Amerikkalaisten miesten kuolleisuus kasvaa merkittävästi 62 vuoden iässä. Tuolloin Yhdysvalloissa on mahdollista alkaa nostaa vanhuuseläkettä vastaavaa sosiaaliturvaa.

Tutkijat Cornellin yliopistosta Yhdysvalloista sekä Melbournen yliopistosta Australiasta kytkevät keskenään miesten eläkkeelle jäämisen ja kuolleisuuden kasvun juuri tuossa iässä.

Tulokset on julkistettu National Bureau of Economic Researchtutkimuslaitoksessa sekä Journal of Public Economicstiedelehdessä alkuvuodesta.

Tutkijat kävivät läpi koko Yhdysvaltojen kuolleisuustilastoja vuosilta 1979–2012. He löysivät kahden prosentin kasvun kuolleisuudessa, kun amerikkalaismiehet täyttävät 62 vuotta.

Kuolleisuuden kasvu tuossa iässä on miehillä paljon dramaattisempaa kuin naisilla.

Kymmenen prosenttia amerikkalaismiehistä jää eläkkeelle, kun he ovat täyttäneet 62 vuotta. Yleensä tuossa iässä jäädään eläkkeelle fyysisesti kuormittavasta työstä ja terveysongelmien takia.

Kolmannes kaikista amerikkalaisista tarttuu eläkemahdollisuuteen siinä kuussa, kun he täyttävät 62 vuotta.

Wall Street Journalin uutisessa haastateltu apulaisprofessori Maria D. Fitzpatrick uskoo tutkimustulosten perusteella, että 62-vuotiaina kuolevat ovat juuri eläkkeelle jääneitä. Tällä perusteella todennäköisyys kuolla 62-vuotiaana tuoreena eläkeläisenä olisi jopa 20 prosenttia.

Syynä kuolemantapausten jyrkkään kasvuun tutkija pitää elämänmuutoksia. Eläkkeelle jääminen tarkoittaa monelle huomattavaa tulonlaskua sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden heikkenemistä.

Tutkija tulkitsee tilastoista, että monet 62-vuotiaitten miesten kuolemista tapahtuvat liikenneonnettomuuksissa. Apulaisprofessori Fitzpatrick selittää tätä sillä, että kasvanutta vapaa-aikaa käytetään enemmän liikenteessä.

Lisäksi tutkija viittaa kuolleisuussyissä lääketieteen tutkimuksiin. Niiden mukaan vanhemmat miehet liikkuvat vähemmän, mikä altistaa infektioille ja muille sairauksille.

Vastaavaa yhteyttä eläkkeelle jäänti-iän ja kuolleisuuden välillä ei ole löydetty suomalaisista Tilastokeskuksen kuolleisuustilastoista.