Ihminen muistaa keskimäärin viidet tuhannet kasvot, selviää Yorkin yliopiston tutkimuksesta.

Tutkijoiden mukaan tulos on yllättävä, sillä ihmiset ovat pitkään eläneet omissa pienissä alle sadan hengen yhteisöissään, joissa tällaiselle kasvomuistille ei ole ollut tarvetta.

Tutkimukseen osallistui 25 henkilöä, joiden keski-ikä oli 24 vuotta. Heidän kasvontunnistuskykyään mitattiin näyttämällä osallistujille tuhansia julkisuuden henkilöiden kuvia. Lisäksi koehenkilöt saivat tunnin aikaa miettiä, kuinka monet kasvot he tunnistavat omasta elämästään.

Keskimäärin osallistujat tunnistivat 5 000 kasvot, mutta yksilöiden välillä oli merkittäviä eroja. Huonoimmin suoritunut tunnisti vain noin tuhannet ja parhaiten suoriutunut 10 000 kasvot.

Tutkimuksen mukaan muistamme enemmän henkilökohtaisesti tapaamiemme ihmisten kasvoja kuin julkisuuden henkilöitä. (University of York)

”Vaihteluväli voidaan selittää yksilön luonnollisella lahjakkuudella muistaa paljon kasvoja”, toteaa Yorkin yliopiston psykologian professori Rob Jenkins.

”Ihmisten välillä on eroja siinä, kuinka paljon he kiinnittävät kasvoihin huomiota ja miten heidän aivonsa prosessoivat informaatiota.”

Jenkinsin mukaan eroja voi osaltaan selittää ihmisten kasvuympäristöllä. Suurissa kaupungeissa kasvaneet tuntevat luonnollisesti enemmän ihmisiä kuin haja-asutusalueilla kasvaneet.

Tutkijat huomauttavat, että tutkimuksessa saatiin selville vain se, kuinka monet kasvot ihminen keskimäärin tunnistaa. Se, kuinka monista eri kasvoista aivot voivat parhaimmillaan pysyä kärryillä, on edelleen mysteeri.

Jenkins toteaa, että olisi myös mielenkiintoista saada selville, missä iässä muistamme suurimman määrän kasvoja.

”Kenties kasvomuistimme kumuloituu koko elämämme ajan. Tai sitten alamme tietyssä iässä unohtaa niitä.”

Tutkimus on julkaistu Proceedings of the Royal Society B -tiedejulkaisussa. Lisää aiheesta tutkimustiedotteessa.