Tutkijat ovat löytäneet Amazonin sademetsän koskemattomina pidetyiltä seuduilta Brasiliasta merkkejä siitä, että alueella on asunut jopa miljoona ihmistä ennen eurooppalaisten saapumista Etelä-Amerikkaan.

Aiemmin tutkijat ovat luulleet, että alue on ollut tuohon aikaan täysin asumaton. Tutkijat ovat olettaneet, että Amazonin sademetsän alkuperäiskansat olivat keskittyneet vain suurimpien vesiväylien varrelle.

Muun muassa brittilehti Guardian kertoo, että brittiläiset ja brasilialaiset tutkijat ovat havainneet muun muassa satelliittikuvien perusteella 81 arkeologista tutkimuskohdetta. Kun metsien määrä on vähentynyt alueella, se on paljastanut merkkejä vanhasta asutuksesta. Tutkijat ovat ajoittaneet löydöt muun muassa löytämänsä keramiikan, kivikirveiden ja puuhiilijäännösten perusteella vuosille 1250–1500.

Tutkijat pääsivät löytöjensä jäljille geoglyfien eli maata muokkaamalla tehtyjen, ilmasta havaittavien geometristen kuvioiden avulla. Tutkijat arvelevat geoflyfien liittyneen seremoniallisiin rituaaleihin, mutta niiden tarkoitusta ei varmasti tunneta.

Tutkimus on julkaistu Nature Communications -tiedejulkaisussa.

Noin 1 800 kilometriä pitkä alue Amazonin sademetsän eteläosassa oli kyseisellä ajanjaksolla tutkimuksen mukaan koko ajan asuttu. Alueella oli satoja linnoitettuja kyliä, jotka sijaitsivat kaukana suurista joista.

Pienimmät kylät olivat läpimitaltaan vain 30 metriä, mutta alueelta on löytynyt jopa 19 hehtaarin kokoisia asuttuja alueita.

Suuri osa rakennuksista on todennäköisesti tehty puusta, tutkijat arvioivat. Asutuspaikkojen välillä kulkee myös teitä, joista monia on rakennettu pitkän ajan kuluessa.

”Meidän pitää arvioida Amazonin historia uudestaan”, tutkija José Iriarte Exeterin yliopistosta sanoo yliopiston tiedotteessa.

”On yleinen harhaluulo, että Amazon on koskematonta seutua, jossa asuu vain liikkuvia yhteisöjä siellä täällä”, tutkija Jonas Gregorio de Souza Exeterin yliopistosta sanoo.