Uutta käyttöä metsien biomassalle

Uutta käyttöä metsien biomassalle

Hakkuutähteistä hyötykemikaaleja

Moni biopolttoainehanke on kaatunut. Eipä surra, biomass…