Ensimmäinen lintu, joka edustaa siirtymää dinosaurusten kehittymistä nykyajan linnuiksi, on uudessa tutkimuksessa vahvistunut olevan Archaeopteryx. Torstaina julkaistussa tutkimuksessa on kuitenkin tunnistettu tälle suvulle uusi laji Archaeopteryx albersdoerferi.

Kansainvälinen tutkimusryhmä on seitsemän vuotta tutkinut Archaeopteryx-linnun fossiilia. Löydettyjä fossiileja on yhteensä 12. Fossiilinäyte ”numero kahdeksan” pääsi ensimmäisen kerran hiukkaskiihdyttimellä tehtyyn mikrotomografiseen tutkimukseen.

Fossiloituneen linnun useat luukerrokset ovat päällekkäin ja osittain uponneina kalkkikiveen. Siksi niiden analysoiminen on erittäin haasteellista.

Tällä menetelmällä tutkijat tekivät fossiilille ikään kuin kolmiulotteisen röntgenanalyysin. Sen ansiosta tutkijat pystyivät päättelemään yksityiskohtia myös linnun sisäisestä rakenteesta.

Tutkimuksesta on julkaistu artikkeli lehdessä Historical Biology. Siitä ovat uutisoineet Science Daily ja EurekAlert.

Kaikki tunnetut esihistoriallisten lintujen fossiilit on löydetty nykyisen Baijerin alueelta Saksasta. Ne ovat peräisin jurakaudelta noin 150 miljoonaa vuotta sitten. Fossiilit löydettiin jo vuonna 1861.

Fyysisesti Archaeopteryx albersdoerferi on lähempänä nykyajan lintuja kuin matelijoita. Tutkijat havaitsivat, että linnulla on tiettyjä luuston erityispiirteitä, jotka tarkensivat sen lajimääritystä omaksi lajikseen.

Tärkeimpiä näistä olivat ohuet, ilmatäytteiset luut, laajentunut alue, jolla lentolihakset kiinnittyvät hankaluuhun sekä vahvistuneet nilkan luut.

Lisäksi Archaeopteryx albersdoerferilla jotkut kallonluut ovat sulautuneet. Sillä oli myös vähemmän hampaita kuin muilla sukunsa linnuilla.

Näitä piirteitä ei ole havaittu vanhemmassa Archaeopteryx lithographica -lajissa, joka muistuttaa enemmän matelijoita ja diosauruksia.

Lisäksi on merkityksellistä, että Archaeopteryx albersdoerferi on ajoitettu kaikista fossiilinäytteistä nuorimmaksi. Se on peräti 400 000 vuotta nuorempi kuin muut suvun lintufossiilit. Juuri ikäero on yksi merkittävä tekijä, joka auttoi määrittämään sen omaksi lajikseen.