Euroopan komissio on tehnyt lakiehdotuksen, jonka perusteella uusien kuorma-autojen CO2-päästöjä aletaan tarkkailla ensi vuodesta alkaen. Ehdotuksessa myös asetetaan rajat valmistajakohtaisille keskimääräisille päästöille vuosille 2025 ja 2030.

Tähän mennessä raskaan liikenteen autovalmistajiin ei ole EU:ssa kohdistettu CO2-rajoja, joten kyseessä on merkittävä muutos.

Tavoitteet liittyvät Pariisin ilmastosopimukseen, jonka mukaisesti EU:n kasvihuonekaasupäästöjen pitää pienentyä 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.

Ehdotetut CO2-päästörajat riippuvat ensi vuonna mitattavista päästöistä. Ne mitataan periaatteessa jokaisesta valmistuvasta autosta, mutta aidon laboratoriomittauksen sijaan käytetään EU:n ja valmistajien yhdessä kehittämää simulointiohjelmistoa. ”Mitatuista” arvoista saadaan lähtötaso, johon tulevien vuosien rajoja verrataan.

• Vuonna 2025 valmistajakohtaisen keskimääräisen päästön pitää olla 15 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.
• Vuonna 2030 valmistajakohtaisen keskimääräisen päästön pitää olla 30 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.

Vuoden 2025 raja on pakollinen, mutta vuoden 2030 rajan saavuttamisen mahdollisuuksia arvioidaan uudestaan vuonna 2022. Velvoitteet kohdistuvat toistaiseksi vain yli 7,5 tonnin kuorma-autoihin. Pienemmät kuorma-autot ja bussit tulevat mukaan myöhäisemmässä vaiheessa.

Autovalmistajia Euroopassa edustava yhdistys ACEA otti tuoreeltaan kantaa ehdotettuihin päästörajoihin.

Sen mukaan ehdotuksessa on hyvää se, että perustasoksi otetaan ensi vuosi, jolloin kaikilla valmistajilla on käytettävissä sama järjestelmä päästöjen laskentaan. Hyvää on myös se, että rajoitukset tulevat kahdessa vaiheessa niin, että jälkimmäisen ehtoihin voi vielä vaikuttaa esimerkiksi teknologioiden kehitysnopeuden perusteella.

Itse tavoitetasosta ACEA on kuitenkin eri mieltä komission kanssa. ACEAn mukaan 15 prosentin vähennys päästöihin reilun kuuden vuoden päähän on liian kova tavoite, sillä pitkien tuotekehitysaikojen vuoksi vuonna 2025 esiteltäviä autoja kehitetään osin jo nyt. Ja toiset 15 prosenttiyksikköä seuraaville viidelle vuodelle on vielä vaikeampi saavuttaa, sillä uusien teknologioiden kehitys ottaa aikansa.

ACEAn mukaan säästötasot ovat liian korkeat myös siksi, että nyt päästöjä aletaan rajoittaa vasta enimmäistä kertaa.

Komission mukaan ensimmäiseen päästörajaan yltäminen onnistuu olemassa olevia teknologioita hyödyntämällä.

Aivan uusien teknologioiden osalta lakiehdotus pitää sisällään nolla- ja matalapäästöisiin ajoneuvoihin liittyvän hyvitysjärjestelmän. Alle CO2-päästön 350 g/km pääsevistä ajoneuvoista annetaan hyvityksiä, joiden suuruus määritetään CO2-päästöarvon perusteella. Esimerkiksi sähköauto pudottaa valmistajakohtaista päästöä useamman kuin yhden auton verran.

Vaikka bussit eivät toistaiseksi kuulu rajoitusten piiriin, voi kuorma-autovalmistaja saada hyvityksiä myös valmistamistaan nollapäästöisistä busseista.