tekniikan makasiini

KOONNeeT ilpo salonen ja saga wiklund | makasiini@tekniikanmaailma.fi

tekniikan makasiini

KOONNeeT ilpo salonen ja saga wiklund | makasiini@tekniikanmaailma.fi

shokkikoe osin väärennös

psykologia Tottelevaisuus ei ole niin automaattista kuin kohukoe yritti uskotella.

Käsitys, että ihminen on helppo saada tottelemaan, on pitkälti peräisin vuonna 1961 Yalen yliopistossa järjestetyistä kokeista. Nyt on paljastunut, että koejärjestelyt olivat niin sekavat, ettei niiden tuloksesta voida päätellä luotettavasti mitään.

Natsijohtaja Adolf Eichmannin oikeudenkäynti keväällä 1961 antoi amerikkalaistutkija Stanley Milgramille idean: voisiko tottelevaisuutta mitata laboratoriossa? Eichmann väitti vain totelleensa määräyksiä – tosin nykyään tiedetään, että väite oli hänen puolustusasianajajansa keksimä temppu, jolla Eichmann halusi vältellä vastuutaan joukkomurhista.

Milgramin kokeessa vapaaehtoisten piti antaa sähköiskuja toisessa huoneessa olevalle ihmiselle, jos tämä vastasi väärin koekysymyksiin. Sähkön jännitettä nostettiin vähitellen tappavalle tasolle asti ”uhrin” tuskanhuudoista piittamatta. Todellisuudessa tietenkään kukaan ei oikeasti saanut sähköiskuja.

Psykologi ja kirjailija Gina Perry perehtyi tutkimusaineistoon. Toisin kuin Milgram oli väittänyt, yli puolet vapaaehtoisista kieltäytyi antamasta sähköiskuja. Tarkkaa määrää ei tiedetä, koska osa kieltäytyjistä poistettiin ryhmästä kesken kokeen. Vain tottelijat jäivät jäljelle. Jo tämä epätarkkuus murentaa koko tutkimuksen tieteellisen perustan.

Aineistosta näkyy myös, että noin puolet vapaaehtoisista ei uskonut, että kukaan oikeasti sai sähköiskuja. Ne, jotka uskoivat, kieltäytyivät useimmin. Ne taas jotka epäilivät, antoivat huoletta vaikka kuolettavia iskuja. Eli oliko kyseessä ”tottelu vai teatteri” – tätä Milgram itsekin pohdiskeli jälkeenpäin.

Milgramin väite, että 65 prosenttia ihmisistä on valmiita noudattamaan sokeas­ti määräyksiä, perustuu vain ensimmäisiin kokeisiin, joihin osallistui 40 miestä. ”Olisiko hän voinut tehdä yleisen päätelmän ihmisluonteesta 26 miehen perusteella”, kysyy Perry New Scientistin artikkelissa.

Milgramin maine hiipui vähitellen tiedeyhteisössä. Hänen väitteensä jäivät elämään, kuten valeuutisilla on tapana.

Hermosoluja syntyykin läpi elämän

lääketiede Uusia hermosoluja eli neuroneja syntyy läpi elämän oppimiseen, muistiin ja tunteisiin liittyvillä aivoalueilla. Uusi tutkimustulos haastaa aiemmat teoriat, joiden mukaan hermosolujen tuotanto loppuisi aikuistumisen myötä.

Tiedetään, että vauvojen aivojen hippokampuksissa syntyy paljon uusia hermosoluja, mutta aivotutkijat ovat väitelleet siitä, jatkuuko tämä aikuisena – ja jos jatkuu, putoaako neuronien tuotanto iän myötä, kuten hiirille tapahtuu.

”Näyttää siltä, että ihmisten hermosolut käyttäytyvät eri tavoin kuin hiirten – hiirillä neuronien tuotanto laskee iän myötä todella nopeasti. Tämä voi johtua siitä, että me ihmiset tarvitsemme uusia neuroneja pitääksemme yllä oppimiskykyämme ja säädelläksemme tietoisesti tunnereaktioitamme”, sanoo New Yorkissa sijaitsevan Columbian yliopiston tohtori Maura Boldrini The Guardianin haastattelussa.

Boldrini työryhmineen tutki 28 ihmisen hippokampusta muutaman tunnin kuluttua heidän kuolemastaan. Tutkittavien ikä oli 14–79 vuotta. Tässä tutkimuksessa – toisin kuin monissa edellisissä – kaikki tutkitut olivat terveitä ennen kuolemaansa.

Boldrinin ja työryhmän tutkimuksessa selvisi, että – vastoin odotuksia – neuroneiksi erikoistuneiden solujen määrä ei pudonnutkaan iän myötä hippokampuksen pykäläpoimun etu- ja keskialueilla. Tutkijat löysivät tutkittavan iästä riippumatta tuhansia uusia, vasta kypsymisvaiheessa olevia neuroneja hippokampusten pykäläpoimuista.

Ikääntyneiden aivoista löytyi kuitenkin merkkejä siitä, että neuronien kyky muodostaa uusia synapseja oli heikentynyt.

lähde: Cell Stem Cell

itämeren kalat puhdistuneet

ympäristömyrkyt Itämeren silakoissa on yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä.

Pohjanlahdelta ja Suomenlahdelta pyydettyjen silakoiden dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat pienentyneet alle puoleen 2000-luvulla, kertoo tuore tutkimus. Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden päästöjä on rajoitettu tehokkaasti kansainvälisin sopimuksin ja rajoituksin, mikä näkyy mittaustuloksissa.

Myös bromattujen palonestoaineiden (PBDE) pitoisuudet silakoissa ovat puolittuneet 2000-luvulla. Tämä kertoo yhdisteille asetettujen käyttökieltojen vaikutuksesta. Elohopean pitoisuus on säilynyt ennallaan. Se on selvästi pienempi kuin EU:ssa asetettu enimmäispitoisuus.

Sen sijaan vettä ja likaa hylkivissä tekstiileissä ja teollisuudessa käytettävien perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) pitoisuudet ovat kasvaneet hieman vuodesta 2009. Perfluoratut alkyyliyhdisteet ovat yhdisteitä, joissa hiilivetyketjun kaikki vetyatomit on korvattu fluorilla. Hiili-fluorisidoksen vuoksi PFAS-yhdisteet hajoavat ympäristössä erittäin hitaasti.

PFAS-yhdisteet rikastuvat ravintoketjussa ja kertyvät elimistössä veren proteiineihin, munuaisiin ja maksaan. Kertyminen johtuu siitä, että yhdisteet eivät helposti poistu virtsan tai ulosteiden mukana. Pitoisuudet ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne aiheuta terveyshaittaa.

Perfluorattujen yhdisteiden käyttöä on alettu rajoittaa vasta viime vuosina. Runsaan käytön ja pitkäikäisyyden vuoksi yhdisteet ovat vasta tulossa Itämereen.

Metalleista vain arseenin kokonaispitoisuudet silakoissa ovat jonkin verran kasvaneet vuoteen 2002 verrattuna. Kaloissa arseeni on pääosin orgaanisessa muodossa, jota yleensä pidetään ihmiselle haitattomana.

Ympäristömyrkyistä huolimatta kalan käyttö on turvallista ja terveellistä. Sekä dioksiinien että PCB-yhdisteiden keskimääräiset pitoisuudet ovat selvästi EU:n asettamia enimmäispitoisuuksia pienemmät.

Lähde: THL

Urheilukelloon viiden päivän akunkesto

elektroniikka Uusi Suunto 3 Fitness on urheilukello, joka toimii myös rannekellona. Valmistajan mukaan pienikokoinen, kevyt kello seuraa käyttäjänsä aktiivisuutta uuden akkuteknologian ansiosta yhdellä latauksella viisi päivää. Aiemmissa kelloissa kesto on ollut 1–2 päivän luokkaa.

Laite laatii mukautuvan harjoitteluohjelman, seuraa askeleita ja kalorien kulutusta sekä tekee yhteenvedon päivän aktiviteeteista. Kellon kanssa julkaistaan mobiili­sovellus, jonka avulla pidetään kirjaa harjoittelu- ja lepotiedoista sekä käytetään puhelimen gps-yhteyttä nopeuden, matkan ja reitin seurantaan.

meluherkkyys näkyy aivorakenteissa

aivotutkimus Meluherkkien aivoissa on havaittu tavallista suurempia määriä harmaata ainetta alueilla, jotka liittyvät tunne- ja aistitiedon käsittelyyn. Helsingin ja Århusin yliopistojen tutkijat huomasivat jo aiemmin, että meluherkkyys näkyy siitä kärsivien ihmisten kuulojärjestelmän toiminnassa. Nyt havaittiin, että meluherkkyys liittyy myös harmaan aineen määrään alueilla, jotka käsittelevät havaintoja ja tunne- ja aistitietoja. Tavallista suurempi harmaan aineen määrä voi viitata siihen, että meluherkkien aivot tarvitsevat äänen käsittelemiseen normaalia enemmän hermoston voimavaroja.

Uusi ihmeaine hylkii lähes kaikkea

Michiganin yliopiston tutkijat ovat keksineet vallankumouksellisen pinnoitteen, joka hylkii lähes kaikkea likaa.

Pinnoite on läpinäkyvä, sileä ja kestävä. Tutkijat näkevät ”omnifobiseksi” kutsumalleen aineelle useita potentiaalisia käyttökohteita niin kodeissa kuin teollisuudessa.

Aine hylkii paitsi kaikkia nesteitä myös monia muita aineita – jopa maapähkinävoita.

Aivan lähiaikoina pinnoitetta ei kannata odottaa markkinoille, sillä F-POSSiksi nimetyn aineen valmistaminen on vielä hyvin kallista.

kuka on johtaja

autojen sähköistymisessä? Kiinalaiset ovat.

Carlos tavares, psa group

33

vuotta sitten tuli myyntiin ensimmäinen sarja­valmisteinen kannettava tietokone, Toshiba T1100.

Lähde: eric chaline, 50 konetta jotka muuttivat maailmaa (moreeni)

uusi antenni- keksintö parantaa kuuluvuutta

Uusien talojen vahvat lämpöeristeet ja energiatehokkaiden ikkunoiden selektiivipinnoitteet vaimentavat usein puhelimen ja tukiaseman välisen signaalin etenemistä.

Tiivi- ja Pihla-ikkunoistaan tunnettu valmistaja Inwido Finland on tuonut ratkaisuksi tamperelaisen StealthCasen tekniikkaan perustuvan, uuden antenni-ikkunan, joka päästää signaalin sisälle aiempaa sujuvammin.

Ikkunan saranapuolen karmiin kiinnitettävä, 13 – 21 senttiä leveä ja pystypokan korkuinen antenni parantaa merkittävästi kännykän kuuluvuutta ja datansiirtoa sisätiloissa. Se nostaa radiosignaalin voimakkuuden jopa satakertaiseksi.

Tulevaisuudessa kuuluvuusvaatimukset nousevat uudelle tasolle siirryttäessä kohti uusia, entistä nopeampia 5g-verkkoja eli viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoja tai langattomia tiedonsiirtojärjestelmiä.

Lähde: Inwido Finland

Lentomatkustajien määrä Suomessa on ollut viime vuosikymmenet kovassa kasvussa.

biisien nimet lyhenemään päin

Musiikkikappaleiden nimet ovat yhä useammin yhden tai kahden sanan mittaisia. Medium.com-sivuston artikkelin kirjoittanut tutkija Michael Tauberg arvelee, että näin kappaleet erottuvat listoilta yhdellä silmäyksellä.

Artikkelin mukaan huomiojänteemme (engl. attention span) lyhentyminen 1–3 sanaan näkyy selvästi vuosien 2009–2017 tilastoissa. Aineistona käytettiin ­muun muassa Spotify-palvelua.

Samalla havaittiin toinen, päinvastainen suuntaus: hyvin pitkät, jopa seitsemän sanan mittaiset biisien nimet ovat yleistyneet. Siten yhä harvemmin on kappaleita, joiden nimen sanamäärä asettuu näiden ääripäiden välille, artikkelissa todetaan.

Suomessa on jo 700 000 koiraa

lemmikkieläimet Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen lopullisen aineiston mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa. Kasvua neljän vuoden takaiseen lukuun on 11 prosenttia. Kennelliiton rekisterissä on noin 510 000 elossa olevaa koiraa, joiden kasvattaja, vanhemmat ja terveys tunnetaan. Maassamme on siis lähes 200 000 rekisteröimätöntä koiraa. Ostamalla alkuperältään tuntemattoman koiran voi tulla tukeneeksi koirien salakuljetusta ja laitonta pentukauppaa.

lähde: Suomen kennelliitto

Ranta-alueiden höttömaat vajoavat

ilmastonmuutos Merenpinnan nousu ei ole rannikkoalueiden ainoa huoli: maan vajoaminen voi aiheuttaa lisäongelmia. San Franciscon lahdella tehty selvitys ennustaa, että savi- tai täyttömaalle rakennettuja alueita jää meren alle enemmän kuin tähän asti on arvioitu.

Arizonan ja Kalifornian yliopistojen tutkijat havaitsivat satelliittikuvista, että San Francisco, kaupungin lentokenttä ja Foster City vajoavat sentin vuodessa. Merenpinnan nousu on kolme millimetriä vuodessa. Vastaavia tutkimuksia on syytä tehdä muuallakin, tutkijat kehottavat.

­rotat voi kouluttaa tunnistamaan tuberkuloosin, kertoo Nature-lehti. Lähes tuhat potilasta käsittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että jättiläishamsterirotta Cricetomys ansorgei löysi hajuaistillaan sellaisiakin tautitapauk­sia, joita ei vielä ollut diagnosoitu.

Sattuuko kuolema?

lääketiede ”Kivunhoito on Suomessa heikompaa kuin monissa muissa Euroopan maissa, mutta tilanne on hiljalleen korjaantumassa. Keinoja kivunlievitykseen on paljon, kunhan niitä vain käytetään”, sanoo saattohoitolääkäri Juha Hänninen.

Kivut vaihtelevat paljon sen mukaan, missä kohtaa esimerkiksi syöpä on. Joissakin sisäelimissä, kuten maksassa, se ei välttämättä tunnu miltään. Hermoa painava kasvain taas on todennäköisesti kivulias.

”Kuoleman lähetessä voimat vähenevät ja uupumus lisääntyy. Kivut eivät lähellä kuolemaa useinkaan ole ongelma. Kuolema on yleensä varsin rauhallinen tapahtuma.”

Lue "Kuinka ihminen kuolee".

Tiesitkö?

andromedan galaksi lähestyy linnunrataa ­400 000 kilometriä tunnissa. törmäys tapahtuu noin neljän miljardin vuoden päästä. lähde: hubblesite.org

Lääke-euron jakautuminen 2016

Lääketehdas ja Tukkukauppa 62,6 %

Apteekki0 20,7 %

Valtio 16,7 %

lähde: Apteekkariliitto

Diesel puhuttaa Saksassa

Dieselautot Saksassa autokauppa käy kuumana, mutta dieselmyynti on romahtanut, kun vanhojen dieselautojen kohtalosta puhutaan jatkuvasti.

Viime syksynä autovalmistajat neuvottelivat hallituksen kanssa sopimuksen, jonka myötä vanhojen dieselautojen NOx-päästöjä rajoitettaisiin ohjelmistopäivityksillä. Tämän vuoden puolella saksalainen tuomioistuin kuitenkin päätti, että kaupungit voivat rajoittaa vanhojen dieselautojen käyttöä, jos ilmanlaatuongelmat sitä edellyttävät.

Tämän jälkeen idea vanhojen autojen varustamisesta NOx-puhdistusjärjestelmillä on noussut takaisin julkiseen keskusteluun. Kustannukset olisivat korkeat, joten maksavaa tahoa on vaikea löytää. Der Spiegelin mukaan hallitus on suunnitellut yhteisen rahaston perustamista autovalmistajien kanssa.

Kohti Euro 7 -päästöstandardia

Pakokaasupäästöt Euro 6 -päästöstandardin viimeiset välivaiheet työllistävät nyt autovalmistajien tuotekehitysosastoja, kun laboratoriomittauksen rinnalle tulee myös todellista ajotapahtumaa mittaava testi. Mutta hengähdystaukoon ei jää senkään jälkeen aikaa, sillä Euroopan komissio on jo aloittanut työn Euro 6 -päästömää­räyk­siä seuraavan standardin kehittämiseksi.

Komission johtama ajoneuvojen päästöjä käsittelevä työryhmä on esittänyt avoimen kutsun organisaatioille, jotka haluavat olla vaikuttamassa seuraavan päästöstandardin kehittämiseen.

Uudistus aloitetaan tieteellisellä tutkimuksella, joka valmistuu ensi vuonna. Todennäköisesti agendalle otetaan ainakin ammoniakki-, typpidioksidi- ja formaldehydipäästöt.

Uusi ihmeaine hylkii lähes kaikkea

Michiganin yliopiston tutkijat ovat keksineet vallankumouksellisen pinnoitteen, joka hylkii lähes kaikkea likaa.

Pinnoite on läpinäkyvä, sileä ja kestävä. Tutkijat näkevät ”omnifobiseksi” kutsumalleen aineelle useita potentiaalisia käyttökohteita niin kodeissa kuin teollisuudessa.

Aine hylkii paitsi kaikkia nesteitä myös monia muita aineita – jopa maapähkinävoita.

Aivan lähiaikoina pinnoitetta ei kannata odottaa markkinoille, sillä F-POSSiksi nimetyn aineen valmistaminen on vielä hyvin kallista.

kuka on johtaja

autojen sähköistymisessä? Kiinalaiset ovat.

Carlos tavares, psa group

33

vuotta sitten tuli myyntiin ensimmäinen sarja­valmisteinen kannettava tietokone, Toshiba T1100.

Lähde: eric chaline, 50 konetta jotka muuttivat maailmaa (moreeni)

uusi antenni- keksintö parantaa kuuluvuutta

Uusien talojen vahvat lämpöeristeet ja energiatehokkaiden ikkunoiden selektiivipinnoitteet vaimentavat usein puhelimen ja tukiaseman välisen signaalin etenemistä.

Tiivi- ja Pihla-ikkunoistaan tunnettu valmistaja Inwido Finland on tuonut ratkaisuksi tamperelaisen StealthCasen tekniikkaan perustuvan, uuden antenni-ikkunan, joka päästää signaalin sisälle aiempaa sujuvammin.

Ikkunan saranapuolen karmiin kiinnitettävä, 13 – 21 senttiä leveä ja pystypokan korkuinen antenni parantaa merkittävästi kännykän kuuluvuutta ja datansiirtoa sisätiloissa. Se nostaa radiosignaalin voimakkuuden jopa satakertaiseksi.

Tulevaisuudessa kuuluvuusvaatimukset nousevat uudelle tasolle siirryttäessä kohti uusia, entistä nopeampia 5g-verkkoja eli viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoja tai langattomia tiedonsiirtojärjestelmiä.

Lähde: Inwido Finland

Lentomatkustajien määrä Suomessa on ollut viime vuosikymmenet kovassa kasvussa.

biisien nimet lyhenemään päin

Musiikkikappaleiden nimet ovat yhä useammin yhden tai kahden sanan mittaisia. Medium.com-sivuston artikkelin kirjoittanut tutkija Michael Tauberg arvelee, että näin kappaleet erottuvat listoilta yhdellä silmäyksellä.

Artikkelin mukaan huomiojänteemme (engl. attention span) lyhentyminen 1–3 sanaan näkyy selvästi vuosien 2009–2017 tilastoissa. Aineistona käytettiin ­muun muassa Spotify-palvelua.

Samalla havaittiin toinen, päinvastainen suuntaus: hyvin pitkät, jopa seitsemän sanan mittaiset biisien nimet ovat yleistyneet. Siten yhä harvemmin on kappaleita, joiden nimen sanamäärä asettuu näiden ääripäiden välille, artikkelissa todetaan.

Suomessa on jo 700 000 koiraa

lemmikkieläimet Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen lopullisen aineiston mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa. Kasvua neljän vuoden takaiseen lukuun on 11 prosenttia. Kennelliiton rekisterissä on noin 510 000 elossa olevaa koiraa, joiden kasvattaja, vanhemmat ja terveys tunnetaan. Maassamme on siis lähes 200 000 rekisteröimätöntä koiraa. Ostamalla alkuperältään tuntemattoman koiran voi tulla tukeneeksi koirien salakuljetusta ja laitonta pentukauppaa.

lähde: Suomen kennelliitto

Ranta-alueiden höttömaat vajoavat

ilmastonmuutos Merenpinnan nousu ei ole rannikkoalueiden ainoa huoli: maan vajoaminen voi aiheuttaa lisäongelmia. San Franciscon lahdella tehty selvitys ennustaa, että savi- tai täyttömaalle rakennettuja alueita jää meren alle enemmän kuin tähän asti on arvioitu.

Arizonan ja Kalifornian yliopistojen tutkijat havaitsivat satelliittikuvista, että San Francisco, kaupungin lentokenttä ja Foster City vajoavat sentin vuodessa. Merenpinnan nousu on kolme millimetriä vuodessa. Vastaavia tutkimuksia on syytä tehdä muuallakin, tutkijat kehottavat.

­rotat voi kouluttaa tunnistamaan tuberkuloosin, kertoo Nature-lehti. Lähes tuhat potilasta käsittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että jättiläishamsterirotta Cricetomys ansorgei löysi hajuaistillaan sellaisiakin tautitapauk­sia, joita ei vielä ollut diagnosoitu.

Sattuuko kuolema?

lääketiede ”Kivunhoito on Suomessa heikompaa kuin monissa muissa Euroopan maissa, mutta tilanne on hiljalleen korjaantumassa. Keinoja kivunlievitykseen on paljon, kunhan niitä vain käytetään”, sanoo saattohoitolääkäri Juha Hänninen.

Kivut vaihtelevat paljon sen mukaan, missä kohtaa esimerkiksi syöpä on. Joissakin sisäelimissä, kuten maksassa, se ei välttämättä tunnu miltään. Hermoa painava kasvain taas on todennäköisesti kivulias.

”Kuoleman lähetessä voimat vähenevät ja uupumus lisääntyy. Kivut eivät lähellä kuolemaa useinkaan ole ongelma. Kuolema on yleensä varsin rauhallinen tapahtuma.”

Lue "Kuinka ihminen kuolee".

Tiesitkö?

andromedan galaksi lähestyy linnunrataa ­400 000 kilometriä tunnissa. törmäys tapahtuu noin neljän miljardin vuoden päästä. lähde: hubblesite.org

Lääke-euron jakautuminen 2016

Lääketehdas ja Tukkukauppa 62,6 %

Apteekki0 20,7 %

Valtio 16,7 %

lähde: Apteekkariliitto

Diesel puhuttaa Saksassa

Dieselautot Saksassa autokauppa käy kuumana, mutta dieselmyynti on romahtanut, kun vanhojen dieselautojen kohtalosta puhutaan jatkuvasti.

Viime syksynä autovalmistajat neuvottelivat hallituksen kanssa sopimuksen, jonka myötä vanhojen dieselautojen NOx-päästöjä rajoitettaisiin ohjelmistopäivityksillä. Tämän vuoden puolella saksalainen tuomioistuin kuitenkin päätti, että kaupungit voivat rajoittaa vanhojen dieselautojen käyttöä, jos ilmanlaatuongelmat sitä edellyttävät.

Tämän jälkeen idea vanhojen autojen varustamisesta NOx-puhdistusjärjestelmillä on noussut takaisin julkiseen keskusteluun. Kustannukset olisivat korkeat, joten maksavaa tahoa on vaikea löytää. Der Spiegelin mukaan hallitus on suunnitellut yhteisen rahaston perustamista autovalmistajien kanssa.

Kohti Euro 7 -päästöstandardia

Pakokaasupäästöt Euro 6 -päästöstandardin viimeiset välivaiheet työllistävät nyt autovalmistajien tuotekehitysosastoja, kun laboratoriomittauksen rinnalle tulee myös todellista ajotapahtumaa mittaava testi. Mutta hengähdystaukoon ei jää senkään jälkeen aikaa, sillä Euroopan komissio on jo aloittanut työn Euro 6 -päästömää­räyk­siä seuraavan standardin kehittämiseksi.

Komission johtama ajoneuvojen päästöjä käsittelevä työryhmä on esittänyt avoimen kutsun organisaatioille, jotka haluavat olla vaikuttamassa seuraavan päästöstandardin kehittämiseen.

Uudistus aloitetaan tieteellisellä tutkimuksella, joka valmistuu ensi vuonna. Todennäköisesti agendalle otetaan ainakin ammoniakki-, typpidioksidi- ja formaldehydipäästöt.