Ajoneuvojen GPS-paikannus- ja suunnistuslaitteet ovat jo pitkään olleet arkipäivää Keski-Euroopan maissa. Reilun vuoden ajan myös Suomessa on päästy käyttämään autonavigointilaitteita. Nyt navigointiin soveltuvaa kartta-aineistoa löytyy pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualta päin Suomea.

Meillä ajoneuvonavigointilaitteiden käyttöönottoa ja kauppaa on jarruttanut se, ettei Suomen tiestöstä tähän asti ole ollut tarjolla opastavia elektronisia CD- tai DVD-karttoja. Nyt tilanne on toinen. Pääkaupunkiseudulla autonavigointilaitteita on päästy käyttämään jo reilun vuoden verran. Kesällä navigointikäyttöön soveltuvan kartta-aineiston peittoalue laajeni jo siten, että se kattaa Etelä-Suomesta alueen aina Helsingistä Turkuun, Poriin ja Tampereelle saakka. Vuoden 2004 aikana luvassa on lähes koko Suomi.

Nykyisin myös jälkiasennettavia laitteita alkaa olla kiitettävästi saatavana. Ainakin jokaisen tunnetun autoradiovalmistajan tuotevalikoimasta löytyy navigointilaite. Myös näissä kartta- ja opastustiedot toimitetaan mukana tulevalla merkkikohtaisella CD- tai DVD-levyllä.

Tyypillinen autoon kiinteästi asennettava navigointilaite on joko oma itsenäinen, erillisellä karttanäytöllä varustettu laitteistonsa tai sen toiminnot on ympätty osaksi kojelaudassa olevaa CD-radiota. Useimmilta merkeiltä löytyy kumpaakin mallia. Autonavigointilaitteissa kaikki karttatieto on tallennettu elektronisessa muodossa CD- tai DVD-levylle. Ajon aikana laitteen keräämiä tietoja verrataan karttapohjaan ja ilmaistaan auton sijainti tosiajassa laitteen näytöllä. Näppäilemällä koneeseen halutun määränpään, mikroprosessori laskee kartalta parhaan reitin muutamassa sekunnissa. Laite antaa kuljettajalle tarkat ajo-ohjeet paitsi puhuttuna, myös yksinkertaistettuina graafisina symboleina kojelaudan näyttöruudussa.

Kojelaudassa oleva paikannuslaite saa matkan aikana tietoa useista eri lähteistä. Avaruudessa olevilta GPS-satelliiteilta siepatun paikkatiedon lisäksi laite reagoi joka hetki myös auton liikkeisiin. Mahdolliset katvealueet tai parkkihallitkaan eivät saa systeemiä polvilleen. Elektroninen gyro rekisteriöi auton jokaisen käännöksen ja kurvin. Kuljettu matka ja nopeus tallennetaan koneen muistiin matkamittarin lähettämien impulssien perusteella.

Pitemmälle vietynä auton navigointijärjestelmä pystyy reagoimaan myös vallitsevaan liikennetilanteeseen. Laite voi autoradion RDS-toimintoihin kuuluvan TMC (Traffic Message Channel) -kanavan kautta ilmoittaa muuttuneista ajojärjestelyistä, tietöistä, mahdollisista liikenneonnettomuuksista tai muista matkan etenemiseen vaikuttavista asioista. Suomessa TMC-palvelua kehittelee Tiehallinto ja se otettaneen laajamittaisemmin käyttöön, kunhan laitteita alkaa olla enemmän liikenteessä.

Hieman vanhempaa mallia olevan CD-karttapohjaisen autonavigointilaitteiston saa tänä päivänä jo alle tuhannella eurolla. Monipuolisimpien, kunnon karttanäytöllä varustettujen DVD-mallien hinnat lähentelevät jo kolmea neljää tuhatta euroa. Auton varustelistaan liitetty autonavigointilaite kasvattaa auton hintaa helposti 3 000–6 000 euroa.

Jatkossa suunnistaminen ei tule jäämään yksin kiinteästi auton kojelautaan asennettavien navigointilaitteiden varaan, vaan autonavigointipalvelut ovat menossa enemmän mobiililaitteiden, kuten kannettavien GPS-paikantimien, kämmentietokoneiden ja matkaviestimien suuntaan. Kannettaviin laitteisiin tulee koko ajan enemmän tehoa ja lisää muistikapasiteettia, jolloin niihin voidaan kehittää yllättäviäkin toimintoja.

(Tiivistelmä Raimo Ylösen ja Ilkka Herttuan artikkelista TM 16/03, s. 32-36)