UUTTA VASTAAVANA LIIKENTEESEEN

Volkswagen Passat jäi kahden linja-auton väliin ja rusentui pahasti. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin, mutta auton melkein jokainen kulma oli rutussa. Seurasimme korjausta kolarista siihen saakka, kun auto palautettiin asiakkaalle.

Ilman henkilövahinkojakin kolari on rankka kokemus. Lisäahdistuksen välttämiseksi kolariauto tulisi saada mahdollisimman sujuvasti korjaukseen ja valmiiksi. Yleensä autoa ei saa ajettua korjaamolle, joten ensin paikalle täytyy saada hinausauto, minkä jälkeen asiat lähtevät useimmiten rullaamaan automaattisesti.

Tapaturmasta tiedotetaan vakuutusyhtiölle täyttämällä vahinkoilmoituskaavake. Mikäli kolarissa on mukana useita osapuolia, on syyllisen täytettävä vahinkoilmoitus. Jos syyllisyys on epävarmaa, kannattaa molempien osapuolien tehdä ilmoitus omalle vakuutusyhtiölleen.

Vahinkoilmoituksen voi hakea vakuutusyhtiöstä, mutta sen voi tulostaa myös vakuutusyhtiön tai korjaamon verkkosivuilta.

Kun auto on saatu hinausauton kyytiin, korjaamolla alkaa säpinä. Tieto tuotavasta autosta tulee sinne yleensä hinausauton kuljettajalta.

Tarvittaessa asiakkaalle järjestetty sijaisauto odottaa valmiina korjaamolla, tai sellainen voidaan toimittaa jo kolaripaikalle. Tämä on yleistä etenkin syrjäisemmillä alueilla, missä matka kolaripaikalta korjaamolle on pitkä.

Passatin omistaja soitti suoraan Vantaan Autoklinikalle, ja sieltä järjestettiin paikalle hinausauto. Se toi Passatin korjaamon pihaan iltapäivällä, ja autoa alettiin tutkia heti seuraavana aamuna.

 

Kustannuslaskenta tietokoneella


KOLARIVAURIOIDEN selvittämiseksi tehdyssä purkutyössä löydettiin vääntynyt palkin pää, joka olisi jäänyt piiloon pintapuolisessa katselmuksessa. Vauriot kirjattiin Cabas-ohjelmaan, joka laski tiedoista hyvin paikkansa pitäneen kustannusarvion.

Kun autolle vapautuu korjaamolta tilaa, sen vaurioista tehdään kustannusarvio. On huomattava, että korjaamon kuormitustilanteesta riippuen kolarikorjausajat vaihtelevat. Kustannusarviot pyritään kuitenkin tekemään mahdollisimman nopeasti.

Autoa puretaan niin paljon, että piilossakin olevat vauriot selviävät, minkä jälkeen vauriotiedot syötetään Cabas-ohjelmaan. Näiden tietojen perusteella ohjelma laskee korjaukselle kustannusarvion, joka lähetetään yhdessä vaurioista otettujen kuvien kanssa vakuutusyhtiöön.

Vakuutusyhtiön saadessa kustannusarvion se joutuu useimmiten vielä odottelemaan vahinkoilmoitusta. Tämän vuoksi on tärkeää lähettää vahinkoilmoitus mahdollisimman nopeasti, ja jos ei itse ole kolariin syyllinen, varmistaa, että vastapuoli ei viivyttele ilmoituksen tekemisen kanssa.

Kun vakuutusyhtiöllä on kaikki tarvittavat tiedot, se tekee päätöksen joko korjauksesta tai auton lunastuksesta tiettyä rahasummaa vastaan. Auto lunastetaan, kun vaurio on suuri ja ajoneuvon arvo on jo laskenut niin paljon, että korjauksen hinta tulee suhteessa auton arvoon liian korkeaksi.

Jos auto kannattaa vielä korjata, vakuutusyhtiö antaa korjaamolle laskutusluvan, ja varsinainen korjaaminen käynnistyy, yleensä kulunut 1-5 vuorokautta tapahtuneen vahingon jälkeen. Passatin tapauksessa asiakkaan nopea vahinkoilmoituksen teko säästi aikaa, sillä laskutuslupa saatiin samana päivänä, kun kustannuslaskelma toimitettiin vakuutusyhtiöön. Autoon päästiin tilaamaan nopeasti tarvittavat osat.


AUTON rakenteet eivät ole näkymättömissäkään suoraa peltiä, vaan jokaisessa osassa on vahvistuspokkauksia rakennetta tukevoittamassa. Myös pistehitsattuja vahvistuskappaleita on varmistamassa, että rakenne on tukeva ilman ylimääräistä painoa.

Varsinainen korjaustyö aloitetaan purkamalla autosta kaikki tarvittavat varusteet vauriokohtiin pääsemisen helpottamiseksi. Tämä on yllättävän suuri urakka, sillä usein auton sisusta joudutaan purkamaan lähes täysin. Siksi autopeltisepälle ei riitäkään pelkkä peltien oikomisen taito, vaan myös normaalia asentajataitoa tarvitaan.

Osat tilataan jo laskutusluvan tultua, mutta tilausta täydennetään tarvittaessa, mikäli purkamisen yhteydessä havaitaan vielä rikkoutuneita osia. Osien saaminen kestää yleensä 1-5 vuorokautta riippuen siitä, löytyykö niitä Suomesta, vai onko ne tilattava esimerkiksi Keski-Euroopasta. Poikkeustapauksissa toimitusajat voivat venyä viikkoihin.

 

Osien odottelua


UUSIA osia sovitetaan useita kertoja ennen niiden kiinnittämistä, jotta saumoista tulee täysin näkymättömät. Osien kiinnityssaumoja ei saa laittaa mihin sattuu, vaan ainoastaan valmistajan sallimille paikoille. Näin korin kolariturvallisuus säilyy myös vauriokorjauksen jälkeen.

Nykyisten suurlujuusterästen takia autoon joudutaan vaihtamaan paljon osakokonaisuuksia, mutta koria täytyy useimmiten myös oikoa. Purkamisen ja oikomisen aikana osat ovat yleensä jo tulleet, mutta hitaampia toimituksia saattaa joutua odottelemaan pitkään. Siksi peltisepällä on työn alla useita autoja kolarikorjauksen eri vaiheissa.

Purkaminen ja vaurioituneiden alueiden oikominen vei viisi päivää, mutta kaikki varaosat eivät ehtineet tulla siinä ajassa. Työtä viivästytti se, että autoon lähetettiin vääränlainen kylkipala. Oikea kylki oli vaurioitunut siinä määrin, että siihen piti vaihtaa koko kylkipala, joka sisältää takalokasuojan ja helmakotelon.

Helmakotelon oikea katkaisukohta kerrotaan Volkswagenin WAS-korjausohjelmassa, mutta jostain syystä osatoimittajan lähettämä kylkipala ei oikeasta varaosanumerosta huolimatta vastannut katkaisukohdaltaan ohjelman tietoja. Siispä osa oli lähetettävä takaisin. Kun kaikki osat vielä saapuivat Keski-Euroopasta, tähän episodiin meni ylimääräinen viikko, jolloin Passatille ei voitu tehdä mitään.

Osien tultua alkaa niiden kiinnitys. Kiinnittämistä ei voi tehdä miten sattuu vaan tiukasti valmistajan ohjeita noudattaen. Ohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta korin muodonmuutosvyöhykkeet toimisivat suunnitellusti myös vauriokorjauksen jälkeen.


KOLARIKORJAUKSESSA auton kori täytyy saada paitsi moitteettoman näköiseksi myös täydellisen tiiviiksi. Jokainen sauma kitataan tai liimataan täysin ilmanpitäviksi.

Kiinnitys tapahtuu useimmiten pistehitsauksella käyttäen invertterivastushitsauskonetta. Mikä tahansa vastushitsauskone ei käy, vaan koneen täytyy olla ns. älykästä mallia, joka pystyy kertomaan käyttäjälleen, mikäli hitsattu piste ei ole riittävän laadukas. Näin voidaan varmistua, että törmäysvyöhykkeessä olevat osat tulevat riittävän tukevasti kiinnitettyä.
Autoklinikan vastushitsauskoneessa on viisivaiheinen pisteen muodostus. Jos hitsattavien terästen välissä on likaa tai hitsistä on muuten tulossa heikko, kone ilmoittaa virheestä ja keskeyttää pisteen tekemisen. Kone ei anna hitsata seuraavaa pistettä, mikäli edellinen piste jää huonoksi.

Laite on varsin järeä, sillä hitsattavia teräspeltejä yhteen painava puristusvoima on suurimmillaan 4 500 newtonia ja hitsaukseen käytetään tilanteesta riippuen yleensä 6000-7000, mutta tarvittaessa jopa 13000 ampeerin hitsausvirtaa. Kone valitsee jokaiseen pisteeseen sopivan virran ja puristusvoiman, joten korjatusta autosta tulee yhtä luja kuin se oli autotehtaalta lähtiessäänkin.


KORJAUSPELTIEN kiinnitykseen käytetään myös pistehitsiä. Laadukkaan kiinnityksen takaamiseksi hitsauskoneen on oltava automaattitoiminen, ja se säätää automaattisesti hitsausasetuksia. Koneessa on myös lokitoiminto, jotta hitsauspisteiden lujuus voidaan jälkeenpäinkin todeta.

Pistehitsauksen lisäksi nykyautoissa osia kiinnitetään usein kaarijuotolla. Kaarijuottaminen on hyvin paljon mig-hitsauksen kaltainen liitostapa, mutta siinä lämpötila ei nouse niin suureksi, että itse hitsattavat teräspellit sulavat. Näin suurlujuusteräksen kiderakenne ei muutu, eikä se siten heikkene kiinnitysvaiheessa. Kaarijuotto on kiinnitysmenetelmänä hyvä myös rakenteen korroosionkestävyyden kannalta.

Pistehitsauksen korroosiosuojauksesta on taas huolehdittu siten, että hitsattavien peltien välissä on sähköä johtava korroosionestoväri, joka valmiin hitsauspisteen ympärillä estää kosteuden pääsyn hitsiin.

Passatin osien kiinnittämiseen ei riittänyt pelkkä kaarijuotto ja hitsaus, sillä kylkipalan kiinnitykseen tarvittiin myös kahta erilaista liimaa. Liimoina käytettiin kaksi- ja yksikomponenttista, joista jälkimmäinen toimii myös saumojen tiivistämisessä. Näin kosteus ei pääse pieniin rakosiin tuhojaan tekemään.


TERÄSPELTIOSIEN kiinnitykseen käytettiin useita eri menetelmiä, kuten kaarijuottoa.

 

Maalin monet kerrokset


MAALATTAVAT pinnat on puhdistettava erittäin huolellisesti ruiskutuskertojen välissä. Pienetkin maalikerroksen alle jääneet pölyhiukkaset näkyvät myös lopullisessa maalipinnassa.

Kun kaikki vaihdettavat osat on kiinnitetty, on vuorossa pintakäsittely, joka Passatissa kesti neljä päivää. Käyttämässämme Autoklinikan toimipisteessä ei ole omaa maalaamoa, joten auto vietiin hinausauton lavalla Hotpaint-yhtiöön maalattavaksi.


KAIKKI auton ovet ja luukut maalattiin irtonaisina. Siten maali päästiin ruiskuttamaan paremmassa asennossa ja maalin peittävyys varmistui ilman liian paksua maalikerrosta.

Aivan ensimmäiseksi valmistelussa on suojattava maalia kaipaamattomat osat. Kaarijuoton ja hitsauksen vuoksi autossa on aivan peltipinnalle hiottuja epätasaisia kohtia, jotka huolellisen puhdistamisen jälkeen tasoitetaan kittaamalla ja päällystetään happo- tai erityisellä epoksivärillä. Tämän alimmaisen maalikerroksen tehtävänä on parantaa korroosionsuojausta ja varmistaa päälle tuleville kerroksille hyvä tartuntapinta.

Toisena kerroksena Passattiin ruiskutettiin pohjamaali eli primeri. Sen tehtävänä on antaa maalikerrokselle joustavuutta ja muodostaa maalipinnan alle tasainen, oikean värinen pohja. Primerin värisävy riippuu pintamaalin väristä, vihreän Passatin tapauksessa primerin on oltava tumman harmaata.

Päällimmäisenä ovat lakka ja pintaväri. Jokaisen kerroksen välissä on maalin saatava kuivua riittävästi. Mikäli pintaväri koetetaan ruiskuttaa liian aikaisin pohjamaalin päälle, seurauksena on virheitä lopullisen maalipinnan kiillossa ja tasaisuudessa. Maalipinnassa havaitut virheet ovatkin useimmiten seurausta liian nopeasti työskentelystä, jota hosumiseksikin kutsutaan.

Maalaamista nopeuttamaan on kehitetty erilaisia infrapuna- ja UV-säteilykuivaimia, joiden avulla välikerrokset saa kuivumaan jopa muutamassa minuutissa.Lopullinen kerros kuivataan maalausuunissa, jossa auto ja sen irto-osat saavat olla 60-70 asteen lämpötilassa.


AUTOSTA maalattiin myös kaikki tarvittavat päällepäin näkymättömät osat. Esimerkiksi lokasuojan sisäpuolen maalauksella varmistetaan, ettei ruostevaurio pääse iskemään usein vesiryöppyjä vastaanottavaan lokasuojansaumaan.

 

Oikeaa sävyä, kiitos


AUTON värisävy mitataan vaurioitumattomasta kohdasta, jolloin saadaan resepti oikeansävyisen maalin valmistamiseksi.

Kun autoon tehdään korjausmaalauksia, oikean värisävyn löytäminen on erittäin tärkeää. Koko autoa maalattaessa kukaan ei huomaa, mikäli auton sävy poikkeaa hieman naapurin autosta, mutta hieman erisävyinen lokasuoja on kadunmiehenkin helposti havaittavissa.

Passatin värisävy määritettiin sävykameran eli spektrofotometrin avulla. Sillä mitattiin auton maalipinnan sävy vaurioitumattomasta kohdasta, ja laite kertoi eri väripigmenttien oikean sekoitussuhteen. Näin aikaansaadulla maalilla maalattiin koepala, jota verrattiin auton alkuperäiseen värisävyyn auton eri kohdissa. Sävy oli samanlainen, joten hienosäätöjä ei tarvittu ja pintamaalaus voitiin aloittaa.

Suurin osa Passatin osista maalattiin irtonaisena, mutta auton takaosan maalauksen ajaksi koko auto oli siirrettävä ruiskutuskammioon. Sen sijaan konepeitto, puskurit, etulokasuoja sekä ovet maalattiin irtonaisina. Irto-osien maalauksessa maalari pääsee tekemään työnsä helpommassa asennossa ja jäljestä tulee korkealuokkaisempaa.

Kaikki metallinhohtomaalit ja nykyisin lähes kaikki normaalitkin maalit ovat kaksikerrosmaaleja, eli värisävy tulee varsinaisesta maalista mutta maalipinnan kiilto päälle ruiskutettavasta lakasta. Lakka antaa paitsi kiillon myös suojan auringon UV-säteilyltä, mikä estää erityisesti punaisissa autoissa yleisen maalipinnan haalistumisen.


MYÖS pohjamaalin sävy on tarkastettava siihen soveltuvan valaisimen avulla. Väärä värisävy pohjamaalissa aiheuttaa väärän sävyn myös pintamaaliin.

Passatista maalattiin lopulta kattoa lukuun ottamatta kaikki osat, vaikka ovet eivät kolarissa vaurioituneetkaan. Vanhan ja uuden maalipinnan raja on häivytettävä, eli sävyerot on tasattava jossain ehjässä korinosassa. Jos etulokasuoja maalataan, pitää häivytys tehdä etuovessa, eli etuoven etureuna vastaa uutta värisävyä ja takareuna auton alkuperäistä sävyä. Sävyero liukuu uudesta vanhaan oven pinnassa, eikä silmä pysty erottamaan mahdollista hiuksenhienoa eroa.

Mikäli ovi jätettäisiin häivyttämättä, voisi lokasuojan ja oven välinen sävyero erottua jossain tietyssä valaistuksessa. Kun Passatissa jouduttiin maalaamaan sekä etu- että takalokasuojat, ei häivytystä pystytty tekemään. Molemmat kyljet oli siis maalattava uusiksi, ja häivytykset tehtiin kattoon, sillä auton katto jäi alkuperäiseen sävyynsä.

Tavaratila ja muut sisäosat maalattiin omana työvaiheenaan. Tämä siksi, että lokasuojan kiinnityksen vuoksi myös sisempiin pelteihin tulee pistehitsauksen jälkiä. Lisäksi korjauksessa käytetty saumakitti vaatii päällensä suojaavan maalikerroksen.


AUTOA varten sävytetyllä maalilla maalataan aluksi pieni koekappale, jonka värisävyä verrataan auton alkuperäisen sävyyn useassa korin kohdassa. Näin maalattavien osien oikeasta värisävystä voidaan varmistua.

 

Tärkeä viimeistely

Maalauksen jälkeen Passat vietiin takaisin Autoklinikalle, jossa siihen tehtiin viimeistelytyöt. Niihin kuuluvat paitsi osien takaisin laittaminen myös ruostesuojaus, ohjauskulmien säätö ja huolellinen pesu. Työt veivät neljä päivää, eikä niissäkään saa hoppuilla, jos haluaa hyvän lopputuloksen. Hutilointi ruostesuojauksessa johtaa kalliisiin vaurioihin vuosien saatossa, ja fuskaaminen ohjauskulmien säädössä tuntuu heti tien päälle lähtiessä.

Kun Passat oli pesty, voitiin se luovuttaa asiakkaalle ja laskuttaa vakuutusyhtiötä. Cabasilla tehty kustannuslaskelma antoi arvioksi hieman yli 12 000 euroa. Loppusumma oli 200 euroa pienempi kuin arvio, joten ohjelmiston tarkkuutta täytyy ihailla.

Tarkka kustannusarvio on tärkeä, kun mietitään, kannattaako autoa enää korjata, vai olisiko lunastus oikea vaihtoehto. Tarkasta arviosta ilahtuvat myös ne, jotka joutuvat syystä tai toisesta maksamaan kolarin vauriot omasta lompakostaan.

Paitsi rahaa, Passatin korjaus vei myös runsaasti aikaa. Auto otettiin työn alle 1.11. ja luovutettiin asiakkaalle 29.11. Korjaukseen kului siis lähes kuukausi, mutta osien saaminen Keski-Euroopasta ja väärän osan palauttaminen veivät tästä noin viikon. Mikäli oikeat osat olisivat olleet saatavissa kotimaasta, olisi asiakas saanut autonsa noin viikkoa aikaisemmin.

Vaikka korjaus kestikin, asiakas on tulokseen erittäin tyytyväinen. Kolarin jälkeen monilla on epäilys, ettei autoa saada enää uutta vastaavaksi. Lähinnä pelätään, että auto ruostuu tai maalipinnan värisävy muuttuu ajan saatossa, jolloin auton jälleenmyyntiarvo laskee. Valistuneimmat autoilijat ovat huolissaan myös korirakenteen turvallisuudesta.

NÄHTYÄÄN ottamistamme kuvista työn toteutuksen ainakin Passatin omistaja on varma, ettei aamuinen kohtaaminen bussipysäkillä pudottanut hänen autonsa arvoa. Tilanne voi tietenkin olla toinen, mikäli korjaamo ei ole panostanut korjaamolaitteistoonsa. Ilman kymmenien tuhansien eurojen hintaisia laitteita olisi Passatin oikeaoppinen korjaaminen jäänyt haaveeksi.