Geenimanipulaatio on yksi 2000-luvun suurista vedenjakajista.

Kaikilla tuntuu olevan siitä mielipide, ja elintarvikepakkaukseen painettava logo ”GM-vapaa” painaakin monen ”valveutuneen” kuluttajan vaakakupissa ostopäätöstä tehdessä muiden epävirallisten – siis markkinointimielessä lisättyjen – sertifikaattien tapaan.

Tutkijat toivovat ”yksiselitteisten johtopäätelmien” lisäävän yleisön luottamusta GMO-ruokaan.

Maissin geenimanipulaatio kuitenkin kasvattaa satotuottoa ja tekee maissista terveellisempää, toteavat yli 6 000:een geenimanipulointia käsittelevään tutkimukseen tutustuneet italialaistutkijat.

Meta-analyysitutkimuksen tehneen ryhmän mukaan geenimanipuloitu maissi on parantanut satotuottoa maailmanlaajuisesti 5,6–24,5 prosenttia verrattuna ei-geenimanipuloituhin lajikkeisiin.

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että geenimanipuloidussa maississa on huomattavasti vähemmän homeiden tuottamia homemyrkkyjä eli mykotoksiineja, jotka aiheuttavat muun muassa syöpää. Maissilajikkeesta riippuen mykotoksiinien määrä voi olla jopa 36,5 prosenttia alhaisempi verrattuna ei-geenimanipuloituun maissiin, tutkimuksesta selviää.

Geenimanipuloidun maissin mykotoksiinien alhaisempi määrä johtuu maissin paremmasta kyvystä puolustautua hyönteisiltä, jotka kasvia syödessään heikentävät sen immuunipuolustusta ja altistavat sen homesienille.

Tutkijat toivovat ”yksiselitteisten johtopäätelmien” lisäävän yleisön luottamusta geenimanipuloinnin keinoin tuotettuun ruokaan. Myös maanviljelijät ja yrittäjät voivat tehdä sen avulla aiempaa valistuneempia päätöksiä kasvatusmenetelmiensä suhteen.

Tutkimuksesta kertova Genetic Literary Project -sivusto tituleeraa tutkimusta GMO-keskustelun viimeiseksi kappaleeksi. Tutkimus on julkaistu Scientific Reports -tiedejulkaisussa.