Lämpöpumppuja myytiin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 9000 kappaletta. Niistä maalämpöpumppuja oli 1500 kpl (kasvua 6 prosenttia), ilma-vesilämpöpumppuja 800 kpl (+ 61 prosenttia) ja poistoilmalämpöpumppuja 700 kpl (+ 52 prosenttia). Ilmalämpöpumppujen myynti oli 6000 kpl (– 4 prosenttia).

Tilastot selviävät Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpu Ry:n tilastoista.

Ulkoilmalämpöpumppujen vahvoja kasvulukuja selittää se, että lämmitysjärjestelmien saneerausmarkkina on lähtenyt käyntiin, tuotteiden suoritusarvot ja toimitusten laatu ovat parantuneet ja tarjonta lisääntynyt.

Poistoilmalämpöpumppujen myynnin kasvua selittää rakentamisen vilkastuminen sekä lisääntynyt lämmitysjärjestelmien integroiminen kasvaviin valmistalotoimituksiin. Maalämpöpumpuissa suurin kasvu oli rivi- ja kerrostalokokoluokan pumpuissa. Omakotitalon rakentajista yli 70 prosenttia päätyy jo jonkun tyyppiseen lämpöpumppuun.

”Omakotirakentamisen palautuminen normaalitasolle tulee näkymään automaattisesti lämpöpumppumyynnissä. Isot kohteet, jäähdytystarpeiden lisääntyminen ja kaukolämmön haastaminen tuovat valtavat mahdollisuudet alalle”, visioi Sulpu Ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Myös Gaia Oy:n tuore tutkimus on lisännyt lämpöpumppualan positiivista virettä. Tutkimuksessa selvisi, että lisääntyvä lämpöpumppujen käyttö ei kasvatakaan Suomen sähköjärjestelmän tehokuormitusta.

Suomessa on nykyään noin 800 000 lämpöpumppua, jotka keräävät reilut 6 TWh/a lähienergiaa talojen ympäriltä maasta, kalliosta tai ilmasta.

Viime vuonna Suomessa myytiin yli 60 000 lämpöpumppua.