AUTOTEOLLISUUDEN todellinen kasvupotentiaali löytyy ”vihreästä” teknologiasta. Valitettavasti tällä saralla ei ole vielä edetty niin pitkälle, että se voitaisiin muuttaa kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Teknologian tämän hetken tasolla akkukäyttöinen sähköauto on edelleen ainoa ”nollapäästöinen” auto, mutta sekin on vain paikallisesti puhdas. Päästöjä syntyy siellä, missä sähköä tehdään.

Sähköauto onkin mitä ilmeisimmin tullut tiensä päähän. Erikoistarkoituksiin, kuten postinjakeluun, teollisuuslaitosten sisäiseen liikenteeseen ja ehkäpä rajoitettuun kaupunkikäyttöön se soveltuu, mutta jokapäiväiseksi yleisautoksi siitä ei ole.

Sähköauton heikkoudet ovat olleet jo sata vuotta tiedossa, ja ne ovat edelleen samat: lyhyt käyttömatka yhdellä latauksella, hidas lataus ja raskaat sekä tilaa vievät akut. Lukuisista lupauksista huolimatta kaupallisesti järkevää ratkaisua ei ole löydetty.

Sähköautosta on kehitetty hybridiauto. Siinä on sähkömoottorin lisäksi pieni polttomoottori ja sähköautoa merkittävästi vähemmän akkuja, mahdollisesti vain yksi. Polttomoottori lataa akkua käyttäen sähkömoottoria generaattorina. Ohituksissa ja ylämäissä polttomoottori auttaa sähkömoottoria. Hybridin etu on siinä, että polttomoottoria voidaan melkein aina käyttää hyötysuhteen ja päästöjen kannalta parhaalla alueella.

Hyvin monet valmistajat ovatkin esitelleet hybridiautoja. Tekniset perusratkaisut ovat hieman vaihdelleet, mutta toistaiseksi suurin osa niistä on jäänyt näyttelykaluiksi. Ne ovat kalliimpia kuin tavalliset autot eivätkä tarjoa samoja etuja. Kuluttaja ei niitä hyväksy, ellei niitä tehdä veroteknisesti houkutteleviksi. Joissakin maissa näin on käynyt, mutta esimerkiksi meillä ei. Päätöksentekijöiltä näyttää puuttuvan aito halu edistää ympäristöystävällistä tekniikkaa.

”Lopullinen” ratkaisu voi olla vetykäyttöinen polttokennoauto. Se on hybridiauton looginen jatke. Siinä polttomoottori on korvattu polttokennolla, joka tuottaa sähköä. Polttokenno käyttää polttoaineenaan vetyä, jolloin palamisprosessi on periaatteessa puhdas; pakokaasu on vesihöyryä.

Kaikki merkittävät valmistajat kehittävät polttokennoautoja, joten ainakin vielä niihin uskotaan. Tekniikka ei kuitenkaan ole valmista otettavaksi käyttöön. Ratkaisematta on monia ongelmia, joista vedyn tuottaminen ja turvallinen jakelu eivät ole niitä pienimpiä

(Pääkirjoitus TM 6/2003, s. 9)