Etelämantereen jääpeite on nostanut valtamerien pintoja 7,6 millimetrillä vuodesta 1992. Peräti 40 prosenttia vedenpinnan noususta on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Laajan kansainvälisen tutkijaryhmän tulokset on julkistettu tänään Nature-tiedelehdessä.

Tutkimusryhmässä oli 84 tutkijaa 44 kansainvälisestä organisaatiosta. Tutkijat yhdistivät työssään 24 satelliittikartoitusta ESA:lta ja NASA:lta. Tulos on yksi merkittävimmistä ilmastoarvioista.

Jos koko Etelämanner sulaisi, se nostaisi maailman merenpintoja 58 metriä. Ymmärrys, kuinka paljon siitä sulaa jäätä, on tärkeä ilmastonmuutosten vaikutusten ymmärtämisessä.

Ennen vuotta 2012 jää suli tasaisesti ja nosti merenpintoja noin 0,2 millimetrin vuosivauhdilla. Sen jälkeen on tapahtunut jyrkkä kolminkertainen vauhtilisäys. Vuosina 2012–2017 merenpintojen nousu oli jo 0,6 millimetriä vuodessa.

Tutkijat kiittelevät artikkelissaan satelliittiaineistoa. Toisaalta napa-alueiden meteorologian asiantuntijoiden mukaan satelliittiaineistojen lisäksi tarvitaan tarkkaa mallinnusta lumisademääristä jääkannelle. Sitä ei voi vielä luotettavasti mitata avaruudesta.

Seuraavaksi on tärkeä analysoida alueet, joilta jäätä on sulanut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana.

Siihen tarvitaan jääpeitteen tarkkaa seurantaa, mutta myös katsausta historiaan. Sen kautta voidaan yrittää ymmärtää, kuinka mannerjäätikkö on reagoinut aiemmin ilmastonmuuttumiseen.