Googlen emoyhtiön Alphabetin biotieteisiin erikoistunut haarayhtiö Verily aikoo vapauttaa luontoon miljoonia hyttysiä. Paikaksi on valittu Fresnon kaupunki Kaliforniassa. Ensimmäiset hyttyserät on jo vapautettu luontoon.

Ihan pelkästään ihmisten kiusaksi tätä ei tehdä, sillä hyttyset ovat steriilejä – ja lisäksi koiraita, jotka eivät pistä ihmistä.

Mitä useammin bakteerin steriloimat koiraat parittelevat naaraiden kanssa, sitä nopeammin hyttyspopulaatio pienenee.

Luonnossa esiintyvällä, koiraita steriloivalla Wolbachia-suvun bakteerilla tartutettuja hyttysiä päästetään luontoon varsin ainutlaatuisen ja USA:n historian suurimman tämän tyyppisen kenttäkokeen puitteissa.

Tarkoituksena on tutkia uusia ja tehokkaita vaihtoehtoja hyttysten levittämien sairauksien torjunnassa, nyt ja tulevaisuudessa. Hyttynen on maailman vaarallisin eläin, sillä se tappaa vuosittain eniten ihmisiä. Sen levittämiä sairauksia ovat muun muassa zikavirus ja denguekuume.

Verily-yhtiö on kehittänyt robotin, joka kasvattaa noin miljoona steriiliä koirashyttystä viikoittain. Erikoisvalmisteinen robotti toimii suljetussa, automatisoidussa laboratorioympäristössä.

Robottiin on ohjelmoitu tiettyjä algoritmeja, joiden avulla sen pitäisi pystyä kasvattamaan koirashyttysten syntyvyystahtia nykyisestä.

Verily kertoi suunnitelmistaan viime vuoden lokakuussa. Toinen kenttäkoe aiotaan toteuttaa vielä myöhemmin tänä vuonna Australiassa.

Meneillään olevassa ja tulevissa kenttäkokeissa ympäristöön vapautetaan vain koirasyksilöitä siksi, että koiraat eivät pysty levittämään sairauksia: ne eivät pistä ihmisiä.

Mitä useammin bakteerin steriloimat koiraat parittelevat naaraiden kanssa, sitä nopeammin hyttyspopulaatio pienenee; steriilin koiraan hedelmöittämät munat eivät kehity uusiksi hyttysiksi.

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto on hyväksynyt kenttäkokeen ja valvoo sitä tarkasti. Kokeessa vapautetut hyttyset eivät vahingoita muuta luontoa.

Kenttäkokeesta uutisoi MIT Technology Review.

Katso esittelyvideo alta: