Bensiinin laatu puhuttaa jatkuvasti. Se on monitahoinen käsite, mutta yksi tärkeä bensiinin laadun mitta on sen kyky pitää moottorin sisuskalut puhtaina. Tämän ominaisuuden arviointiin käy hyvin moottorikoe, jossa tarkkaillaan imuventtiilien karstoittumista. Nyt on vaihteeksi kerrottavana hyviä uutisia: kaikki kahdeksan erimerkkisiltä jakeluasemilta kerättyä bensiininäytettä osoittautuivat laadultaan hyviksi. Oleellisia eroja ei ole. Kun tuotteet ovat näinkin toistensa kaltaisia, viestimme on selvä: hinta ratkaisee valinnan.

Esso

Jet

Neste

SEO

Shell

ST1

Teboil

YSI5

Otimme tämänkertaiseen testiin samat seitsemän merkkiä, jotka olivat viimeksi mukana: Esson, Jetin, Nesteen, SEO:n, Shellin, Station 1:n ja Teboilin. Kahdeksanneksi halusimme jonkun pienen tuntemattomamman merkin. Valinta osui Ysi5:een, joka on tällä hetkellä kolmen itsenäisen kauppiaan yhteisö.

Soittokierros öljy-yhtiöiden polttoaineasiantuntijoille tai bensiinikaupasta vastaaville henkilöille paljastaa, että TM:n bensiinitestiä on odotettu jo jonkin aikaa. Monet eri öljy-yhtiöiden palveluksessa olevat antavat ymmärtää, että omassa talossa laaduntarkkailua on tehostettu huomattavasti kolme vuotta sitten (TM 17/99) julkaistun bensiinitestin jälkeen. Viime testin huonoimpien tulosten takaa paljastui yhtiöiden sisäisissä tutkimuksissa kiusallisia lisäaineiden annosteluvirheitä. Jostain syystä öljy-yhtiöt eivät mielellään anna täsmällisiä tietoja laaduntarkkailustaan, vaikka se jos mikä parantaisi kuluttajien luottamusta erimerkkisiin bensiineihin.

Perusbensiinin ominaisuudet on säädelty varsin tarkkaan verohelpotuksin: kaikki öljy-yhtiöt myyvät ns. reformuloitua ja verotuksessa huojennettua bensiiniä. Toisaalta kilpailutilanne alalla on niin kireä, että yhdenkään aseman ei kannata ruveta myymään korkeammin verotettuun bensiiniin perustuvaa polttoainetta, koska se antaisi myös bensiinin ominaisuuksien kannalta kilpailijoille liian suuren kilpailuedun. Kun lisäaineitakaan ei ole maailmalla kaupan kovin monia, lopputulos on odotuksenmukainen: joka tuutista tulee koko lailla samaa tavaraa.

Tämänkertaisen testin tulokset ovat kovin tasaiset. Epävarmuuden arviot huomioon ottaen kaikki testatut bensiinit ovat laadultaan suurin piirtein samaa luokkaa. Tulostasoa kuvaa mainiosti vertailu kolmen vuoden takaisiin tuloksiin: näillä karstagrammoilla kaikki nyt mitatut bensiinit olisivat mahtuneet kolme vuotta sitten kirkkaasti kolmen parhaan kärkijoukkoon. Toisaalta ei ole syytä heittäytyä liian luottavaiseksi. Tulos koskee periaatteessa vain TM-vertailua varten ostettuja bensiinieriä. Mitä letkuista tällä hetkellä virtaa tankkeihin, sen tietävät vain öljy-yhtiöt itse – sikäli kun niiden laaduntarkkailu jatkuu.

(Tiivistelmä Markku Juntusen artikkelista TM 19/02, s. 10-17)