Maailmalla liikkuu huhuja, joiden mukaan Continentalilla ei ole puhtaat jauhot pussissa sen lähettäessä renkaita lehtiin testattavaksi. Tarkistamme säännöllisesti testien jälkeen – heti kun se on mahdollista – ovatko valmistajilta testiin saadut uutuusrenkaat samanlaiset kuin kaupasta saatavat muutamaa kuukautta myöhemmin. Tällä kerralla tulokset osoittivat, että Continentalin kaupasta ostetut renkaat eivät olleet täysin samanlaisia testissä olleiden renkaiden kanssa.

Lehtien tekemien testien tehtävänä on auttaa kuluttajaa rengasvalinnoissa. Jokainen renkaanvalmistaja tietysti kehuu omiaan, joten niiden informaatioon ei voi luottaa varauksetta. Muutenhan olisi uskottava, että kaikki renkaat ovat toinen toistaan parempia.

Tekniikan Maailma ja kuusi muuta lehteä Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa julkaisevat saman, yhdessä tehdyn Pohjoismaiden perusteellisimman ja ammattimaisimman rengastestin. Koska itse testit on sääolosuhteiden vuoksi tehtävä monta kuukautta ennen julkaisemista, pyydetään renkaat testiin maahantuojalta tai tehtaalta. Siten voidaan varmistaa, että renkaat ovat viimeisintä tuotantoa ja samoja, joita lehden julkaisun jälkeen on ostettavissa myös kaupasta.

Käytännössä lehdet ovat tällöin renkaanvalmistajan armoilla. On vain luotettava siihen, että tehtaan testattavaksi lähettämät renkaat ovat samanlaisia kuin kaupoissa myytävät renkaat testin julkaisuajankohtana.

Tekniikan Maailma kantaa oman vastuunsa tässä siten, että jälkikäteen tarkistetaan aina muutama rengas vertaamalla sitä kaupasta saataviin. Valitettavasti tämä on mahdollista usein vasta puolisen vuotta varsinaisen testin jälkeen, koska näitä renkaita ei aina ole aikaisemmin kaupasta saatavana.

Olemme monesti pohtineet vaihtoehtona testirenkaiden ostoa rengasliikkeistä. Se säästäisi aikaa ja rahaa, mutta silloin joutuisimme valitettavasti antamaan lukijoille hieman vanhentunutta tietoa.

Vaikka rengasmalleissa ei tapahtuisikaan mitään ulkoisia muutoksia, renkaita kehitellään jatkuvasti.

Eniten renkaan ominaisuuksiin vaikuttavat sen rakenne ja kumiseos. Niitä muutetaan jatkuvasti tuotannollisista ja tuotekehityssyistä. Yleensä muutokset tapahtuvat parempaan suuntaan, mutta joskus myös huonompaan – etenkin kustannussäästösyistä. Siksi on oikeudenmukaista, että tehtaat toimittavat uusimmat versiot myös vanhoista malleistaan.

Tarkistuskokeet herättivät epäilyn

Continentalin kitkarengas oli yksi tarkistuksen kohteeksi joutuneista vuoden 2004 talvirengastestin renkaista. Continental ContiVikingContact 3 menestyi testissä hyvin ja oli siten yksi valinta jälkitarkistuksiin otetuista tuotteista.

Pistokokeessa ei uusittu kaikkia testejä – vain olennaisimmat eli testit jäällä ja kuivalla asfaltilla. Nämä tulokset on ilmoitettu indekseinä, koska metrien ja sekuntien vertaileminen ei ole oikein verrattaessa vanhoja tuloksia uusissa olosuhteissa tehtyihin. Edellisen kevään olosuhteita ei mitenkään voida saada täysin samanlaisiksi seuraavana syksynä, vaikka ratojen kunnostusmenetelmät ja radat ovat täysin samat.

Indeksi kuvaa renkaan suhteellista suorituskykyä verrattuna toiseen. Vertailu tehtiin kaupasta ostettuun Nokian Hakkapeliitta RSi -renkaaseen, joka oli julkaistun testin lopputuloksissa lähinnä Continentalin valmistamia renkaita (Viking ja Gislaved).

Asian varmistamiseksi jääkokeet tehtiin kolmessa eri ulkoilman lämpötilassa, koska lämpötilalla on suuri vaikutus pitokykyyn ja se saattaa joissakin tapauksissa merkitä renkaiden välisessä järjestyksessä pieniä muutoksia. Lehden testissä jääkokeet toistettiin kolmessa eri lämpötilassa -13 ja -1ºC:n välillä. Lopputulos on näiden keskiarvo, ei siis minkään tietyn lämpötilan tyypillinen lukema. Uusintakokeet tehtiin Ivalossa Test World Oy:n radoilla kuten alkuperäisetkin kokeet.

Tarkistuskokeiden tulosten perusteella voidaan päätellä kaupanrenkaan eron testirenkaaseen olevan sitä suuruusluokkaa, että lähempään tarkasteluun oli aihetta. Koskaan aikaisemmin ei ole havaittu näin suurta eroa.

Kovuusmittaus

Yksi helpoimmista ja nopeimmista keinoista tarkistaa kumiseoksen samankaltaisuus on tehdä kovuusmittaus. Talvirenkaiden valmistuksessa käytetään pehmeämpää seosta kuin kesärenkaiden.

Ylipehmeän seoksen haittana on nopea kuluminen ja paljaalla asfaltilla lisäksi heikentynyt suuntavakavuus. Jääominaisuudet ja erityisesti pitokyky märällä asfaltilla ovat yksi vaikeimmin löydettävistä kompromisseista rengasta suunniteltaessa. Jos halutaan räätälöidä rengas vain testeissä mahdollisimman hyvän tuloksen antavaksi, on yksinkertainen keino pehmentää seosta ja lisätä jääpitoa sen tuomista haitoista välittämättä.

Renkaan valmistuksessa on aina jonkin verran laatuvaihtelua, ja siksi hankimme toisen vertailusarjan asian varmistamiseksi. Kaikki tekniset mittaukset ja laboratoriokokeet tehtiin testirenkaalla ja kahdella kaupasta ostetulla renkaalla, joiden valmistusajankohdissa oli 17 viikon ero.

Kovuusmittauksessa on aina hajontaa, koska mitataan pehmeätä kumiseosta ja erikokoisia kuviopaloja. Mittarin lukema muuttuu kaiken aikaa kumin hystereesin vuoksi. Siksi on tärkeätä, että vertailua suoritettaessa mittaaja on aina sama ja tekee mittauksen aina täsmälleen samalla tavalla. Tulosten varmistamiseksi mittaus on tehty aina eri kuviopaloista, ja lopputulos on 15 mittauksen keskiarvo.

Tämä koe osoitti, että testirenkaan vertailua kaupasta ostettuihin oli syytä jatkaa. Kumiseoksesta päätettiin tehdä tarkempi analyysi laboratoriossa.

Kumiseoksen tarkistus

Kumiseoksen tarkistaminen on työlästä. Rengastehtailla on omat laboratorionsa, joissa tutkitaan kumiseoksia laadun tarkkailemiseksi sekä kilpailijoiden tuotekehityksen seuraamiseksi. Tässä tapauksessa minkään rengastehtaan laboratorion käyttäminen ei luonnollisesti tullut kyseeseen.

Puolueettoman laboratorion löytäminen ei ollutkaan aivan helppoa. Moni laboratorio olisi pystynyt selvittämään, mitä aineita seoksesta löytyy, mutta niiden määrän selvittäminen ei sitten onnistunutkaan.

Lopulta löysimme Kokkolasta Keski-Pohjanmaan Teknologiakeskuksesta (Ketek) asian selvittämiseen tarvittavan laitteiston ja osaamisen. Lähetimme sinne kolme näytettä tutkittavaksi ja nimesimme ne vain kirjaimin A, B ja C, joten laboratoriolla ei ollut tietoa siitä, mistä näytteistä on kyse.

Tavoitteena oli tutkia erityisesti luonnonkumin ja butadieenikumin suhde renkaiden pintakumissa.

Kumisiuhde kuvastaa luonnon kumin määrän suhdetta butadieenikumiin. Kaupan renkaiden keskinäinen ero on 1,2-1,3 yksikköä. Niin huonoa renkaanvalmistajaa tuskin löytyy mistään päin maailmaan, että tuotannossa esiintyisi näin suurta vaihtelua.

Moni kakku päältä…

Rengasmallin koko iän aikana tapahtuu sen ominaisuuksien muuttumista ilman, että ulkopuolelta on havaittavissa mitään. Kumiseoksen vaihtuminen muuttaa ratkaisevasti renkaan ominaisuuksia. Myös renkaan rakennetta muuttamalla voidaan ominaisuuksiin vaikuttaa suuresti. Usein kumiseoksen muuttaminen edellyttää myös rakenteellisia muutoksia ja päinvastoin.

Renkaan rakenteen tutkimiseksi renkaat leikattiin vesileikkausmenetelmällä, joka antaa siistin jäljen muokkaamatta poikkileikkausrakennetta. Renkaat toimitettiin Laserle Oy:hyn leikattavaksi. Leikkausmenetelmänä käytettiin abrasiivihiekkaleikkausta.

Poikkileikkauksen rakenne

Renkaan poikkileikkauksessa eniten kiinnostivat olka-alueet ja kyljen rakenne. Olka-alueella emme havainneet mitään poikkeavaa, mutta testirenkaan sivuissa oli 10 prosentin paksuusero kaupasta ostettuihin verrattuna.

Paksummalla ja jäykemmällä sivulla pystytään hieman kompensoimaan ylipehmeän pintakumiseoksen mukanaan tuomaa heikentyvää ajovakavuutta. Nämä muutokset eivät todellakaan vaikuta sattumanvaraisilta, eikä niitä varmastikaan pysty selittämään tuotannon laatuvaihtelulla. Jos näin olisi, renkaan ostaminen olisi aikamoista lottoamista.

Kannattaako Continentalia ostaa?

Continental on vuosikausia menestynyt hyvin rengastesteissä eri puolilla maailmaa. Kuinka rehellisiä nämä tulokset ovat olleet, on mahdotonta arvioida näin jälkikäteen. Omissa testeissämme olemme useasti verranneet Continentalin testiin lähettämiä renkaita jälkeenpäin kaupasta ostettuihin renkaisiin, emmekä yli kymmeneen vuoteen ole havainneet olennaisia eroja. Viime kevättalvena tehdyn testin tulokset erosivat kuitenkin merkittävästi seuraavana alkutalvena testatun kaupan renkaan tuloksista. Kaikki tekniset mittaukset osoittivat, että myös kumiseoksessa ja rakenteessa on selkeitä eroja.

Jälkikäteen on vaikea sanoa tarkalleen, kuinka hyvin rengas olisi menestynyt vertailussa, jos alun perin mukana olisi ollut jokin hankkimistamme kaupparenkaista. Testivoittaja Continental ei kuitenkaan enää olisi näillä renkailla ollut. Continental ei ole huono rengas, mutta ei aivan niin hyväkään kuin se uutuusrengas, jonka tehdas meille alkusarjasta lähetti testiä varten.

Jos rengastehtaat huijaavat kuluttajia lähettämällä lehtien testeihin parempia renkaita kuin mitä on kaupan, lopullinen vastuu lukijoille on silti lehdellä. Olemme syvästi pahoillamme antamastamme virheellisestä informaatiosta viimetalvisen rengastestin osalta.

Lehdelle olisi yksinkertainen ratkaisu ostaa aina testirenkaat kaupasta, mutta kuten sanottua, emme silloin olisi koskaan ajan tasalla uutuuksien suhteen. Tällöin kärsisivät myös ne rengastehtaat, jotka toimivat rehellisesti. Kärsijöinä olisivat myös kuluttajat, jotka uutuusrenkaita ostaessaan eivät saisi mistään ennakkoon puolueetonta tietoa.

(Tiivistelmä Timo Mäkelän artikkelista TM 3/05, s. 116-119)