Ilmastotutkijat ovat hyvin huolissaan Golfvirran ja Atlantin merivirtojen muutoksien vaikutuksista ilmastoon, kirjoittaa brittilehti Guardian. Golfvirran häiriöitä pitäisi välttää tutkijoiden mukaan ”mihin hintaan tahansa”, lehti kirjoittaa.

Aiemmin tällä viikolla University College London -yliopiston sekä yhdysvaltalaisen Woods Hole Oceanographic Institution -tutkimuslaitoksen johtama kansainvälinen tutkijaryhmä kertoi löytäneensä todistusaineistoa siitä, että Atlantin valtameren etelä-pohjoissuuntainen pystykiertovirtaus (AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation) toimii parhaillaan hitaimmillaan yli 1 500 vuoteen.

Jos kyseinen merivirtajärjestelmä jatkaa jarrutteluaan, voivat Atlanttia ympäröivien maanosien sääolot sekoittua kertaheitolla.

Tutkijat muistuttavat, että menneisyydessä merivirtojen häiriöt ovat johtaneet ilmastohistorian isoimpiin muutoksiin. Etenkin Länsi-Euroopan ilmasto voi helposti kylmetä voimakkaasti, mikä johtaisi erittäin kylmiin talviin. Myäs myrskyjen riski kasvaisi.

AMOC-virtausjärjestelmällä on tärkeä rooli koko maailman säätilojen ja etenkin lämmön säätelyssä. Meren syvä- ja pintavesien välissä jatkuvasti liikkuva kiertovirtausjärjestelmä eli termohaliinikierto vie lämmintä Golfvirran vettä Pohjois-Atlantille. Päästessään määränpäähänsä Golfvirran vesi lämmittää Länsi-Eurooppaa vapauttamalla lämpöä ilmakehään.

Tämä järjestelmä on uuden tutkimuksen mukaan heikentynyt 15 prosenttia vuoden 1950. Tämä vastaisi Guardianin mukaan sitä, että kaikki maailman joet pysähtyisivät kolminkertaisesti.

”Menneen ilmaston tutkimuksesta tiedämme, että muutokset AMOCissa ovat johtaneet äkillisimpiin ja voimakkaimpiin tapahtumiin ilmaston historiassa”, sanoo tutkimusta tekemässä ollut Potsdam-instituutin professori Stefan Rahmstorf Guardianille.

”Tämä järjestelmä on tietyillä tavoilla erittäin epälineaarinen, joten sen kanssa leikkiminen on hyvin vaarallista, koska siitä saattaa laueta yllättäviä seurauksia.”

Rahmstorf sanoo, että tiedossa ei ole, milloin merivirtauksessa tapahtuisi ratkaisevan iso muutos, mutta sen vuoksi AMOCia ei pitäisi sotkea millään tavalla.

”Löytämiemme muutosten määrä yllättää monet ihmiset, itseni mukaan lukien, ja se osoittaa merkittäviin muutoksiin tulevaisuudessa”, sanoo meritutkija Peter Spooner University College London.

AMOCin romahtaminen johtaisi Länsi-Euroopassa talvien kylventymiseen voimakkaasti. Toisaalta se voi johtaa siihen, että kesällä lämpöaallot lisääntyvät. Viileämmät vedet vaikuttavat ilmakehään niin, että Eurooppaan pääsee lämmintä ilmaa etelästä, kuten nähtiin vuonna 2015.

Tutkijat sanovat, että ilmastonmuutoksen jarruttaminen on tärkeää merivirtausten suojelemiseksi.

Tutkijat ovat löytäneet yhteyksiä merivirroissa tapahtuneiden muutosten ja Euroopan ilmaston muutosten välillä.

Esimerkiksi niin sanottu pieni jääkausi, joka vallitsi Euroopassa vuosien 1300–1850, oli yhteydessä Pohjois-Atlantin merivirtojen hidastumiseen. Noiden aikojen kylmät talvet muistetaan monissa maalauksissa, kuten kuuluisissa jäätyneellä Thamesjoella ihmisiä esittävissä maalauksissa.

Myös 500-luvulla Pohjois-Atlantin virtaukset hidastuivat, mikä johti erittäin kylmään ajanjaksoon ja nälänhätään ympäri maailmaa.

Sellaisiakin tutkimuksia on kuitenkin esitetty, että Golfvirrann hyytyminen voisi johtaa lämpimämpään ilmastoon.