Pohjois-Arizonan yliopiston tutkija Christopher Doughty on tutkinut suurikokoisten eläimien vaikutusta planeettamme hedelmällisyyteen yli kymmenen vuoden ajan.

Doughtyn mukaan suurikokoiset eläimet, kuten elefantit ovat ”suhteettoman” tärkeitä maapallon maaperän hedelmällisyyden kannalta.

Doughty on vertaillut maapallon hedelmällisyyttä kivihiilikauden (359–299 miljoonaa vuotta sitten) ja liitukauden (144–66 miljoonaa vuotta sitten) välillä. Siinä missä liitukausi tunnetaan dinosaurusten valtakautena, ei kivihiilikaudella maapallolla elänyt suurikokoisia kasvinsyöjiä.

Hän huomasi, että liitukauden aikaiset kivihiilinäytteet sisälsivät huomattavasti kivihiilikauden aikaisia näytteitä enemmän kasvien tarvitsemia alkuaineita, kuten fosforia.

Doughtyn mukaan tämä on osoitus siitä, että suurikokoiset kasvinsyöjät ovat tärkeässä asemassa kasvien kasvamisessa, sillä ne liikkuvat paljon suurilla alueilla lannoittaen laajoja alueita ulosteellaan.

”Fosforin ja muiden kasvien kasvamisen kannalta tärkeiden alkuaineiden runsaus ja levinneisyys maaperässä saa kasvit kasvamaan nopeammin, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että suuret kasvinsyöjät käytännössä tuottavat itse oman ravintonsa”, Phys.org-sivustolla kirjoitetaan.

Suurikokoisten eläimien, kuten metsänorsujen tullessa yhä uhanalaisemmiksi myös kasvien määrä todennäköisesti vähenee tulevaisuudessa, Doughty toteaa.

Aiheesta lisää täällä.