Postilaatikko
postilaatikko@tekniikanmaailma.fi
Postiosoite: TM/Postilaatikko, Esterinportti 1, 00015 Otavamedia • Toimitus pidättää itselleen oikeuden tarvittaessa lyhentää kirjeitä

Rintama lähestyy

Kevyen liikenteen väylällä jalankulkijan tulee lain mukaan käyttää jompaakumpaa reunaa. Joskus vastaan tullaan rinnakkain isän, äidin, tyttären ja koiran voimin. Täyttääkö tällainen muodostelma lain kirjaimen ja hengen?

”Läpi ei pääse”

Tämä rinnakkain/peräkkäin kulkemiskysymys nousi esiin jo valmisteltaessa Wienin kansainvälistä tieliikennesopimusta, joka astui voimaan 1968. Asiantuntijat eri maista nostivat kokouksissaan useita asioita pöydälle tarkempaan tarkasteluun. Yksi näistä koski jalankulkijan paikkaa ajoradalla. Yksimielisyys vallitsi siitä, että jalankulkijan pitää käyttää ajoradan reunaa. Erimielisyyttä ilmeni siitä, voitaisiinko kuitenkin rinnakkain käveleminen sallia. Kun Ruotsin naispuolinen edustaja kertoi pohjoismaiseen kulttuuriin kuuluvan tansseista palatessa kävellä rinnakkain, ajatuksen vastustajat eivät ilmeisesti kehdanneet jatkaa aiheesta.

Niinpä ajoradan reunan käyttövelvoite kirjattiin nykyiseen 1.4.1982 voimaan astuneeseen lakiin. Ensisijaiseksi kulkupaikaksi suositeltiin vasenta reunaa. Rinnakkain kulkemisesta ei mainittu mitään.

Tuolloin 80-luvun alussa ei osattu kuvitellakaan, millaisten ongelmien eteen ajaudutaan tulevaisuudessa. Niinpä nykyisessä laissa kirjattiin jalankulkijan paikasta pyörätiellä ja yhdistelyllä pyörätie/jalkakäytävällä, että on ”yleensä kuljettava sen oikeanpuoleisella osalla”. Reunasta ei puhuttu mitään. Tilanne alkoi elää ja pykälä muuttui 1997. Siinä ei enää kerrottu osasta, vaan sallituksi paikaksi määriteltiin joko oikeanpuoleinen tai vasemmanpuoleinen reuna. Pykälätekstin sana ”yleensä” kertoi kysymyksessä olevan vain ohjeen. Kahden ihmisen rinnakkain kulkemista – ehkä useammankin - ei siis ole rangaistavaa lain rikkomista, vaikkei se tietenkään lain hengen mukaista olekaan.

Useamman kuin kahden rinnakkain kulkeminen pitäisi kieltää tulevassa uudessa laissa selkeästi. Suuret ryhmät eivät yksinkertaisesti mahdu kevyen liikenteen väylille.

Polkupyöräilijöitä koskevat pykälät eivät ole ohjeellisia. Pyörätiellä ja yhdistetyllä pyörätie-jalkakäytävällä on noudatettava oikeanpuoleisen liikenteen perussääntöjä ja pysyttävä muun muassa niin oikealla kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.

On harvoja pyörätie/jalkakäytäviä, jossa kaksi rinnakkain kulkevaa jalankulkijaa pystyy kohtaamaan toiset kaksi rinnakkain kulkevaa jalankulkijaa ja pyöräilijä vielä ajamaan siitä välistä. Kysymyksessä on tietynlainen sisäänrakennettu pommi, jolla jalankulkijat ja pyöräilijät saatetaan jatkuviin vaara- ja toistensa syyttelytilanteisiin.

Yhteiset väylät ovat aikansa eläneet. Erilliset vaativat suuret määrät tilaa.

Olavi Lempinen

Mistä se alkaa?

Monessa kohtaa suojatieliikennemerkki ja suojatietä osoittava tiemerkintä ovat eri kohdassa. Tulosuunnassa viittä metriä ennen suojatietä ei saa pysäköidä eikä pysähtyä, mutta mistä tuo matka lasketaan?

Pidennetty mersu

Suojatie-liikennemerkki osoittaa suojatien etureunan, paitsi jos suojatie on osoitettu myös tiemerkinnällä. Silloin etureuna on siinä, mistä tiemerkintä alkaa. Näiden sallittu etäisyys voi olla jopa kaksi metriä.

Kun lumi peittää tiemerkinnän, suojatie alkaa merkin osoittamasta paikasta. Tilanne on vähintään outo, kun alkamiskohta siirtyy lumen mukana.

Suojatie voidaan osoittaa vain joko liikennemerkillä tai tiemerkinnällä. Tieliikennelakiehdotuksessa tulevaisuudessa vaadittaisiin molemmat. Kun vielä tiemerkintöjen tasovaatimukset vielä saataisiin aikaan, turvallisuus parantuisi huomattavasti.

OLAVI LEMPINEN

Oikaisu

TM 15/17 -numeron jutussa ”Kamppailua ilmaa vastaan” sanan ”ilmanvastus” tilalla tulisi olla ”vastuspinta-ala”, jota ilmaistaan lyhenteellä CdA. Vasemmalta lukien neljännen pyöräilijän kohdalla tämä luku on todellisuudessa 69 %, ei 84 %.

Pahoittelemme virhettä.

TOIMITUS

Keskustelua
Osallistu keskusteluun TM:n verkkosivuilla osoitteessa: tekniikanmaailma.fi/keskustelu/

Sähköautovertailu

”Olisi ollut erittäin mielenkiintoista kuulla testaajien lyhyet kommentit siitä, ovatko nämä varteenotettavia vaihtoehtoja polttomoottori- tai hybridiautoille, mikä on näissä parempaa ja mitkä kompromissit häiritsevät normikäytössä eniten (esim. toimintasäde, latausaika tai tavaratilan koko).”

anttia

Romutuspalkkion käyttöönotto harkinnassa

”Siihen voisi laittaa rajoitusta ja porkkanaa mukaan. Romutuspalkkio maksettaisiin vain silloin, kun uuden ostettavan henkilöauton hiilidioksidipäästö on alle 150 g/km. Palkkio laskettaisiin kaavalla 3 000 €–(X*20). Kaavassa X = uuden auton hiilidioksidiarvo.Tällöin jos ostaa uuden auton, jonka CO2=150 tai yli, on palkkio 0€. Jos ostaa uuden auton, jonka CO2=0 (esim. sähköauto) on palkkio 3 000 €.”

Penteles

Tietokoneiden superäly uhkaa ihmistä

”Kyllä evoluution avulla kehittyvä tekoäly ohittaa ihmisen hetkessä vauhtiin päästyään. Tuleeko siitä ihmiselle vihamielinen, on kokonaan toinen kysymys.”

juha2

Tekniikan Maailman lukijat vastaavat

Älykkäiden kodinkoneiden tärkein hyöty arkeen?

”Arjen helpottaminen, etäkäyttö ja varoitukset.”

Ajan säästö. Mikäli rutiinityöt, kuten kaupassa käynti ja lisäksi huollot onnistuvat, voisin harkita nettiyhteydellä toimivaa kodinkonetta.” ”Ehkä ostoslistan saaminen kännykkään – siis joskus tulevaisuudessa.”

”AI päättelee ruoan tarpeen per perheenjäsen.”

”Diagnostiikka. Sinänsä yhteys on varsin vaarallinen.”

”Ei mitään ratkaisevaa hyötyä.”