Ilmastotieteilijät saattavat olla Pohjois-Atlanttia koskevissaan paikallisennusteissaan hakoteillä. Tämä johtuu tuoreen tutkimuksen mukaan siitä, että nykyisin käytössä olevissa tietokonesimulaatiomalleissa ei ole tarkasti otettu huomioon muutoksia ilmanpainessa. Ne ovat tapahtuneet 30 viimeisen vuoden aikana Grönlannin alueella.

Tästä johtuen paikalliset ilmastoennusteet Iso-Britanniaan ja osaan manner-Eurooppaa saattavat olla epätarkkoja. Ilmastomallilla ennustetaan pitkän aikavälin lämpötilaa, sademäärää, tuulia ja muita ilmastolliston ilmiöitä. Ne perustuvat fysiikan lakeihin, joista on laadittu matemaattisia malleja.

Ilmastomalleilla on huomattavaa kansainvälistä merkitystä ilmastonmuutoksen ennustamisessa.

Tutkijat varoittavat, että ennätyssateiset kesät kuten vuosina 2007 ja 2012 Englannissa ja Walesissa koetut saattavat yleistyä, mikäli ilmanpaine jatkaa vahvistumistaan Grönlannissa seuraavina vuosikymmeninä. Tätä suuntausta ei kuitenkaan osata tutkijoiden mukaan ennustaa, mikäli ilmastomalleissa on vikaa.

Tutkimus on ilmestynyt lehdessä The Cryosphere.

Tutkijat Lincolnin yliopistosta Englannista ja Liègen yliopistosta Belgiasta vertasivat todellisia tietoja ja simulaatiotietoa 30 viime vuoden ajalta. He havaitsivat, että keskimäärin simulaatiot näyttivät hienoista ilmanpaineen laskua Grönlannin alueella. Todellisuudessa ilmapaine oli tuona aikana huomattavasti vahvistunut kesäkuukausien aikana. Tämä tuotti niin kutsutun ”Grönlannin blokkauksen”, joka vaikuttaa ilmavirtauksiin sen ympärillä.

Lisäksi tutkijat huomauttavat, että nykyiset mallit Grönlannin mannerjäätikön sulamisesta saattavat huomattavasti aliarvioida merenpinnan nousua, joka on tapahtumassa vuoteen 2100 mennessä. Grönlannin mannerjäätikkö peittää 80 prosenttia saaresta.

”Vaikka ilmastojärjestelmissä on luonnollista vaihtelua, meidän mielestämme 1990-luvun alusta alkanut nopea lämpeneminen Grönlannin yllä ei ole tarpeeksi huomioitu ilmastomalleissa”, sanoo tutkimusta johtanut professori Edward Hanna Lincolnin yliopiston maantieteen laitokselta.

Aiheesta tiedotettiin EurekAlert-sivustolla.