Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen Cernin tutkijat kertoivat uusimmasta löydöksestään European Physical Societyn järjestämässä konferensissa Venetsiassa, Italiassa.

Suuren hadronitörmäyttimen b-koeasemalla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin ensi kertaa kahdesta lumokvarkista ja yhdestä ylöskvarkista koostuva hiukkanen.

Kahdesta raskaasta kvarkista koostuva hiukkanen on tieteelle ennennäkemätön löytö.

Tämän baryonin (kolmesta kvarkista koostuva hiukkanen) olemassaolo oli ennustettu teoreettisesti jo aikaisemmin. Tiedemiehet ovat kuitenkin pyrkineet todistamaan tällaisen kahdesta suurimassaisesta kvarkista koostuvan baryonin olemassaolon jo useiden vuosien ajan.

Hiukkanen sai nimekseen: Xicc++. Sen massa on arviolta 3621 megaelektronivolttia (MeV). Uusi hiukkanen on siis lähes neljä kertaa tunnetuinta baryonia eli protonia raskaampi.

Kahdesta raskaasta kvarkista koostuva hiukkanen on tieteelle ennennäkemätön löytö. Suurin osa tieteen tuntemista baryoneista koostuu vain yhdestä raskaasta kvarkista.

”Tällaisen baryonin löytäminen tarjoaa ainutlaatuisia ja uusia mahdollisuuksia kvanttiväridynamiikan tutkimiseen”, LHC:n puhemies Giovanni Passaleva kertoo Cernin tiedotteessa.

Kvanttiväridynamiikka on kvarkkien ja gluonien välistä vuorovaikutusta kuvaava fysiikan teoria.

”Tavallisten baryonien kohdalla kvarkit tanssivat toistensa ympärillä. Kahdesta raskaasta kvarkista koostuvaa baryonia voidaan puolestaan verrata moninkertaiseen tähtijärjestelmään, jossa kahta toisiaan kiertävää suurta tähteä kiertää kolmas, pienempi tähti”, projektin entinen puhemies Guy Wilkinson havainnollistaa hiukkasen rakenteen oletettua toimintaa.

Xicc++:n löytämisen myötä tutkijat ovat luottavaisia uusien vastaavien baryonien löytämiseksi. Sillä aikaa tiedemiehet paneutuvat selvittämään nyt löydetyn hiukkasen ominaisuuksia ja käyttäytymistä.

Tutkimus on julkaistu Physical Review Letters -tiedejulkaisussa.