Talviauto 2018 | kylmäpäästöt

Talviauto 2018 | kylmäpäästöt

Vain hiukkaset ongelmana

Juuri käyttöön tullut, aikaisempaa rankempi päästömittausohjelma WLTP koskee aluksi uusia automalleja, ja silloinkin kysymyksessä on normaalilämpötilan pakokaasutesti. Kaikki tämän talvivertailun autot oli tyypitetty vielä vanhalla NEDC-mittauksella. Kylmäpäästöjen mittaamiseen ei vielä ole tehty muutoksia, joten ne mitataan toistaiseksi vanhaan tapaan.

Näin ollen kylmäpäästöt mitattiin totuttuun tapaan VTT:n laboratoriossa -7 °C:een lämpötilassa EU-testin ECE 15 -kaupunkiajosyklillä. Kylmäpäästöille on ollut raja-arvot jo Euro 3 -normista ja vuodesta 2002 lähtien. Rajat ovat säilyneet samoina nykyisessä Euro 6 -normissakin. Raja-arvot koskevat vain bensiinimoottorisia autoja ja niitäkin vain kahden päästökomponentin osalta. Häkä- eli CO-päästöille raja-arvo on 15 g/km ja HC-päästöille eli palamattomille hiilivedyille 1,8 g/km.

Tutut arvosteluperusteet

Olemme arvostelleet päästöt aikaisempaan tapaan neljän kylmässä mitatun päästökomponentin perusteella: häkä (CO), palamattomat hiilivedyt (HC), typenoksidit (NOx) ja hiukkaset (PM). Kunkin kohdan vaikutus päästöjen arvosanaan on neljännes. Häälle ja palamattomille hiilivedyille hyväksytyn arvo­sanan rajana on kylmänormin mukainen raja-arvo.

Täyden kympin saa, kun kylmässä mitattu arvo alittaa bensiinimoottoreille lämpimän normin raja-arvon. Häälle tämä on 1,00 g/km ja hiilivedyille 0,10 g/km. Typenoksideissa kympin saa, kun niiden määrä jää alle Euro 6 -normin dieseleiden raja-arvon 0,08 g/km. Hiukkasissa kympin raja on 0,0025 g/km, ja aikaisemman Euro 5 -normin raja-arvo 0,0050 g/km on ollut yhdeksikön rajana.

Kaasupäästöt kunnossa

Kaikki autot selvisivät jälleen kerran puhtain paperein kylmänormin häkä- ja hiilivetypäästöjen vaatimuksista. Häkäpäästöissä valtaosa sai kiitettävän arvosanan. Täydet kympit nappasivat BMW, Hyundai, Kia ja Seat. Ne ja Škoda saivat kiitet­tävän myös palamattomien hiilivetyjen määristä.

Suurimmat häkäpäästöt ja palamattomien hiilivetyjen päästöt tulivat Citroënista ja samaa moottoritekniikkaa hieman eritehoisina käyttävästä Opel Grandland X:stä. Niiden päästöt jäivät kuitenkin vielä alle kylmänormin rajojen.

Typenoksidit eivät ole ongelma kylmässäkään nykyisille bensiinimoottoreille. Kaikki autot saivat siltä osin kiitettävän. Pienimmät NOx-päästöt olivat Mazdassa, jossa on vertailuryhmän ainoa vapaasti hengittävä moottori.

BMW:ssä sähkökäytön maksimointi vähentää hieman typenoksidien ja hiukkasten päästöjä mutta kohottaa vastaavasti häkä- ja hiilivetypäästöjä. Kun katalysaattori ei ehdi lämmitä kunnolla, sähkö­avusteisena auton kulutus 3,0 l/100 km tuottaa saman verran päästöjä kuin perinteisen ajon 16,6 l/100 km.

Volkswagenin lisälämmittimestä on hieman hyötyä päästöjen kannalta, mutta erot eivät riitä parantamaan arvosanaa.

Liikaa hiukkasia

Kaikissa vertailuautoissa on bensiinin suorasuihkutus, mikä on tunnetusti ongelmallista hiukkasten kannalta. PSA-yhtymän kolmisylinteristen turbomoottorien hiukkaspäästöt olivat joukon suurimmat, minkä näki aamuisin paljaalla silmälläkin kenttäkokeisiin lähdettäessä. Citroënissa mittaustulos oli peräti 0,1065 g/km ja Opel Grandland X:ssä 0,0754 g/km. Samat autot tuottivat myös lukumääräisesti eniten hiukkasia.

Hyundai tuotti vähiten hiukkasmassaa, mutta hiukkasten lukumäärässä vielä parempia olivat Škoda ja Seat. Honda tuotti painoltaan vähän hiukkasia, mutta niiden lukumäärä oli suuri, mikä on hengitysilman kannalta huono vaihtokauppa. Vastaavasti Nissanin hiukkasten paino oli suuri, mutta lukumäärä vähäinen. Painavat hiukkaset laskeutuvat nopeammin maahan, eivätkä kiinnity yhtä herkästi hengityselimistöön.

Missään talvivertailumme autossa ei vielä ole hiukkassuodatinta, jollaiset jo kaikista uusista dieselautoista löytyvät. Tulosten perusteella tarvetta kuitenkin olisi, koska vain viiden auton tulos oli hyväksyttävä. Ei varmaan olisi pahitteeksi laajentaa kylmänormia koskemaan myös hiukkaspäästöjä, sillä päästöt ovat suuria, ja suuria ovat myös erot.

Mittauksia
Mittauksia

 Hiukkaspäästöille ei ole raja-arvoa kylmäkokeessa. Nykyinen hiukkasten painon raja-arvo lämpimässä on 0,0045 g/km niin suorasuihkutusmoottorisille bensiiniautoille kuin dieselautoille.

 Häkäpäästöjen raja-arvo bensiinikäyttöisille autoille on kylmänormissa 15 g/km. Kaikki autot alittivat tämän selvästi. Huonoimman auton päästömäärä oli 19-kertainen parhaaseen verrattuna.

Palamattomien hiilivetyjen raja-arvo kylmäkokeessa on bensiiniautoille 1,8 g/km. Kaikki autot selvittivät tämän kohdan, mutta parhaan ja huonoimman ero oli liki 13-kertainen.

 Typenoksidien päästöille ei ole raja-arvoa kylmänormissa. Nykyisen EU 6 -normin raja lämpimässä mitattuna on bensiini­autoille 0,06 g/km. Tässä kohdin parhaan ja huonoimman auton ero oli 48-kertainen.

 Hiukkasten lukumäärällekään ei ole raja-arvoa kylmässä. Lämpimässä se on 6,0 x 1011 kpl/km. Hiukkasten määrä suhteessa painoon kertoo niiden koosta. Pienet hiukkaset ovat vaarallisimpia.