Geologit ovat löytäneet muinaisen yhteyden Englannin ja Ranskan väliltä.

Reunapala nykyistä Ranskaa muodosti lounaiskulman, kun Britannian manner syntyi yli 400 miljoona vuotta sitten. Tähän tulokseen ovat tulleet Plymouthin yliopiston geologit.

Artikkeli tutkimuksesta on julkaistu Nature Communications -lehdessä.

Vuosisatoja vallinneen näkemyksen mukaan Britannian manner (Englanti, Wales ja Skotlanti) muodostui kahden mantereisen maamassan sulautumisesta. Nyt geologit ovat sitä mieltä, että näiden Avaloniaksi ja Laurentiaksi kutsuttujen mannerten lisäksi palanen Armoricaa osallistui mantereen syntyyn.

Geologit perustavat väitteensä laajaan mineraaliominaisuuksien analysointiin. He ovat keränneet näytteitä avoimilta kallioalueilta Devonin ja Cornwallin maakunnista Lounais-Englannissa.

Näytteitä kerättiin 22 paikalta, jotka ovat jääneet paljaiksi esimerkiksi maanalaisten tulivuorenpurkausten jäljiltä. Purkauksia on tapahtunut noin 300 miljoonaa vuotta sitten. Ne työnsivät pintaan magmaa noin sadan kilometrin syvyydestä.

Tutkijat analysoivat kivinäytteiden kemiaa yksityiskohtaisesti käyttämällä röntgensäteitä käyttävää fluoresenssispektrometriaa (XRF).

Näytteiden perusteella tutkijat havaitsivat, että näiden kahden maakunnan poikki kulkee selkeä jakolinja. Alueen pohjoispuolella näytteet vastasivat geologisilta ominaisuuksiltaan muuta Englantia ja Walesia. Eteläpuolella kivilajit linkittyivät Ranskaan ja manner-Eurooppaan.

Tutkimuksen tulokset selittävät muun muassa sitä, miksi Lounais-Englannin kärjessä esiintyy niin paljon tinaa ja volframia. Näitä metalleja ei ole niin huomattavasti muualla Britanniassa, mutta sen sijaan niitä on paljon Bretagnessa Ranskassa.

”Tämä on täysin uusi näkemys siitä, miten Britannia on syntynyt. On aina oletettu, että Avalonian ja Armorican välinen raja on sen alapuolella, mikä näyttäisi olevan luonnollinen Englannin kanaalin rajaus. Mutta meidän löytömme esittää, että vaikka maan pinnalla emme näe fyysistä linjaa, on olemassa selkeä geologinen raja, joka erottaa Cornwallin ja Etelä-Devonin muusta Britanniasta”, sanoo tutkimusta johtanut tohtori Arjan Dijkstra Plymouthin yliopiston tiedotteessa.

Muinaiset maamassat Laurentia ja Avalonia eivät muodostaneetkaan yksin Britannian mannerta. Myös palanen Armoricaa liittyi tapahtumiin noin 400 miljoonaa vuotta sitten.