Valinnan vaikeus

Televisiovertailun laiteryhmän kasaaminen ei ole aina yksinkertaista. Mallit vaihtuvat nykyään varsin nopeasti. Aina maahantuojalla ei ole testilaitetta saatavilla tai sitä ei lainata meille syystä tai toisesta.

Televisiovertailuissa, kuten muissakin Tekniikan Maailman testeissä, tutkittavat laitteet ovat lähtökohtaisesti lainassa kyseisten tuotteiden paikallisilta pääedustajilta tai vastaavilta tahoilta. TM ei siis normaalisti osta tai vuokraa testattavia laitteita, muttei myös vaadi niin sanottuja kynnysrahoja tuotteiden edustajilta testiin mukaan pääsemiseksi.

Tämän numeron tv-testissä jouduttiin kuitenkin turvautumaan poikkeustoimiin. Kaikkia haluttuja laitteita ei yksinkertaisesti ollut mahdollista saada – ainakaan sopivalla aikataululla – lainaan ja vertailu uhkasi jäädä torsoksi. Osasyy tilanteeseen lienee se, että valmistajat panostavat suurien, kalliiden ja viimeisintä tekniikkaa edustavien mallien markkinointiin. Edullinen markettimalli ei heidän mielestä nosta merkin yleistä mainosarvoa riittävästi.

Päädyimme tällä kertaa ostamaan puolet tv-vertailun laitteista jälleenmyyjäliikkeistä. Ostamisen etu testauksen kannalta on se, että näin valmistaja ei taatusti pääse valikoimaan tai muokkaamaan testiin tulevaa yksilöä.

Tekniikan Maailman televisiovertailuissa pyritään laiteryhmä valitsemaan toimituksessa mahdollisimman mielenkiintoiseksi, kattavaksi ja yhtenäiseksi. Myös valmistajien mielipiteitä kysellään ja kuunnellaan, sillä vain he tietävät esimerkiksi tuotteen elinkaaren. Näin vältetään muun muassa tilanteet, joissa testattava tuote on häipynyt kauppojen hyllyiltä lehden tullessa ulos painosta.

Laitteen hinta on vertailuissa oleellinen seikka. Viihde-elektroniikan hinta on kuitenkin hyvin häilyvä käsite. Ennen muinoin laitteet saatettiin valita suhteellisen vakaiden, niin sanottujen ohjehintojen perusteella, mutta nykymaailmassa tämä ei ole enää mahdollista. Siksi pyrimmekin selvittämään tuotteiden katuhinnan eli sen millä rahalla kyseisen vempeleen saa testin tekohetkellä kaupasta mukaansa. Varsin usein hinta on testin julkaisuhetkellä jo halvempi kuin mitä se oli testin tekohetkellä. Joskus harvoin laitteen hinta on myös noussut kuukauden kestävän testauksen aikana.

Itselle sopiva

Siinä missä perusteellisten testien tekeminen on työlästä ja tarkkuutta vaativaa, ei lehteen painetun lopputuloksen läpikahlaaminenkaan käy hetkessä. Jotta vertailuista olisi mahdollisimman paljon hyötyä lukijalle, kannattaa lehdessä julkaistuun materiaaliin tutustua yleissilmäystä tarkemmin.

Ihan ensimmäiseksi haluamme muistuttaa, että testituloksia arvioidessa kannattaa ottaa huomioon omat henkilökohtaiset tarpeet, eikä tuijottaa pelkästään television loppuarvioinnissa saamien tähtien määrää.

Parhaan loppuarvosanan saanut laite on kyllä testaajien mielestä kokonaisuutena paras. Samalla se voi kuitenkin olla myös paras kompromissi. Testiä tehdessä ainoa mielekäs vaihtoehto on pyrkiä ottamaan kaikki laitteen ominaisuudet ja eri osa-alueiden suorituskyky huomioon oletetun käyttötavan mukaisilla painotuksilla.

Yksittäisten ihmisten tavat käyttää televisiota vaihtelevat kuitenkin paljon. Näin omaan käyttöön paras vaihtoehto saattaa olla jokin muu kuin vertailuvoittaja. Vaikkapa tämän numeron vertailun kultamitalistin internetselain on varsin hidas. Jos tv:n nettiselainta on aikomus käyttää ahkerasti, saattaa olla mielekästä valita ennemmin malli, jossa tämä kohta on toteutettu paremmin.

Testin ominaisuustaulukko ja siihen liittyvä teksti kannattaakin lukea ennen lopullista ostopäätöstä tarkkaan, ettei vahingossa hanki laitetta, josta puuttuu jokin itselle tärkeä ominaisuus. Esimerkiksi kuulokeliitäntä ei ole enää mikään itsestäänselvyys, ja se puuttuu tässäkin vertailussa kahdesta vastaanottimesta.

Televisioiden kuva arvostellaan kolmella erilaisella kuvalähteellä ja lähdekohtaiset arvosanat löytyvät vertailun taulukosta. Jos televisiolla katsotaan pelkästään tv-ohjelmia, muiden kuvalähteiden saamat arviot voi jättää huomiotta ja valita laite kuvan osalta pelkän ”Televisiokuvan laatu”-sarakkeen perusteella.

Arvostelutaulukossa olevia painokertoimia onkin syytä muuttaa itselle käyttökelpoisiin arvoihin ja laskea niiden perusteella, mikä on juuri itselle sopiva voittajatelevisio.