Uusien autojen verotus muuttuu huhtikuun alusta lähtien. Uudistuksen ei pitäisi vaikuttaa henkilöautoista maksettavien verojen kokonaismäärään eikä kuluttajahintoihin. Myös pakettiautojen verotus menee uusiksi. Sen seurauksena jotkut pakettiautot halpenevat ja toiset kallistuvat.

Nyt toteutettu verouudistus on mielenkiintoinen. Lakeja on sen yhteydessä muuteltu tosissaan, mutta yleisesti ottaen verotus ei kiristy eikä lievene. Kannattaa kuitenkin olla selvillä, mistä on kysymys.

Autovero lasketaan auton yleisen vähittäismyyntiarvon perusteella. Kyseinen arvo on auton verotusarvo. Se on automallikohtainen ja teoreettinen. Tulli määrittelee sen laissa annettujen perusteiden mukaan.

Yleiseen vähittäismyyntiarvoon sisältyy myös auton arvioitu tavanomainen alennus. Tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sen kanssa, millaisen alennuksen kukin ostaja käytännössä saa tai on saamatta omassa tapauksessaan.

Prosenttiluku, jolla autovero lasketaan yleisestä vähittäismyyntiarvosta, määräytyy puolestaan autojen tyyppihyväksynnän mukaisten hiilidioksidipäästöjen perusteella. Menettely on sama, jota jo sovelletaan henkilöautojen verotuksessa.

Vanhemmista autoista, joista ei ole saatavissa CO2-päästötietoa, sovelletaan auton kokonaismassaan perustuvaa veroprosenttia. Tämä koskee lähinnä käytettyinä maahantuotavia autoja.

Autoveron määrä riippuu siis vain auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta ja hiilidioksidipäästöstä (tai kokonaismassasta). Auton todellinen autoveroton myyntihinta, joka sovitaan myyjän ja ostajan välillä, ei vaikuta asiaan.

Autokauppias verokarhuna

Verouudistuksen suuri periaatteellinen muutos on se, että arvonlisäveroa (22 %) ei makseta enää autoverotetusta auton hinnasta kuten tähän asti. Autoverosta tulee myös läpinäkyvä, mikä tarkoittaa, että veron määrä ilmoitetaan laskussa omana eränään asiakkaalle.

Autovero kulkee tästä eteenpäin autokaupasta täysin erillään. Vero täytyy kyllä maksaa Tullille autoa rekisteröitäessä, mutta se ei enää ole osa autoliikkeen liikevaihtoa.

Autoliike joutuu käytännössä perimään autoveron ostajalta tai tarkkaan ottaen siltä, jonka nimiin auto rekisteröidään. Hän on lain mukaan verovelvollinen. Poikkeuksen tekee osamaksukauppa, jossa verovelvollinen on rekisteriotteeseen merkittävä auton haltija.

Auton maahantuojalle on sälytetty vastuu veron maksamisesta. Maahantuoja toimii verovelvollisen rekisteröitynä asiamiehenä ja auton jälleenmyyjä veronmaksuerän siirtäjänä maahantuojalle.

Erikoistapauksissa voidaan sopia, että verovelvollinen maksaa veron itse. Se tekee kuitenkin yksityisen ostajan kannalta auton rekisteröimisprosessista vaikeamman eikä ole suositeltavaa.

Koska autoveron osuus poistuu auton varsinaisesta hinnasta, autoverosta laskettua arvonlisäveroa ei enää synny. Tähän asti onkin maksettu veroa verosta, mikä on ollut vastoin EU:n komission linjauksia. Tässä lienee merkittävin syy nyt toteutettuun uudistukseen.

Valtio ei tietenkään halua tinkiä tuloistaan, eikä EU sitä vaadikaan. Pääasia, että kaikki sujuu sääntöjen ja määräysten mukaan.

Valtion verokertymän säilyminen on ratkaistu yksinkertaisesti korottamalla kautta linjan päästöperustaisia autoveroprosentteja 22 prosentilla. Se korvaa kantamatta jäävät arvonlisäverot. Autovero siis kasvaa, mutta arvonlisävero, jota on enää vain auton autoverottomassa myyntihinnassa, vähenee.

Voisi siis luulla, että lopputulos on kaikkien kannalta yhdentekevä. Euroissa ajateltuna tilanne onkin tämä, mutta verouudistus tuo mukanaan autokauppaan melkoisen määrän muutoksia, jotka hämmentävät alaa lähikuukausina.

Monenlaisia vaikutuksia

VEROUUDISTUS oli välttämätön. Suomi on tähän asti kantanut arvonlisäveroa autoverosta, mikä on ollut EU-direktiivin vastaista. EY-tuomioistuimen 19.3. antaman päätöksen mukaan Suomi on toiminut virheellisesti periessään arvonlisäveroa yksityishenkilöiltä, jotka ovat tuoneet ulkomailta käytetyn auton vuosina 2006-09. Todennäköisesti tiedossa on veronpalautuksia tuhansille henkilöille.


PIENTEN
pakettiautojen tarvitsijat ovat voittajia. Nyt autoja alkaa saada oikeudenmukaiseen hintaan. Verottajan keksimät keinotekoiset mittavaatimukset, joilla auto on määritelty pakettiautoksi, joutuvat romukoppaan.

AUTOVERO tulee läpinäkyväksi. Joka kerta kun ostaa uuden auton, lasku muistuttaa veron osuudesta, joka ei edelleenkään ole vaatimaton. Ajan mittaan – kenties – läpinäkyvyys lisää painetta autoveron asteittaiseen pienentämiseen. Tämä puolestaan antaisi yhä useammalle mahdollisuuden ostaa uusi moderni auto, jolloin autoilun ympäristöhaitat vähenisivät ja liikenneturvallisuus paranisi. Toivottavasti tällainen visio toteutuu.

AUTON malliversio vaikuttaa lisävarusteiden autoverolliseen hintaan, koska eri versioissa on erilainen hiilidioksidipäästö. Asia tulee kaupantekohetkellä hyvin konkreettisesti esiin, mikä johtanee entistä selkeämmin mahdollisimman vähäpäästöisten autojen suosimiseen.

YRITYSAUTOJEN kuten taksien, autokoulu- , autovuokraamo- ja leasing-autojen omistaminen kallistuu, koska niiden vähennyskelpoinen arvonlisävero pienenee. Tämä tulee näkymään asianomaisten autojen ja niihin liittyvien palvelujen hinnoittelussa.

VUONNA 2010 tulee voimaan autoveron vientipalautus. Jos vie pysyvästi uuden verojärjestelmän mukaan verotetun auton pois maasta, saa maksetun autoveron alennettuna takaisin. Tulli laskee veronpalautuksen suuruuden auton arvonalenemisen suhteessa. Tätäkin uudistusta on odotettu pitkään.

Autovero on arvioitava

Veromuutoksen fyysinen paine, auton lopullisten hintojen laskeminen ja rahaliikenteen hoitaminen, säilyy auton myyjällä ja maahantuojalla.

On helppo ennustaa, että ainakin alkuvaiheessa nähdään melkoista haparointia. Pois ei ole suljettu sekään, että verosuorituksia joudutaan autokauppojen jälkeen vielä tarkistelemaan suuntaan tai toiseen. Suurista summista ei kuitenkaan tule olemaan kysymys.

Ostajan kannattaa myös varmistua siitä, että auton myyjä on rekisteröidyn asiamiehen eli maahantuojan valtuuttama. Näin verorahat menevät varmasti oikeaan osoitteeseen. Merkkiliikkeiden kohdalla ei varmastikaan tule ongelmia, mutta varovainen on syytä olla.

Muuten ostaja selviää melko vähällä, kunhan hän ymmärtää, että hinnoittelupohjana on autoveroton hinta. Väärinkäsitysten vaara on kuitenkin aika pieni, sillä ainakin toistaiseksi autoalalla on sovittu, että autojen mainonnassa ja kaupanteossa käytetään kolmea hintaa. Ne ovat:

– auton autoveroton hinta vakiovarusteineen (sisältäen arvonlisäveron)
– arvioitu autovero
– kokonaishinta

Tämän lisäksi kokonaishintaan voi tulla toimituskuluja, jotka ovat autoverosta vapaat enintään 600 euroon asti. Jos toimituskulut menevät tästä yli, ylimenevälle osalle lasketaan autovero saman prosentin mukaan kuin muullekin auton hinnalle.

Miksi sitten mainoksissa ilmoitetaan vain ”arvioitu autovero”, ei tarkkaa arvoa verolle?

Jos kyseessä on jo maahan tuotu ja varastossa oleva auto, autovero on tiedossa tarkasti. Silloin esimerkiksi autoliikkeissä oleville autoille voidaan hintalapuissa ilmoittaa veron tarkka arvo.

Myytäviä autoja ei ole kuitenkaan läheskään aina tuotu vielä maahan, jolloin asiat vasta ratkeavat. Tätä ennen autoveroon sisältyy epävarmuutta. Autoyksilön lopullinen CO2-päästö ei ole tiedossa, ja varusteilla sekä moottorinohjauspäivityksillä voi olla vaikutusta veroon. Lisävarusteet ja tarvikkeet tuovat myös oman mielenkiintoisen mausteensa peliin.

Jos autoon ”ruksataan” varusteita ennen rekisteröintiä eivätkä ne sisälly Tullin määrittelemään auton yleiseen vähittäismyyntiarvoon, ne saattavat lisätä auton CO2-päästöä ja siten autoveron määrää.

Sama varuste voi olla myös eri hintainen eri automalleissa, koska varusteelle laskettu autovero määräytyy eri hiilidioksidipäästöjen perusteella erisuuruiseksi. Esimerkiksi metalliväri tai kiinteä navigaattori on tietyn auton halvimmassa ja yleensä myös vähäpäästöisimmässä versiossa halvempi kuin tehokkaammassa mutta hiukan enemmän päästävässä rinnakkaismallissa.

Kauppaa hierottaessa ja sopivinta automallia ja sen varusteita valittaessa voi hinnan eri osien muodostuminen tuntua joskus varsin oudolta, jopa vaikeasti nieltävältä.

Uuden auton ostossa käytetty auto käy edelleen kaupan kokonaishinnan osasuorituksesta sen mukaan, minkä arvoiseksi auto arvioidaan.

Käytettyjen autojen kauppaan veromuutoksella ei ole vaikutusta.

Pakettiautot samalle viivalle

Nyt myös pakettiautojen autovero tulee päästöperustaiseksi, ja pakettiautoja koskeneet oudot verotukselliset mittavaatimukset poistuvat. Kyseessä on merkittävä uudistus.

Käytännössä joidenkin pakettiautojen hinnat nousevat ja joidenkin laskevat. Muutokset suosivat energiatehokkaita, vähän polttoainetta kuluttavia pakettiautoja kaikissa kokoluokissa.

Yli 2,5 tonnia painavien pakettiautojen päästöperusteista veroprosenttia alennetaan kokonaismassan perusteella, jotta kysyntä ohjautuisi tarkoituksenmukaiseen kalustoon.

Aikaisemmin verotukselliseen pannaan julistetut pienet henkilöautomaiset pakettiautot tulevat hovikelpoisiksi. Ne laitetaan samalle lähtöviivalle henkilöautojen kanssa ja niitä verotetaan yhtäläisin perustein.

Jos ja kun pakettiauton tehdashinta on pienempi kuin vastaavan henkilöauton, auto on todennäköisesti halvempi myös koko monimutkaisen verolaskennan jälkeenkin.

Kuten tiedetään, tilanne on tähän asti ollut toinen, eikä pieniä pakettiautoja ole Suomessa juuri myyty.

NYT on otettu kiistaton edistysaskel autojen verotuksessa. Asia ei ole kuitenkaan tällä selvä. Esimerkiksi lisävarusteiden hinnan riippuvuus auton hiilidioksidipäästöstä tuntuu omituiselta. Jatkoakin on luvassa pian.

Seuraava puheenaihe on henkilöautojen vuotuinen ajoneuvovero. Se muuttuu vuoden kuluttua hiilidioksidipäästöihinperustuvaksi. Sama tulee todennäköisesti koskemaan myös pakettiautoja. Kukaan ei vielä tiedä, miten nämä muutokset tulevat lopulta vaikuttamaan.