Suomen pääteiden kokonaisliikenne lisääntyi tammi–kesäkuussa noin 2,3 prosentilla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, kertoo Liikennevirasto tiedotteessaan.

Huomionarvoista luvuissa on, että raskas liikenne kasvaa paljon henkilöautoliikennettä nopeammin.

Raskaan liikenteen (kuorma- ja linja-autot) kasvu oli peräti 3,4 prosenttia, kun taas henkilö- ja pakettiautoliikenne lisääntyi pääteillä noin 2,2 prosenttia.

Kokonaisuutena henkilöautoliikenne on toki paljon suurempaa. Viime vuonna yleisillä teillä henkilöautojen liikennesuorite oli 30 416 miljoonaa autokilometriä, kun taas rekka-autoilla vastaava luku oli 2 808 miljoonaa autokilometriä.

Alueellisesti tarkasteltuna erot henkilö- ja pakettiautoliikenteen kehityksessä olivat melko pieniä. Eniten liikenne lisääntyi Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa noin 2,5 prosentilla. Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla kasvu jäi hieman alle yhden prosentin.

Alueelliset erot olivat suurempia raskaassa liikenteessä kuin henkilö- ja pakettiautoliikenteessä. Varsinais-Suomi kirjasi suurimman kasvun, siellä raskas liikenne lisääntyi peräti 5,7 prosentilla. Pirkanmaalla päästiin 4,4 ja Pohjois-Pohjanmaalla 4,3 prosentin kasvulukemiin. Etelä-Pohjanmaalla raskaan liikenteen kasvu jäi niukasti alle yhden prosentin.