Suhteettoman suuri osa liikenneonnettomuuksista, joissa on osallisena moottoripyörä, voi olla seurausta ihmisaivojen psykologisesta tarkkaavaisuuden vajeesta, kertoo uusi Human Factors -tiedejulkaisussa julkistettu tutkimus.

Havainnoista uutisoi Human Factors and Ergonomics Society -sivusto.

Australian kansallisen yliopiston tutkijat esittävät, että tarkkaamattomuussokeutena tunnettu hetkellinen virhe autoilijan aivoissa saattaa selittää tiettyjen kolareiden yleisyyden, joissa kuljettaja kyllä näkee tietyn kohteen selkeästi, mutta aivot eivät rekisteröi sitä. Etenkin moottoripyörät ovat tämänkaltaisissa, niin sanotuissa LBFTS (looked-but-failed-to-see) -yhteentörmäyksissä hyvin usein mukana.

Tutkijoiden mukaan LBFTS-kolarit ovat hyvin ongelmallisia siinä mielessä, että vaikka sääolosuhteet olisivat kaikilta osin hyvät ja mitään erityisiä vaaroja tai ylimääräisiä häiriötekijöitä ei olisi, kolareita tapahtuu silti. Näissä onnettomuuksissa autoilijat saattavat katsoa vastaantulevan moottoripyörän suuntaan ja silti ajautua sen tielle. Joissakin tapauksissa kuski on katsonut suoraan liikkuvaa moottoripyörää, mutta silti päätynyt törmäyskurssille kaksipyöräisen kanssa.

”Kun ajamme, näkökentässämme on valtava määrä aistinvaraista informaatiota, jota aivojen tulee käsitellä. Emme voi seurata kaikkea, koska se vaatisi valtavia kognitiivisia resursseja ja veisi liikaa aikaa. Aivojen pitää päättää, mikä informaatio on tärkeintä”, sanoi tutkimukseen osallistunut, Australian kansallisen yliopiston psykologian professori Kristen Pammer lehdistötiedotteessa.

Tutkijat haalivat 56 aikuista koehenkilöä tutkimusta varten. Koehenkilöille näytettiin auton kuljettajan perspektiivistä otettuja valokuvia tavanomaisista tilanteista liikenteessä. Henkilöiden tuli arvioida, oliko kuvassa edustettuna turvallinen vai epäturvallinen ajoympäristö.

Viimeiseen valokuvaan oli lisätty ylimääräinen taksiauto tai moottoripyörä. Osallistujilta kysyttiin, huomasivatko he niitä.

Vaikka 48 prosenttia koehenkilöistä kertoi, ettei havainnut lisättyä kohdetta, oli moottoripyörän ja taksiauton välillä selvä ero. Osallistujista 65 prosenttia ei havainnut moottoripyörää ja 31 prosenttia heistä ei erottanut taksiautoa.

Kyselyssä, johon koehenkilöt vastasivat ennen valokuvien katselua, kartoitettiin heidän yleistä havainnointikykyä jokaista kuvissa näkyvää ajoneuvoa kohden. Koehenkilöt uskoivat, että tiellä voisi yhtä hyvin olla taksiauto tai moottoripyörä. Tästä huolimatta he ajattelivat, että he eivät huomaisi moottoripyörää yhtä hyvin kuin taksiautoa.

”Moottoripyörät näyttäisivät olevan aivojen tärkeyslistan hännillä, kun ne suodattavat informaatiota. Nostamalla moottoripyöräilijät korkeammalle autoilijan aivojen ”tutkassa” autoilijat näkisivät heidät toivon mukaan todennäköisemmin”, Kristen Pammer jatkoi lehdistötiedotteessa.