Euroopan avaruusjärjestö ESA julkisti perjantaina ensimmäisiä Copernicus-ohjelmaan kuuluvan uuden Sentinel-5P-satelliitin ottamia kuvia.

Yksi ensimmäisistä kuvista on alla oleva kuva, jossa näkyy typpidioksiditasoja Euroopan yllä marraskuun 22. päivänä.

Sentinel-5P:n kuvaamassa kartassa näkyy typpidioksidipitoisuuksia eri puolilla Eurooppaa.

Erityisen korkeita typpidioksiditasoja näkyy kuvan mukaan Pohjois-Italiassa ja läntisessä Saksassa.

Pohjois-Euroopan ja Suomen tilannetta ei ole tähän kuvaan mahtunut mukaan.

Sentinel-5P:llä oleva ennätystarkka Tropomi-mittalaite pystyy kuvaamaan kerrallaan 2600 kilometrin levyistä aluetta. Koko planeetan kuvaamiseen se pystyy kerran vuorokaudessa.

Typpidioksidia syntyy ennen kaikkea liikenteestä ja fossiilisten polttoaineiden polttamisesta teollisuusprosesseissa.

ESA kertoo, että Sentinel-5P-satelliitti laukaistiin ilmakehään lokakuun 13. päivänä.

Vaikka satelliitti vasta valmistautuu varsinaisiin tehtäviinsä, ESA luonnehtii sen ensimmäisiä kuvia ”poikkeuksellisiksi”. Satelliitilla tulee olemaan tärkeä rooli ilmanlaadun seurannassa Euroopassa. Sentinel-5P pystyy havainnoimaan ilmansaasteita tarkemmin kuin koskaan ennen.

ESA kertoo, että Sentinel-5P:n keräämällä tiedolla on myös koottu ensimmäinen globaali kartta, joka kuvaa sitä, miten paljon hiilimonoksidia eli häkää on ympäri maailmaa.