PSA-yhtymällä eli Citroënilla ja Peugeotilla on tuotannossa nykyaikainen dieselmoottori, joka on tietysti suoraruiskutustyyppiä ja lisäksi varustettu yhteispaineruiskutuksella. Tämä uusi moottori kuljettaa Xantian lisäksi myös 406:ta.

Yhteispaineruiskutusmoottorissa polttoaineputkiston paine on käynnistyshetkellä 200 ja suurimmillaan 1350 baaria. Sähköisesti ohjatut venttiilit ohjaavat polttoaineen annostelua, mikä mahdollistaa ruiskutushetken ja -määrän entistä täsmällisemmän tarkentamisen. Järjestelmä helpottaa myös esiruiskutusta ja tulevaisuudessa autoihin saapuvaa jälkiruiskutusta.

Ohituskiihtyvyydessä Xantia päihittää kilpailijansa. Nollasta 100 km/h se myös alittaa ilmoitetut arvot käyttäen aikaa 11,9 sekuntia. Polttoaineenkulutus on hyvää keskiluokkaa suoraruiskudieselien joukossa, mutta yhteispaineruiskutus ei näytä tuovan merkittävää bensataloudellista etua perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Mikäli aikoo 3000 markan dieselveron jälkeen vielä jäädä voitolle, autolla pitää huristella yli 10 000 km vuodessa.

(Lyhennelmä Hannu Ahosen artikkelista TM 11/99, s. 56-57)