Big Science: Millaista hyötyä?

Tiedelaitokset Kun halutaan katsoa erittäin kauas tai tutkia äärimmäisen pientä, tarvitaan järeitä laitteita. Edes suurvalloilla ole rahaa toteuttaa niitä yksin, vaan ne syntyvät kansainvälisenä yhteistyönä. Kyseessä ovat puhtaan tieteen ihantei…