Sähköisille henkilökuljettimille yllättävän salliva lainsäädäntö

Sähköisille henkilökuljettimille yllättävän salliva lainsäädäntö