Vuonna 1997 aloitettu Euro NCAP -törmäystestiohjelma tarjoaa kuluttajalle vertailevaa tietoa autojen turvallisuudesta. Nyt on julkaistu yhteensä 45 automallin törmäystestit, ja tulokset ovat toisinaan olleet yllättäviä.

Vaikka turvallisuutta käytetäänkin lähes häikäilemättömästi uusien autojen myyntivalttina, on Euroopasta puuttunut hämmästyttävän pitkään yhtenäiset turvavaatimukset. Lokakuussa voimaan tulleet EU-direktiivitkään eivät tuo asiaan pikaista muutosta, sillä siirtymäkausi kestää vielä viisi vuotta.

Myös puolueettomien törmäystestien määrä on ollut vähäinen. Saksalaisten Auto Motor und Sport -lehden ja ADAC-autoilujärjestön jälkeen testit aloitti 1997 Euroopan yhteisön sekä auto- ja kuluttajajärjestöjen yhteinen European New Car Assessment Program. Ohjelma on saanut runsaasti julkisuutta ja myös kritiikkiä.

Euro NCAP tarjoaa riippumatonta tietoa kolariturvallisuudesta kolmen eri kokeen perusteella. Tulokset ovat vertailukelpoisia vain kunkin ryhmän sisällä, eri kokoluokkia vertailtaessa turvallisuustähdet on suhteutettava kokoon. Autoa testataan etu-, sivu- ja jalankulkijatörmäyksessä, mutta kullakin automallilla vain kerran. Tällöin esimerkiksi testinuken huono asento saattaa vaikuttaa auton maineeseen huomattavan paljon.

Arvostelua on herättänyt myös testeissä käytetty nopeus, joka on EU-direktiivien vaatimaa minimiä korkeampi. Ohjelman tavoitteena onkin vain karsia normit täyttävistä parhaat.

(Lyhennelmä Velimatti Honkasen artikkelista TM 10/99, s. 60-67)