Haarapääskyn (Hirundo rustica) lajikehitys saattaa kytkeytyä ihmisen lajikehitykseen läheisemmin kuin tähän asti on tiedetty. Tuoreen tutkimuksen mukaan haarapääsky ja sen alalajit kehittyivät yhtäaikaisesti, mutta itsenäisesti ihmisen kehityksen kanssa.

Mikäli tämä pitää paikkansa, haarapääskystä tulee yksi harvoista tunnetuista lajeista, jonka kehitys on seuraillut ihmisen kehittymistä. Samaa kehityskulkua tiedetään tähän mennessä noudattaneen vain mikroskooppiset organismit kuten bakteerit ja virukset.

Tällaiseen tulokseen ovat päätyneet tutkimuksessaan Coloradon yliopiston tutkijat Yhdysvalloissa. Tutkimus on julkaistu lehdessä Molecular Ecology. Aiheesta uutisoi PhysOrg-verkkosivusto.

Tutkijat tunnistivat, että noin 7 700 vuotta sitten, kun ihmiset alkoivat asettua aloilleen, tapahtui myös haarapääskyn lajikehityksessä muuntumista. Tuolloin haarapääskyille tapahtui niin kutsuttu evoluutioteorian mukainen perustajavaikutus. Se tarkoittaa, että populaatiosta puolet siirtyi uudelle elinalueelle.

Haarapääsky on pohjoisella pallonpuoliskolla elävä lintu, joka rakentaa savipalleroista muuraamansa pesän usein ihmisen tekemiin rakennuksiin kuten talojen räystäiden tai siltojen alle. Se rakentaa pesän miltei ainoastaan ihmisen tuottamiin rakenteisiin.

Tutkijat pääsivät rinnakkaisen evoluutiokehityksen eli niin kutsutun ”pöytävierassuhteen” jäljille analysoimalla 168 haarapääskyn genomin. Kommensalismi eli pöytävierassuhde tarkoittaa kahden eliölajin välistä vuorovaikutussuhdetta, jossa toinen laji hyötyy esimerkiksi ravinnosta tai suojasta, mutta suhde ei vaikuta toiseen eliöön.

Genomianalyysi tehtiin kahdesta alalajista, jotka ovat evolutionäärisesti kauimpana toisistaan: Egyptissä paikkalintuna elävästä alalajista (Hirundo rustica savignii) ja Pohjois-Amerikassa elävästä, muuttavasta alalajista (Hirundo rustica erythrogaster).

Genomin kartoituksesta tuloksena oli tiedosto, joka oli 100 000 kertaa suurempi kuin mikään aiempi vastaava. Sitä analysoimalla tutkijat jäljittivät haarapääskyn lajiutumisen historiaa ja sen kytkeytymistä ihmisen kehitykseen.