Ensin huonot uutiset: nuorten miesten älykkyysosamäärä alenee, ainakin Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan. Hyvä uutinen: kalan syöminen näyttää vahvistavan älykkyyttä ja parantavan unta.

Tutkijat kävivät läpi vuosina varusmiespalveluksensa aloittaneille norjalaismiehille tehdyn älykkyystestin tuloksia vuosilta 1970–2009. Näin pystyttiin seuraamaan saman testin tuloksia vuodesta toiseen.

Kaikkiaan 730 000 miehen tuloksia vertailtaessa havaittiin, että vuoden 1975 jälkeen syntyneillä älykkyysosamäärä laski kunakin kymmenenä vuotena noin kolme pistettä. Siihen asti luku oli toisen maailmansodan jälkeen jatkuvasti noussut.

Raportin julkaisi Yhdysvaltain tiedeakatemian lehti PNAS. Kahdessa aiemmassa brittitutkimuksessa on aiemmin saatu vastaavia viitteitä.

Tutkijat arvailevat, josko pudotus liittyisi kirjojen suosion laskuun ja sähköisten laitteiden yleistymiseen tai muutoksiin kouluopetuksessa. Toisaalta koko älykkyysosamäärän käsitettä on kritisoitu siitä, että sen käsitys älykkyydestä painottuu liikaa pelkkään matemaattis-loogiseen päättelyyn.

Syö särkeä, se kasvattaa järkeä, sanoi jo vanha kansa. Nature-lehti raportoi, että niillä 9–11-vuotiailla, jotka söivät kalaa vähintään kerran viikossa oli noin viisi pistettä parempi älykkyysosamäärä kuin niillä, jotka söivät sitä harvoin. He myös nukkuivat paremmin.

Tutkimuksessa oli mukana runsaat 500 kiinalaislasta. Tuloksista pyrittiin suodattamaan pois muut tekijät, kuten perhetilanne sekä vanhempien työ ja opintotausta.