Tekniikan historia

Höyryturbiini mullisti merenkulun

Turbinia syöksyi

uuteen aikaan

Höyryturbiini ja sen jatkokehitelmät muodostavat perustan monelle nykytekniikan sovellukselle. Näennäisen yksinkertainen turbiinikäyttö yleistyi …