjoja katseluhistoriamme perusteella. Tekoäly auttaa jo nyt myös lainsäädäntötyössä ja terveydenhuollossa.

Jo 35 prosenttia ihmisistä haluaisi tekoälyn auttavan heitä työssään. Joka neljäs vastaajista oli sitä mieltä, että tekoälyä voitaisiin hyödyntää yrityksen johdossa. Esimerkiksi suomalainen Tieto nimitti lokakuussa yksikkönsä johtoryhmään Alicia T -nimisen tekoälyn.

Tekoälyssä nähdään paljon hyötyjä, mutta ihmiset ovat myös huolestuneita työpaikkojensa menettämisestä töiden siirtyessä tekoälyn hoidettavaksi. 24 prosenttia suhtautuukin tekoälyyn varauksella.

trend_1_graph_1500x1500_900x900_90

  1. IoT-kehittyy ja säästää aikaa tärkeämmille asioille

Älypuhelinsovellukset voivat jo etätallentaa televisio-ohjelmia, ohjata kodin valvontalaitteita tai lukita autonovet.

Tulevaisuudessa älypuhelinsovellukset hoitavat näitä tehtäviä automaattisesti. 40 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo, että älypuhelimet voivat pian tehdä automaattisesti tehtäviä puolestamme ja olla myös yhteydessä muihin laitteisiin. Suurin osa vastaajista uskoo, että erilaiset puettavat älylaitteet helpottavat elämäämme tulevaisuudessa.

Vaikka koneiden hyödyntäminen erilaisten tehtävien suorittamisessa voi tuntua kylmältä ja steriililtä, niin asiassa on myös kääntöpuoli. Lähes puolet kyselyyn vastanneista älypuhelinten omistajista kertoi viettävänsä liikaa aikaa älypuhelimen ja tietokoneiden ääressä. Jos laitteet hoitaisivat osan hommista automaattisesti, aikaa vapautuisi perheelle ja harrastuksille.

  1. Jalankulkijoiden toiveena autonomiset autot

Itsestään ajavat autot ovat jo nykypäivää pienessä mittakaavassa. Suuret automerkit ovat lupailleet autonomisten autojen tuloa markkinoille muutaman vuoden kuluessa. Esimerkiksi kaikki uudet Teslat on jo varustettu täysin autonomisilla ominaisuuksilla.

Turvallisuus on yksi tärkeä autonomisten autojen yleistymistä vauhdittava asia. Myös jalankulkijoiden mielestä liikenteessä olisi turvallisempaa, jos autot olisivat autonomisia. Ericsson ConsumerLabin teettämän tutkimuksen mukaan joka neljäs jalankulkija ilmoitti tuntevansa olonsa turvallisemmaksi, jos kaikki autot olisivat autonomisia.

Myös jalankulkijat haluaisivat kulkea autonomisesti. Kaksi vastaajaa viidestä haluaisi älypuhelimen varoittavan tiellä olevista esteistä ja joka kolmas koki hyväksi ideaksi sen, että liikennevalot ja varoitusmerkit upotettaisiin maahan – jotta heidän ei tarvitsisi nostaa katsettaan älypuhelimestaan kävellessään kaupungilla.

  1. Virtuaalitodellisuudesta tulee todellisempaa

Internetistä on tullut jo erottamaton osa työskentelyä ja vapaa-aikaa. Kyselyyn vastanneiden mukaan samoin tulee käymään virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden kanssa lähivuosina. Jotta näin käy, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden kokemuksen täytyy kehittyä siten, että niitä on yhä vaikeampi erottaa todellisuudesta.

Lähes 80 prosenttia virtuaalitodellisuuslaseja aktiivisesti käyttävistä uskoo, että VR:ää on vaikea erottaa oikeasta maailmasta vuoteen 2020 mennessä.

Virtuaalitodellisuutta kokeilleista jo viidennes on sitä mieltä, että virtuaalitapaamiset voivat lähivuosina vastata fyysisiä tapaamisia. Ne joilla ei ole kokemusta VR:stä ovat epäilevämpiä – heistä vain kolmannes pitää virtuaalitapaamista edes potentiaalisesti yhtä hyvänä kuin fyysistä tapaamista. Puolet vastanneista on kiinnostunut erilaisista hanskoista tai kengistä, joiden avulla voi kosketella tai siirtää virtuaaliesineitä.

  1. Matkapahoinvointilääkkeiden myynti kasvaa

Junamatkailun alkaessa yleistymään 1820-luvun Englannissa, monet matkustajat kärsivät matkapahoinvoinnista. Monet olivat sitä mieltä, että ihmiskehoa ei ole rakennettu kestämään liikkumista huimalla 25 kilometrin tuntinopeudella.

200 vuotta myöhemmin noin joka viides kärsii edelleen viikottain matkapahoinvoinnista.

Autonomisten autojen yleistyessä useimmat haluavat käyttää matkansa esimerkiksi lukemiseen, tai elokuvien katselemiseen. Matkapahoinvoinnista tulee samalla oletetusti nykyistä yleisempää. Kolmannes vastanneista uskoo matkapahointivointilääkkeiden käytön yleistyvän autonomisten autojen vuoksi.

Pahoinvointi ei rajoitu vain automatkoihin. Teknologian kehittyessä olemme keksineet uusia tapoja huijata aivojamme. Esimerkiksi virtuaalitodellisuus aiheuttaa pahoinvointia osalle ihmisistä.

  1. Älylaitteet lisäävät turvallisuutta

Puhelimet seuraavat meitä nykyisin kaikkialle. Jos eksymme, voimme soittaa, tekstata, googlettaa tai navigoida GPS:n avulla.

Älypuhelimen perusominaisuudet saavat meidät tuntemaan olomme turvallisemmaksi. 60 prosenttia vastaajista kertoi kuitenkin ottavansa aiempaa enemmän riskejä luottaessaan älypuhelimensa ominaisuuksiin.

Kolmasosa vastaajista uskoo käyttävänsä jopa viittä eri puettavaa älylaitetta vuoteen 2020 mennessä. 60 prosenttia vastaajista uskoo puettavan teknologian käytön ulottuvan nykyisestä terveys- ja hyvinvointikäytöstä turvallisuuteen. Puettava teknologia voi sisältää esimerkiksi erilaisia paniikkinappuloita, paikannusta ja identiteetinvarmistusta.

  1. Netti synnyttää yhteisöllisyyttä, mutta myös sosiaalisia kuplia

Erilaiset hakukone- ja sosiaalisen median algoritmit ovat jo jonkin aikaa hakeneet meille informaatiota sen perusteella, mikä meitä kiinnostaa. Tämän on arveltu pienentävän sosiaalisia ympyröitämme ja ruokkivan ”omassa kuplassa” elämistä.

Ihmiset hakeutuvat kuitenkin omiensa joukkoon, vaikkeivät algoritmit sitä tekisikään. Globaalissa maailmassa on mahdollista löytää samanlaisia, samalla lailla ajattelevia tai samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä vaikka toiselta puolelta maailmaa.

Samalla kun ihmiset voivat kokea yhteisöllisyyttä globaalisti, sosiaaliset verkot voivat myös erottaa erilaiset ryhmät toisistaan vahvasti erilaisiin siiloihin.

Joka kolmas vastanneista pitää omia sosiaalisia verkostojaan ensisijaisina tiedonlähteinään. Vain neljännes pitää perinteisiä uutiskanavia tai sanomalehtiä aina luotettavina. 28 prosentin mielestä heidän omat kontaktinsa ovat luotettavampia kuin TV, radio ja sanomalehdet.

Neljännes pitää omien tuttujensa mielipiteitä tärkeämpinä kuin poliitikkojen. Osa olisi jopa valmis antamaan poliittisen päätöksenteon tekoälyn haltuun.

  1. Pokémon GO herätti kiinnostuksen lisättyä todellisuutta kohtaan

Vuoden 2016 alussa vain harva tiesi, mitä on lisätty todellisuus. Puhumattakaan, että heillä olisi ollut kokemusta siitä. Hittipeli Pokémon GO toi lisätyn todellisuuden vain muutamassa viikossa monta askelta lähemmäksi tavallista kuluttajaa.

Nyt kuluttajat haluavat hyödyntää samaa teknologiaa muuallakin. Yli puolet vastanneista haluaisi valaista pimeän huoneen AR-lasien avulla. Osa haluaisi AR:n varoittavan heitä lähestyvistä, mahdollisista vaarallisista ihmisistä. Jotkut puolestaan haluaisivat editoida näköpiiristään epämiellyttäviä asioita, kuten roskia tai jopa huonosti pukeutuvia ihmisiä.

Moni haluaisi myös pyyhkiä näköpiiristään näyteikkunat, tai kadunvarsimainokset, jotka eivät heitä kiinnosta. Tämä on iso uhka brändeille, joilla ei ehkä olisi enää mahdollisuutta herättää kuluttajan huomiota.

  1. Yksityisyys jakaa ihmiset

Yksityisyyteen ja internetiin liittyvä keskustelu on ollut tapetilla jo vuosikausia. Lähes puolet kyselyyn vastanneista haluaisi käyttää vain salattua tiedonsiirtoa. Kolmasosa vastaajista kuitenkin kokee, että hakkerit pääsevät tietoihimme käsiksi huolimatta salauksen tehokkuudesta.

Joka kolmas vastaaja on sitä mieltä, että valtioille pitäisi antaa täydet oikeudet päästä käsiksi ihmisten tietoihin, jotta ne voisivat taistella rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Melkein puolet vastaajista olivat myös sen kannalla, että yritysten tulisi luovuttaa käyttäjien tietoja valtioille niiden niin pyytäessä.

  1. Yrityksistä tulee IT-yrityksiä

Kun bussi on myöhässä, vertailemme puhelimella otammeko junan, nappaammeko taksin vai saisimmeko kimppakyydin. Kuluttajien mahdollisuudet vertailla ja valita ovat kasvaneet huomattavasti, olipa kyse hotelliyöstä tai taksimatkasta. Se on muuttanut myös yritysten liiketoimintaa. Nykyään yhä useampi yritys toimii IT-alalla.

Yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaisi, että isoimmat IT-yritykset tarjoaisivat heille kaikki niiden tarvitsemat tuotteet, tuotekategoriasta riippumatta.

Perinteisten yritysten on pakko muuttaa liiketoimintaansa ja uudelleensyntyä IT-yrityksinä erittäin nopeasti. 75 prosenttia  vastanneista on sitä mieltä, että he hankkivat kaikki tarvitsemansa tuotteet IT-yrityksiltä jo viiden vuoden sisällä.

trend_10_graph1500x1500_900x900_90

Tarkemmin listaukseen voi tutustua Ericssonin kotisivuilla.