Monet meistä hamuavat valtaa, mutta kuten on tiedetty pitkään, vallalla on haittapuolensakin. Valta turmelee ihmistä – yllättävillä tavoilla.

The Atlantic -lehti kirjoittaa artikkelissaan, että monet viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että valta saattaa vaikuttaa aivoihin samalla tavalla kuin aivovaurio voi vaikuttaa.

Mitä kauemmin ihmisillä on valtaa, he usein menettävät juuri niitä ominaisuuksia, joiden avulla he nousivat valtaan.

Lehti kertoo, että UC Berkeley -yliopiston psykologian professori Dacher Keltner on tehnyt vuosia kokeita, joissa on tutkittu vallan pitkän aikavälin vaikutusta ihmisiin.

Kahden vuosikymmenen aikana tehdyissä tutkimuksissa Keltnerin tutkimuksissa on ilmennyt, että valtaa pitävät ihmiset käyttäytyvät usein niin ikään kuin he kärsisivät ”aivovaurioista”: He ovat impulsiivisempia, ottavat enemmän riskejä ja ennen kaikkea pystyvät näkemään asioita huonommin toisten ihmisten näkökulmasta.

The Atlantic kirjoittaa, että tutkimusten mukaan näyttää siltä, että nimenomaan tämä viimeinen ominaisuus on asia, joka usein heikkenee ihmisillä, joilla on pitkään valtaa.

McMaster Unicersityn tutkija Sukhvinder Obhi on puolestaan aivokuvauksissaan huomannut, että valta näyttää vahingoittavan aivoissa tapahtuvaa peilautumisprosessia, joka on yksi empatian kulmakivistä.

Ihmiset, joilla on valtaa, ”lopettavat muiden ihmisen kokemuksen simuloimisen”, Keltner sanoo lehdessä. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä ”empatiavajeeseen”.

Esimerkiksi vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa pyydettiin koehenkilöitä kirjoittamaan E-kirjain omaan otsaansa niin, että muut voisivat lukea sen. Tämä tehtävä edellyttää sitä, että osallistuja näkee itsensä muiden näkökulmasta.

Kokeessa ilmeni, että valtaapitävät ihmiset piirsivät kolme kertaa todennäköisemmin E-kirjaimen omaan otsaansa oikeinpäin itselleen mutta väärinpäin kaikille muille. Tämä viestii siitä, että valtaapitävät ihmiset pystyvät muita huonommin asettuman toisten ihmisten asemaan.

Muissakin vastaavissa kokeissa on huomattu, että valtaapitävät ihmiset ovat muita huonompia esimerkiksi arvioimaan, miltä kuvassa olevasta ihmisestä tuntuu tai miten kollega saattaa tulkita jonkin huomautuksen.

The Atlantic kirjoittaa, että asian voi tulkita myös positiivisesti niinkin, että valta virittää ihmisten aivoja suodattamaan pois asioita, jotka ovat toisarvoisia. Tämä lisää ihmisen tehokkuutta, mutta sosiaalisisten tilanteiden hallinnassa se ei tee johtajasta parempaa.