Lue arkistossa (TM 7/1972 -näköislehti) >>


Tekniikan Maailman toimittaminen ei aina ole ruusuilla tanssimista. Moni hetkessä luettu mittaustuloksia käsittävä sivu saattaa pitää kätkössään läjän laskutoimituksia, joista vain yksi lopullinen tulos löytää tiensä painettuna lehteen. Pääosa laskemisesta on kuivaa, rutiininomaista puuhaa, missä aika ja laskutikku hupenevat. Eipä siksi ihme, että kiinnostus heräsi, kun ensimmäiset tiedot Canonin Palmtronicista kiirivät toimitukseen, ja laite päätettiin heti tilata kokeiltavaksi. Pieni koko ja riippumattomuus verkkovirrasta olivat ne avut, jotka meitä eniten viehättivät.

Canonin Palmtronic latauksessa
Laskimen virtalähteenä voidaan käyttää joko neljän 1,5 V:n pariston koteloa tai akkukasettia. Niiden sähkövaraus riittiää noin 2½ tunnin yhtäjaksoiseen laskemiseen. Kuvassa laite on sijoitettu lataustelineeseen, joka muuttaa sen samalla verkkokäyttöiseksi.

On laskettu

Laskimen käyttö tapahtuu normaalin 10 numeroa käsittävän näppäimistön avulla ja kullekin laskutoimitukselle (kerto-, jako-, yhteen- ja vähennyslasku) on omat käyttöpainikkeensa. Desimaalipilkku on liukuva, se voidaan syöttää oman näppäimen avulla aina tarvittaessa oikeaan kohtaan numerosarjassa ja mahdolliset virhelyönnit ovat poistettavissa. Pienikokoinen, punaisilla valonumeroilla toimiva näyttölaite on sijoitettu laskimen yläosaan ja kaikki koneeseen syötetyt luvut sekä laskutoimituksen lopullinen tulos ilmestyvät sinne vuorollaan näkyviin.

Itse laskeminen poikkeaa mekaanisilla laskukoneilla totutusta tavasta jonkin verran, mutta kun tähän tottuu niin menettely on yksinkertaista ja loogista.

Yhteen- ja vähennyslaskuissa käsitellään näppäimistöä seuraavasti:

6 + 3 = 9

6 – 3 = 3

6 + 3 – 2 = 7

jolloin laskutoimituksen tulos ilmestyy välittömästi tulosnäppäintä painettaessa näkyviin. Kerto- ja jakolaskuissa tapahtuu laskeminen saman ajatustavan mukaisesti:

6 x 3 = 18

6 + 3 = 2

6 x 3 ÷ 2 = 9

Useista eri laskutoimituksista koostuvan tehtävän välitulokset saadaan tarvittaessa näyttötauluun painamalla tulosnäppäintä (=), mutta laskemisen kannalta tämä menettely ei ole välttämätöntä.

Muistia laskimessa ei ole, joten pitkissä laskutoimituksissa joutuu välitulokset merkitsemään paperille. Tämä hidastaa laskemista hieman, mutta eihän pienokaiselta voi vaatia kaikkia ison pöytäkokoisen laskimen ominaisuuksia.

Vakiokertoimen ja -jakajan käyttömahdollisuus on ominaisuus, joka lisää Palmtronicin monipuolisuutta huomattavasti. Erilaisten mittayksiköiden muuntaminen käy tästä syystä kitkattomasti. Tuumat (1 in = 25,4 mm) muuttuvat millimetreiksi näin näppärästi:

25.4 x 2 = 50.8

          3 = 76.2

          9 = 228.6

          jne.

Ensimmäisen laskutoimituksen jälkeen ei muuntamisessa siis tarvitse kuin syöttää uusi tuumaluku laskimeen ja tulosnäppäimen painalluksella saadaan vastaava millimetriarvo. Vakiokerroin säilyy koneessa kunnes rekisteri tyhjennetään C-näppäimellä.

Numero poikineen

Laskimen näyttölaitteen kapasiteetti on 10 numeroa ja tämä on samalla suurin yksittäinen luku, joka koneeseen voidaan syöttää laskutoimituksen yhteydessä. Laskimen pilkkurekisterin kapasiteetti on 20 numeroa, joten laskutoimituksen aikana voi luku kasvaa aina näin suureksi, mutta tuloksen yhteydessä siitä saadaan näkyviin vain 10 ensimmäistä numeroa. Luvun häntäpää saadaan kuitenkin esiin näyttölaitteeseen jakamalla tulos 100:lla, 1000:lla jne., kunnes desimaalipilkku on näkyvissä ja lisäämällä lukuun sitten jakamista vastaava määrä nollia. Näyttölaitteen kapasiteetin täyttyessä ilmestyy luvun eteen automaattisesti varoitusmerkki.

Ei konttorikoneeksi

Pieni ja liikkuva, siinä Palmtronicin edut. Konttorikäyttöön sitä ei ole tarkoitettu, mutta kaupan, markkinoinnin ja teollisuuden parissa painiskelevalle se on verraton apuväline, jonka voi vaivatta kiikuttaa mukanaan liikematkoilla.

Canon Palmtronicin toiminnot

Canon Palmtronic

Maahantuoja: Temo Oy, Vailmontie 23, Helsinki 38

Hinta: 1095,- paristokäyttöisenä. Akkukasetti ja latausteline 200,-

Näppäimistö: 10-nappäinjärjestelmä

Näyttölaite: Valonumeroilla

Negatiiviset luvut: Näyttölaitteeseen ilmestyvä etumerkki

Desimaalipilkku: Liukuva, käyttö omalla näppäimellä

Virtalähde: Neljä 1,5 V paristoa, 4,8 V akkukasetti tai lataustelineen avulla verkkovirta

Toimintalämpötila: 0–40 °C

Koko: 146 x 80 x 35 mm

Paino: 425 g akkukasetilla varustettuna.