Telegraph-lehden mukaan brittiläisiä rikostutkijoita koulutetaan parhaillaan ottamaan tutkinnassa huomioon erilaisia kodista löytyviä älylaitteita johtolankojen löytämisen ja alibien vahvistamisen toivossa.

”Kodin älylaitteisiin jäävä digitaalinen jalanjälki voi tarjota arvokasta tietoa rikosta selvitettäessä”, kertoo Lontoon Metropolitan Policen digitaalisen tutkimusyksikön johtaja Mark Stokes.

Älylaitteiden lokitiedostoihin jäävien tietojen avulla henkilöiden alibit voidaan mahdollisesti vahvistaa tai todeta valheelliseksi.

Stokesin mukaan tulevaisuudessa tutkijat voisivat ”digitaalisen tutkinnan työkalupakin” avulla kerätä laitteista tietoja paikan päällä sen sijaan, että laitteet jouduttaisiin takavarikoimaan.

Kysymys yksityisyydestä

Internet-palveluntarjoajien tavoin yritykset eivät välttämättä halua antaa kaikkia valmistamiensa laitteiden keräämiä tietoja tutkijoille vedoten asiakkaidensa yksityisyydensuojaan.

Esimerkiksi Amazon on kieltäytynyt luovuttamasta Amazon Echo -laitteen tallentamia äänitteitä eräässä avoimessa murhatutkimuksessa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Echon nauhoitteet voisivat tarjota keskeistä tietoa rikospaikan tapahtumista.

Echo tallentaa omistajansa ja Echon tekoälyn Alexan väliset keskustelut, koska se on olennainen osa äänellä ohjattavien assistenttien toimintaperiaatetta. Alexalle annetut käskyt lähetetään Amazonin serverille, jossa käsky prosessoidaan ja oikea toiminto lähetetään lopulta takaisin Echolle.

Käytännössä tallenteet ovat kuitenkin hyvin lyhyitä ja laite nauhoittaa leikkeitä vain silloin, kun tekoäly on aktivoitu kuuntelemaan erillisellä komennolla. Teknologiasivusto CNETin toimittaja Scott Stein kertoi yhdysvaltalaisen radiokanava National Public Radion haastattelussa, että todennäköisyys sille, että Echo voisi tarjota oleellista tietoa murhapaikan tapahtumista ovat melko heikot.