Älyteknologia on todennäköisesti hyvä renki karjatilalla, kunhan löydetään sopivat tekniset ja digitaaliset ratkaisut. Eteläpohjalaisilla maitotiloilla ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tutkimusnavetassa testataan parhaillaan Aalto-yliopiston kehittämää kameratekniikkaa karjantarkkailussa.

3d-teknologiaan perustuvan karjantarkkailun järki on siinä, että eläimestä eri ajanjaksoina otettuja kuvia vertaamalla voidaan seurata sen kuntoa ja kasvua. Kuvasarjoista voidaan havaita poikkeamia eläimen normaalista kunnosta, ja tietoa voidaan hyödyntää sairauksien ehkäisemisessä.

Kyseessä on esiselvitys, jolla testataan, voiko 3d-teknologia tulevaisuudessa helpottaa jalostusasiantuntijoiden ja eläinlääkäreiden työtä sekä hyödyttää maatilayrittäjiä. Hankkeessa selvitetään myös tietojen tallentamista sähköisesti järjestelmään, josta tieto olisi luettavissa paikasta ja ajasta riippumatta.

Eläinten 3d-kuvauksessa on omat haasteensa, kuten se, että lehmä ei osaa pysytellä liikkumatta, joten mittausajan on oltava lyhyt. Valaistuskin voi olla navetassa heikko, ja kuvauskohteet peittävät toisiaan liikkuessaan ryhmissä. Joillakin yksilöillä voi olla myös niin paljon karvaa, että havaintoa oikeista mitoista ei saada suoraan optisilla mittalaitteilla.

Mittaus on toteutettava useilla eri mittalaitteilla samanaikaisesti, jotta mallista saadaan lyhyessä ajassa kattava. Eläinten hyvinvointi ei myöskään saa vaarantua kuvantamisen aikana.

Rahoitus hankkeeseen tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ja siinä on mukana myös valtakunnallinen karjan tuottavuuden parantamiseen keskittyvä yritys Faba.

3d-teknologiaan perustuva karjantarkkailu oli esillä Helsingissä tällä viikolla pidetyillä Maataloustieteen päivillä.

Maatiloille on jo tarjolla muitakin uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka liittyvät muun muassa peltojen täsmäviljelyyn.

Lähde: Smts.fi, Maataloustieteen päivien (10.-11.1.2018) esitelmäkirja