Pääministeri Juha Sipilän hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2017 esitetään, että veneiden ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuotuinen vero otetaan käyttöön 1.5.2017 lähtien. Veron odotetaan tuovan valtion kirstuun noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.

Lakiuudistusta ollaan Suomen Motoristit ry:n saamien tietojen mukaan viemässä hallituksessa läpi nopeutetulla käsittelyllä ja eduskunnan odotetaan hyväksyvän aloitteen tammikuussa.

Smoton mukaan hallitus ei ole kuullut verouudistuksen tiimoilta alan asiantuntijoita tai keskustellut motoristien edunvalvojien tai esimerkiksi maahantuojien kanssa verovalmistelun lähtökohdista.

Nettovaikutukset negatiiviset

Smoton selvityksen mukaan veron vaikutukset voisivat olla valtiolle jopa negatiiviset, kun ottaa huomioon kaikki sen kerrannaisvaikutukset. Smoto toimitti selvityksensä eduskunnalle 17. lokakuuta vaatien, että verouudistuksen käyttöönottoa arvioidaan uudestaan.

Myös Modified Motorcycle Association of Finland ry (MMAF) on tänään julkaissut muistion, joka tukee Smoton selvityksessä esitettyjä väitteitä. MMAF on Smoton jäsenyhdistys.

MMAF:n muistiossa todetaan, että ajatus moottoripyörien käytön verotuksesta on lähtökohtaisesti hyvä ja tutkimisen arvoinen. Johtopäätös on kuitenkin se, että päätöstä moottoripyörien uuden veron käyttöön ottamisesta olisi viisasta harkita uudelleen, sillä se katsoo veron olevan sellaisenaan epäoikeudenmukainen.

Lieneekö seuraava askel taistelussa kansalaisaloite?

Kuva: iStockphoto