Oppikirjoissa kerrotaan usein nykyihmisen kehittyneen Afrikassa yhdestä varhaisesta populaatiosta. Poikkitieteellisen tutkimusryhmän uudet havainnot haastavat tämän näkemyksen. Tutkijoiden mukaan Afrikkaan oli levittäytynyt useita toisistaan erillisiä ihmispopulaatioita.

Trends in Ecology & Evolution -lehdessä keskiviikkona julkaistussa tutkimusraportissa todetaan, että muuttuvat ympäristö- ja ilmasto-olosuhteet pitivät varhaisia ihmispopulaatioita erillään toisistaan jopa vuosituhansia.

Hajautuneet populaatiot johtivat lajimme poikkeuksellisen monimuotoisuuden kehittymiseen, joiden sekoittuminen määritteli lajimme, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijat tulivat päätelmäänsä tarkasteltuaan Afrikasta tehtyjä antropologisia ja arkeologisia havaintoja sekä tutkittuaan varhaisten ihmisten genomiikkaa ja Afrikan olosuhteita 300 000 vuoden ajalta.

”Fossiililöytöjä tarkastellessamme huomaamme ihmisen kehityksessä mosaiikkimaisen trendin koko maanosan alueella. Eri ominaisuudet ilmestyivät eri aikaan eri paikoissa, mikä viittaa siihen, että populaatiot eivät olleet yhteydessä toisiinsa”, arkeologi Eleanor Scerri kertoo ja toteaa, että trendi on selkeä myös ”materiaalisen kulttuurin” kuten työkalujen käytön kohdalla.

Tutkijoiden mukaan fossiililöydöistä tehdyt dna-analyysit viittaavat niin ikään ihmispopulaatioiden siroutumiseen mantereella.

”Yksittäisen populaation olisi ollut hyvin vaikea ylläpitää näin suurta geneettistä monimuotoisuutta”, University College Londonin perinnöllisyystutkija Mark Thomas jatkaa.

Vähäistä vuorovaikutusta populaatioiden välillä selittää elinolosuhteiden jatkuva muuttuminen. Joet, aavikot, metsät ja muut fyysiset esteet erottivat ihmisryhmiä toisistaan.

”Nämä esteet synnyttivät muuttoliikettä ja mahdollisuuksia tuoda aiemmin toisistaan erillään olleita populaatioita yhteen. Myöhemmät muutokset taas saattoivat jälleen eristää hetken aikaa yhdistyneet ryhmät toisistaan”, Scerri selittää.

Aiheesta lisää tutkimustiedotteessa. Tutkimus on julkaistu Trends in Ecology & Evolution –tiedejulkaisussa.