Ilmaston muuttuessa monin paikoin yhä lämpimämpään ja kosteampaan suuntaan suuri osa luonnosta kärsii, mutta osa kukoistaa. Global Change Biology ­-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan lämpimän vyöhykkeen jättiläiskokoiset puut kuuluvat ilmeisesti tähän jälkimmäiseen ryhmään.

Tutkimusaineistoa analysoinut Nanjingin yliopiston professori Xu Chi arvioi, että jättiläispuiden kasvualueiden asianmukainen hoito tuottaisi kahdenlaisia hyviä tuloksia.

”Se auttaisi näiden metsien laajenemista, jolloin uhanalaisilla lajeilla olisi paremmat mahdollisuudet säilyä. Lisäksi metsäalueet toimivat merkittävinä hiilivarastoina.”

Jättiläispuiksi luokitellaan tässä tutkimuksessa yli 40-metriset puut. Niitä on sekä sademetsissä että esimerkiksi Kalifornian alueella.

Maailman korkein puuvanhus onkin Kalifornian Redwoodin kansallispuiston 800-vuotias Hyperion-niminen punapuu: 115,61 metriä. Sen läpimitta on 4,84 metriä.

Selvityksen mukaan korkeimmat puut viihtyvät lämpimissä olosuhteissa, joissa lisäksi sataa vähintään 1 500 millimetriä vuodessa. Vuotuinen sademäärä vaihtelee Suomessa noin 500 ja 650 millimetrin välillä.

Sademetsät kattavat noin kuusi prosenttia maapallon pinta-alasta, mutta niissä kukoistaa arviolta yli puolet kaikista maailman eläin- ja kasvilajeista. Tutkijat pitävät mahdollisena, että ainakin osa sademetsistä voi laajentua merkittävästi, kun ilmaston lämpötila ja kosteus lisääntyvät.

Ilmasto-opas.fi-sivustolla arvioidaan, että kohoavat lämpötilat ja hiilidioksidipäästöjen ”lannoitevaikutus” voivat nopeuttaa Suomessakin metsien kasvua ja lisätä boreaalisen vyöhykkeen metsien tuottoa. Toisaalta myrskyt ja tuholaiset todennäköisesti lisääntyvät.

Kaikkiaan ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat alueittain, ja tutkimustieto aiheesta täydentyy koko ajan.