Kolmihenkinen tutkijaryhmä on onnistunut saamaan läpi monissa humanististen alojen tiedejulkaisuissa päättömiä valetutkimuksia, tutkijat kertoivat tiistaina. Tutkijat sanovat uskovansa monien näissä lehdissä julkaistujen tutkimusten ajavan tekijöidensä omaa poliittista agendaa.

Huolestuneet akateemikot Helen Pluckrose, James A. Lindsa ja Peter Boghossian soluttautuivat ”vääryystieteiden” keskiöön vuodeksi pyrkiessään paljastamaan erityisesti yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden alalla tehtävää valheellista ja tarkoituksenhakuista tiedettä.

Viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana Plucrose, Linday ja Boghossian ovat tehtailleet näiden aihepiirien sisällä räikeän asenteellisia ja metodologialtaan kyseenalaisia ”tutkimuksia”.

Eräässä tutkimusraportissaan he esittivät, että miehiä pitäisi kouluttaa samalla tavoin kuin koiria raiskauskulttuurin kitkemiseksi. Toisessa he esittivät, että miespuolisten valkoisten opiskelijoiden puheoikeus luokassa kielletään ja että he joutuisivat istumaan lattiaan kahlittuina.

”Aika ajoin keksimme jonkin todella pöhkön tai epähumaanin idean ja katsoimme, kuinka pitkälle se kantaa”, tutkijat kirjoittavat Areo Magazine -sivustolla julkaistussa selonteossaan.

Eräässä raportissa tutkijat sovittivat kappaleen Adolf HitlerinTaisteluni”-teoksesta feministiseksi manifestiksi. Yhdessä Fat Studies -lehdessä julkaistussa raportissa he ylistävät sairaalloista ylipainoa terveellisenä elämäntapana.

Mitä yhteistä kaikilla edellä luetelluilla tutkimuksilla on?

Joka ainoa hyväksyttiin julkaistavaksi omien aihepiiriensä arvostetuimpiin tiedejulkaisuihin. Mitä hullumpi oli tutkijoiden johtopäätös, sitä suurempaa ylistystä tutkimus tuntui saavan julkaisujen arvioijilta.

”Vaikka meidän artikkelimme ovat kummallisia ja tahallisesti rikkinäisiä, on tärkeä ymmärtää, että ne sekoittuvat lähes täydellisesti muiden julkaisujen joukkoon”, kolmikko kirjoittaa.

”Pohjimmiltaan kyse on räikeästä korruptiosta. Poliittisesti vinoutunut tutkimus, joka perustuu hyvin kyseenalaisiin lähtökohtiin, legitimoidaan todistettavana tietona”, tutkijat kirjoittavat.

”Tutkimusten tulokset leviävät käärmeen tavoin kulttuuriimme, kun professorit, aktivistit, journalistit ja poliitikot viittaavaat tähän alati kasvavaan ideologisesti vinoutuneeseen ja harhaanjohtavaan tietoon totena.”

Tutkijat joutuivat keskeyttämään operaationsa ennenaikaisesti kesällä koirapuisto-tutkimuksen herätettyä keskustelua sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa esitettiin, että koirapuistoissa tapahtuu paljon koirien raiskauksia. Äskettäin The Wall Street Journal paljasti tutkimuksen humpuukiksi.

Elokuuhun mennessä seitsemän tutkijoiden 20 raportista oli jo ehditty julkaista alojensa johtavissa julkaisuissa.

He toivovat herättämänsä huomion johtavan laajamittaisiin toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi. He painottavat vertaisarvioitujen tutkimusten olevan tärkeässä asemassa luotettavan tiedon tuottamisessa.

Tutkijoiden mukaan avoin, hyväntahtoinen keskustelu sukupuoleen, rotuun ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä on lähes mahdotonta, ja on korkea aika aloittaa niiden suhteen puhtaalta pöydältä. Näihin aihepiireihin liittyvällä tutkimuksella on valtava arvo yhteiskunnalle, mutta vain mikäli ne perustuvat oikeaan tietoon.

Aiheesta uutisoi The West -sivusto. Tutkijoiden raporttiin voit tutustua tästä.