Hankkeessa saatetaan yhteen eri alojen toimijoita osallistujakaupungeista ja autetaan näin kaupunkeja valmistautumaan älyliikenteen kehitykseen. Tavoitteena on luoda suosituksia ja työkaluja, jotka hyödyttävät muitakin kaupunkeja älyliikenteen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Helsingin lisäksi osanottajakaupunkeja ovat Lontoo ja Pariisi Euroopassa, Austin, Los Angeles, Nashville ja Washington DC Yhdysvalloista sekä Sao Paulo, Buenos Aires ja Tel Aviv.

Helsingin kaupunki on kiinnostunut toteuttamaan erilaisia älyliikennepilotteja erityisesti uusien asuinalueiden rakennuspaikoilla ja vanhojen alueiden tiivistämisen yhteydessä.

”Helsingin valinnassa osanottajakaupungiksi painoi vahva kokemuksemme älyliikennehankkeista. Suomen lainsäädäntö antaa paljon mahdollisuuksia liikenteen automaation kehittämiselle, mikä tuo meille kansainvälistä kilpailuetua. Kun mukana on maailmanluokan toimijoita, verkostoitumismahdollisuuksia avautuu varmasti älyliikennettä laajemminkin. Samalla Helsinki ja Suomi saavat näkyvyyttä ja tilaisuuden profiloitua älyliikenteen globaalina edelläkävijänä”, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sanoo.

Hankkeen esivalmisteluvaiheeseen ovat Helsingin kaupungin lisäksi osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja Smart & Clean -säätiö. Yhteistyöverkosto laajenee hankkeen käynnistyessä.