Viinilasillinen joka päivä terveyden edistämiseksi ei sitten olekaan niin terveellistä. Keskiviikkona julkaistun tutkimuksen mukaan ihmisillä, jotka joivat yli neljänä päivänä viikossa lasin tai kaksi alkoholia, ennenaikaisen kuoleman riski kasvoi 20 prosenttia. Vertailtavina olivat kolme kertaa viikossa tai harvemmin juovat.

Tähän tulokseen on tullut Washingtonin yliopistossa tehty tutkimus, jossa analysoitiin yli 400 000 yhdysvaltalaisen tietoja. Iältään tutkitut olivat 18–85-vuotiaita. Tulos oli yhtenäinen kaikissa tutkituissa ikäryhmissä.

Tutkimus on julkaistu tänään lehdessä Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Suomessa Käypä hoito –suosituksen mukaan alkoholin aiheuttaman kohtalaisen terveysriskin taso on miehillä 14 annosta ja naisilla 7 annosta viikossa.

Tuore tutkimus noudattelee tiedejulkaisu The Lancetissa elokuussa julkaistua tulosta. Siinä tarkasteltiin uudestaan lähes 700 tietolähdettä alkoholin kulutuksesta ja miltei 600 alkoholitutkimusta. Tarkasteltavina tutkimuksissa olivat olleet kaikenlaiset juomatavat vähäisestä juomisesta ryyppyputkiin. Tuloksena oli, että turvallisin alkoholimäärä olisi tipaton. Tekniikan Maailma uutisoi The Lancetin tutkimuksesta.

Joissakin alkoholitutkimuksissa on havaittu, että parin lasin juominen päivittäin parantaisi sydän- ja verisuoniterveyttä. Tuoreessa Washingtonin yliopiston tutkimuksessa päädytään kuitenkin siihen, että muiden sairauksien kohonnut riski peittää mahdolliset saavutetut edut sydänterveydelle.

Tutkimusryhmä analysoi sydäntauti- ja syöpäriskejä. Tutkijat havaitsivat, että vaikka alkoholi joissain tapauksissa pienentää sydänsairauksien riskiä, päivittäinen juominen lisää syöpäriskiä. Siitä johtuu ennenaikaisen kuoleman kasvava todennäköisyys.

”Syöpäriskin kannalta mikä tahansa juominen on haitallista”, sanoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja psykiatrian apulaisprofessori Sarah M.Hartz.

Aineisto koostui kahdesta tietolähteestä. Yhdysvalloissa vuosittain kerättävä kansallinen terveystutkimus kartoittaa terveystietoja laajasti muusta väestöstä kuin armeijan palveluksessa tai laitoksissa olevista kansalaisista. Tutkimusaineistossa tästä lähteestä oli 340 668 ihmisen tiedot. Iältään he olivat 18–85-vuotiaita.

Toinen aineisto oli peräisin Yhdysvaltain veteraaneja hoitavien klinikoiden avohoidossa olevista potilaista. He olivat iältään 40–60-vuotiaita. Tietoja oli 93 653 ihmisestä.

Apulaisprofessori Sarah M.Hartz arvioi, että tulevaisuudessa yhä yksilöllisempi lääketiede saattaa johtaa eri ihmisten erilaisiin juomasuosituksiin. Jos suvussa on ollut sydänsairauksia, voivat jotkut lääkärit suositella satunnaista alkoholia. Syöpäsuvuissa lääkäri saattaa kieltää alkoholin kokonaan.

”Yleisesti ottaen ihmisten ei pitäisi enää ajatella viinilasillista päivässä mitenkään terveellisenä”, sanoo Hartz yliopiston tiedotteessa.