Hallitus esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön uusi ajoneuvoryhmä, kevytauto. Tähän ryhmään kuuluisivat henkilöautosta muutetut ajoneuvot, joiden nopeus on rajoitettu enintään 45 kilometriin tunnissa.

Hallitus esitti ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamista tänään.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti 15–17-vuotiaille nuorille. Kevytauton käyttöönoton arvioidaan korvaavan nuorten käytössä erityisesti mopoja. Tätä kautta uudistuksen katsotaan parantavan nuorten kuljettajien ja tieliikenteen liikenneturvallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää esitystä merkittävänä nuorten liikkumisen ja turvallisuuden kannalta.

”On tärkeää, että nuoret voivat liikkua itsenäisesti ja liikkumiseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Kevytauton käyttöönoton on katsottu parantavan nuorten liikenneturvallisuutta”, toteaa ministeri Berner tiedotteessa.

Kevytauton kuljettaminen edellyttäisi AM-luokan ajo-oikeutta sanoin kuin mopoauton. Eli sitä koskisi sama teoria- ja ajokoevaatimus kuin mopoautoa. Esityksen mukaan kevytautoja verotettaisiin kuten henkilöautoja.

Kevytauton saisi muuttaa henkilöautosta, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen. Kevytautoksi ei kuitenkaan saa muuttaa sellaista henkilöautoa, jonka käyttöönottovuoden päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta.

Näin haluttaisiin varmistaa se, että erityisesti nuorten käytössä olisi jatkossakin uudehkoja ja mahdollisimman turvallisia ajoneuvoja.

Lakimuutosten ehdotetaan tulevan voimaan 1.11.2019.

Euroopan unionin komissio on antanut esitysluonnoksesta huomautuksen. Komission mukaan ehdotetut lakimuutokset eivät täytä unionin lainsäädännön vaatimuksia. Erityistä huomiota komissio kiinnitti unionin ajokorttilainsäädännön soveltamiseen.

Suomen hallitus on kuitenkin sitä mieltä, että ehdotetut lakimuutokset ovat tarkoituksenmukainen toteuttamistapa tavoitteille ja ne täyttävät unionin lainsäädännön vaatimukset.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelu. Tämän jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Tekniikan Maailma kokeili rajoittimella varustettua Opel Karlia syyskuussa.