Postilaatikko
postilaatikko@tekniikanmaailma.fi
Postiosoite: TM/Postilaatikko, Esterinportti 1, 00015 Otavamedia • Toimitus pidättää itselleen oikeuden tarvittaessa lyhentää kirjeitä

Keskustelunaiheena kotimainen innovointi

Kysyimme TM:n lukijayhteisöltä kotimaisesta innovoinnista ja luovuudesta syyskuun lopussa. Lähes kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että me olemme keksijäkansaa, reilusti yli puolet totesi, että luovuutta voi oppia/opettaa, ja 78 prosenttia vastaajista piti oleellisena sitä, että luovuutta tulee tukea koulu- ja työelämässä.

Ohessa otteita innovaatio- ja luovuuskyselystämme.

Miten luovuutta voisi mieles-

täsi tukea ja kannustaa koulu- ja työelämässä?

Koulussa esimerkiksi ongelmanratkontatehtäviä tunneille.

Innovaatiotyöryhmän keskeinen työtapa on vapaa ideointi. Jo koulussa voisi opettaa, että ideoita ei ammuta alas niiden syntyvaiheessa. Joku saa aina uuden idean toiselta ja jalostaa alkuperäistä ideaa.

Palkitsemalla ideoita ja hyväksymällä epäonnistumiset.

Kouluelämässä voisi kyseenalaistaa yleisiä uskomuksia, ja työelämässä voisi jakaa kannustuspalkintoja nykyistä enemmän.

Itse olen joskus uusia työntekijöitä opastaessani kertonut tavoitellun lopputuloksen kertomatta sitä, miten se on perinteisesti saavutettu. On tullut uusia hyviä ideoita.

Koulussa kannustamalla uusiin asiohin. Työelämässä palkitsemalla kunnolla uudet innovaatiot, joista on hyötyä. Muuttaa käytäntöä, että vaikka työssä tehdyt innovaatiot ovat yrityksen omaisuutta, niistä maksettaisiin tuntuva (esimerkiksi prosentuaalinen) korvaus voitoista innovaation keksijälle.

Tuomalla esiin suomalaisten keksintöjä ja luovia ratkaisuja.

Keksijälle tulisi taata paremmat oikeudet keksintöönsä. Ja ideoiden tuotteistamiseen pitäisi saada parempaa taloudellista ja muutakin tukea.

Mikä suomalainen arjen ratkaisu/sovellus/keksintö/innovaatio on helpottanut omaa elämääsi ja arkeasi?

Astiankuivauskaappi.

Äitiyspakkaus. Sosiaaliset innovaatiot ovat myös tärkeitä, kaiken ei tarvitse tuottaa rahaa

AIV, Rapala-vaaput ja -uistimet sekä Buster veneet.

Emil Henrikssonin 1918 kehittämä Abloy-lukko.

Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen: takaa kaikille ihmisarvoisen elämän.

AIV-rehu. Osa ruokahuollon perustaa. Nobelin arvoinen asia.

Matkapuhelinteknologian kehitys ja sovellukset.

Benecol pitää kolestrolin kurissa. Kai?

Kenraali Nenosen keksimä kenttätykistön korjausmuunnin. Ilman sitä suomalaiset olisi tuhottu Siperiassa, eikä mitään muitakaan sen jälkeisiä keksintöjä olisi syntynyt.

Tom of Finlandin taide.

Avaruuspurje. Onhan se siistiä jos se antaa mahdollisuudet liikkua 10 miljoonan kilometrin päähän. Vaikka en kyllä tiedä tarvitsemmeko me raaka-aineita avaruudesta.

Linux-käyttöjärjestelmä.

J.W. Snellmanin tuotanto, erityisesti oman rahan ajaminen, mikä sivuilmiöineen pohjusti Suomea itsenäiseksi valtioksi.

Mielipiteitäsi ja kokemuksiasi luovuudesta ja innovatiivisuudesta, Suomesta tai ulkomailta?

Yrityksen pitää saada koko porukkaan keksimisen henki. Sadasta ideasta syntyy kymmenen kehityskohdetta ja yksi todella merkittävä uudistus. Keksijänä voi olla kuka tahansa yrityksen eri tehtävissä oleva.

Ainakin Italiassa on lukio/ammattikoulu jaoteltu niin, että molemmissa tehdään myös toisen opintoja. Olisiko Suomessakin aiheellista harkita lukio-opetukseen edes jotain ammatillisia opintoja, että ylioppilaat osaisivat tehdä edes jotain kirjoitettuaan? Ja samaten amiksessa voisi olla yleissivistäviä opintoja enemmän.

Näen työssäni päivittäin uusia tekniikan alan keksintöjä ja sovelluksia. Näkemäni yliopistoissa, yrityksissä ja startupeissa antaa positiivista uskoa, että Suomi vielä palaa sille innovatiivisuuden polulle, jota on viimeaikoina valiteltu puuttuvan. Ei innovatiivisuutta puutu, puuttuu rohkeutta saattaa innovatiivisuus valmiiksi tuotteiksi maailmalle.

Aletaan tehdä asiat ennen ruotsalaisia, amerikkalaisia tai hollantilaisia. Miksi emme myy juomavettä enempää vaan annamme senkin bisneksen ulkomaalaisille? Lyön vetoa, että jokin ulkomainen yritys ostaa vielä lähitulevaisuudessa oikeudet kansallisiin järviimme ja alkaa vesibisneksen korjaten voitot maamme rajojen ulkopuolelle ja budjettimme saavuttamattomiin...

Mielestäni suomalaiset ovat erittäin hyviä kehittelemään uutta ja innovoimaan. Mutta luonteemme ei anna kehua omia saavutuksiamme, minkä takia emme saa tuotteitamme myytyä ulkomailla, kuten esimerkiksi ruotsalaiset pystyvät.

Uutta ja luovuutta syntyy hyvän johtamisen kautta. Luottamus, vaatiminen, vapauksien antaminen, innostus katettuna selkeän vision alle saavat aikaan mullistuksia.

Keskustelua
Osallistu keskusteluun TM:n verkkosivuilla osoitteessa: tekniikanmaailma.fi/keskustelu/

TEKNIIKAN MAAILMAN LUKIJAT VASTAAVAT

Ajatuksia saunomisesta

”Sauna on rentoutumisen ja rauhallisuuden paikka, johon on lapsesta saakka tottunut.”

”Hyvä tapa, hikoileminen ja uinti päälle – virkistävää!”

”Kesäisin rantasaunassa puhtaan veden äärellä voisi saunoa päiväkausia. Se vaan on niin kivaa ja antaa hyvän olon.”

”Rentouttaa. Voi ajatella sinisiä ajatuksia.”

”Tulee hyvä ja puhdistunut olo.”