Liikenneonnettomuuksien määrä oli viime vuonna tutkintahistorian pienin, kertoi Onnettomuustietoinstituutti tiedotteessaan perjantaina.

Tutkijalautakunnat tutkivat 208 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta vuonna 2017. Menehtyneitä oli 226, mikä on 14 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Onnettomuuksien määrä on tutkintahistorian pienin, osoittaa uusi OTIn ennakkoraportti.

”Hyvä taloustilanne lisää usein liikenteen määrää, joten todennäköisesti myös viime vuonna liikennesuoritteet olivat kasvussa. Tästä huolimatta onnettomuuksien määrä väheni, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena”, sanoo OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari.

Vuoteen 2016 nähden henkilöautoilijoiden aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui viime vuonna 15 prosenttia vähemmän.

Suistumisonnettomuudet olivat jälleen yleisin onnettomuustyyppi. Niitä oli 74, eli 44 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. Määrä on varsin tyypillinen verrattaessa aikaisempiin vuosiin. Sen sijaan kohtaamisonnettomuuksia tapahtui vähiten viiteen vuoteen.

Kaksipyöräisillä sattui kuolemaan johtaneita onnettomuuksia aiempaa vähemmän. Liikennekäytössä olevien mopojen ja moottoripyörien kanta on pienentynyt viime vuosina.

”Lisäksi kehno kesäsää todennäköisesti piti monet kaksipyöräiset tallissa, jolloin näitä ajoneuvoja oli myös liikkeellä huomattavasti vähemmän”, Koisaari arvioi.

”Hyvän tulokseen myötävaikutti viileä kesä, joka on merkittävä onnettomuuksien syntyä hillitsevä tekijä. Hyvä kesäinen sää on yleensä yhteydessä päihteiden kulutuksen lisääntymiseen ja päihteiden käytöstä seuraavaan riskinottoon. Toisaalta huono sää vähentää joidenkin vahinkoalttiiden liikkumismuotojen, kuten kaksipyöräisten, liikennesuoritetta ja sitä kautta onnettomuuksia”, raportissa todetaan.

Kuolemaan johtaneet pyöräilyonnettomuudet vähenivät huomattavasti, 32 prosenttia. Vuonna 2017 kuolemaan johtaneita pyöräilyonnettomuuksia sattui 15, kun edellisvuonna vastaava lukumäärä oli 22. Kuolemaan johtaneissa jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa yli 64-vuotiaiden ikäluokka korostuu voimakkaasti. Kehon haurastumisesta johtuen iäkkäät kuolevat törmäyksissä nuoria helpommin.

Vuonna 2017 liikennekäytössä olleet henkilöautot olivat hieman edellisvuotta turvallisempia.

”Koska passiivisten turvalaitteiden kehitys on nyt jo lähes huipussaan, tulevaisuudessa turvallisuuden parantamisessa tehokkainta on pyrkiä välttämään onnettomuuksien syntyä. Aktiivisen turvatekniikan odotetaan näkyvän selvimmin suistumisonnettomuuksien määrän alenemana”, Tapio Koisaari sanoo.

Raportti toteaa, että tappavia henkilöauto-henkilöauto-törmäyksiä on verrattain vähän, koska yhä useammassa niistä osalliset henkilöt säilyvät elossa turvatekniikan ja turvavyön käytön ansiosta.

”Sen sijaan törmäykset raskaaseen kalustoon tai periksiantamattomaan esteeseen ovat niin rajuja, että uusimmatkaan turvakorit ja -tyynyt eivät auta.”