tekniikan makasiini

KOONNeeT ilpo salonen ja saga wiklund | makasiini@tekniikanmaailma.fi

tekniikan makasiini

KOONNeeT ilpo salonen ja saga wiklund | makasiini@tekniikanmaailma.fi

näkijä riitta levinen

Jäteala menee uusiksi

kiertotalous Suomi on yhdyskuntajätteen kierrättäjänä eurooppalaista keskikastia, mutta tulevina vuosina valtakunnallinen jätesuunnitelma ja EU-säädökset pakottavat ryhti­liikkeeseen. Ilmaista lysti ei ole.

vuosi 2023

Yhdyskuntajätteen kierrätys nousee nykyisestä noin 40 prosentista 55:een. Samalla Suomi nousee EU:n edistyneimpien joukkoon. Tarvitaan lainsäädäntöä,toiminta- ja asennemuutosta ja uusia investointeja. Biojätteen, muovin, paperin, kartongin, lasin ja metallin erilliskeräys lisääntyy tuntuvasti. Lajittelua helpotetaan ja siihen kannustetaan. Myös muiden, kuten rakennus- ja purkujätteiden jätehuolto etenee: materiaalit saadaan tehokkaaseen kiertoon.

vuosi 2028

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen on oltava jo lähellä 60 prosenttia. Erilliskeräyksen lisäksi tarvitaan ehkä laitoksia, jotka erottavat sekajätteestä eri jätejakeita kierrätykseen. Kierrätysmäärien ohella on olennaista, että jätteistä saadaan talteen laadukkaita ja turvallisia kierrätysmateriaaleja, joille on markkinoilla kysyntää ja jotka aidosti korvaavat neitseellisiä materiaaleja. Nämä kaikki toimet lisäävät jätehuollon nettokustannuksia.

vuosi 2035

Kiertotalouden periaatteiden lyödessä läpi jätettä syntyy vähemmän kuin nyt. Kuluttajat suosivat uudelleenkäytettäviä, kestäviä, korjattavia ja kierrätyskelpoisia tuotteita, ja tavaroiden yhteiskäyttö yleistyy. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin, tuottavat arvonlisää ja luovat uusia työpaikkoja. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousee 65 prosenttiin viimeistään 2035.

Kuka?

Ympäristöneuvos Riitta Levinen toimii jätepolitiikan ja -lainsäädännön asiantuntijana ympäristöministeriössä. Hän koordinoi Suomessa EU:n jätedirektiivien uudistustyötä ja toimeenpanoa.

Kuka?

Ympäristöneuvos Riitta Levinen toimii jätepolitiikan ja -lainsäädännön asiantuntijana ympäristöministeriössä. Hän koordinoi Suomessa EU:n jätedirektiivien uudistustyötä ja toimeenpanoa.